среда, 2 марта 2016 г.

ПИСЬМО НА БЛОГ. ( прошу опублікуфати на блозі "НАБАТ ЧОРНОБИЛЯ")Получено  письмо  на блог    спросьбой  об

 опубликовании. от михаил


 <golubvana@yandex.ua>

Что это?  Проект или  пожелание?

3 лютого 2016 | .


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо пенсійного забезпечення

Зміст положення (норми) чинного
акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
інвалідам І групи – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.
Право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажисти мають право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань. 

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:
для І групи інвалідності – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністр соціальної
політики України Павло Розенко
___ ____________________ 2016 р.

9 комментариев:

 1. Анонимный3/03/2016

  ТАКОЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИМУТ СРАЗУ ВСЁ. ВОТ ВОЗМОЖНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭТАПНО. Проект Закону України

  17 грудня 2015 | .


  Проект

  Закон УкраЇни  Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):

  1. Статтю 50 викласти в такій редакції:

  „Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

  Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

  - інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року – 50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  - інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року – 40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  - інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року – 30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.

  2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

  „Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з 1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.”.

  3. Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:

  „В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:

  - інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

  для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  - для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

  для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.”.

  ІІ. Прикінцеві положення.

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  Голова

  Верховної Ради України


  ОтветитьУдалить
 2. Анонимный3/03/2016

  И ОТ КОГО ПОЛУЧЕНО ЭТО ПИСЬМО. ЭТО ОТ МИНСОЦПОЛИТИКЕ ЧТО БЫ 16 МАРТА НЕ ЧЕГО НЕ ПРОШЛО.

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный3/03/2016

  Это СЧУ и ВОВЧ их девиз защитим постанову 1210 любой ценой или утопим своими требованиями здравый смысл у чиновников, которые махнут рукой на "идиотов"-чернобыльцев.
  Дело в том, что популизм всем поровну и всем подряд давно себя изжил. В первую очередь установить равенство в размере пенсий ликвидаторов ЧАЭС, особенно в рядах 1986 г.
  Не нужно мешать всех в одну кучу, тем более требовать 10-8-6 для детей и внуков ставших "инвалидами" (с помощью жуликов "попередних" поколений профессиональных инвалидов с числа эвакуированных и переселенцев).
  Что касается пенсий должна быть ступенчатая социальная защита Первая ступень - 1986 г., затем 1987, 1988-90 гг. Вторая ступень размеры пенсии на уровне ликвидаторов 1988-90 гг. у эвакуированных. Третья ступень "другие" инвалиды.
  Как Вы не крутите, не злобствуйте, тролльте не захотите правильно оценивать вклад в лпа на ЧАЭС и размеры выплат для пострадавших за чернобыльцев решат МВФ и наши выкормыши КМУ,ВРУ,Мин.соцзащита, но выкормышы всем обрежут пенсии под самые яйца и в добавок отберут последние льготы.
  Как СЧУ,ВОВЧ с радеющими всем поровну и одинаково не садитесь все равно Вам покажут х.., ну и нам тоже за жадность,тупость и порой дебилизм.

  Юра Зайцев.

  ОтветитьУдалить
 4. Та это кто то или балуется или прикалывается. 5 февраля на сайте уже выкладывался этот проект, там даже вроде подписи есть типа Гройсмана и Розенко. И вступить в действие он должен 1 декабря 2016г. На мой взгляд туфта самая настоящая, что бы до декабря меньше возмущались, а там, как говорил Насредин, либо ишак издохнет, либо Эмир.Вот ссылка:

  http://chornobylnabat.blogspot.com/2016/02/blog-post_5.html#more

  ОтветитьУдалить
 5. це перепечатка з сайту мінсоцполітики.датоване 3 лютим 2016 року.разом з проектом змін до закону

  ОтветитьУдалить
 6. по правде говоря,никому веры нет,печатают,баламутят народ разными проэктами,а кто правду скажет,он в самом деле есть,этот проэкт,или на бумаге,вшануют память к 30й годковщине и подотрутся этим проэктом

  ОтветитьУдалить
 7. Анонимный3/03/2016

  БОРИС ИНТЕРЕСНО ОТ КОГО ПРИШЛО К ВАМ ПЕРВОЕ ПИСЬМО. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Получено письмо на блог спросьбой об

   опубликовании. от михаил

   Что это? Проект или пожелание? т В верху же написано четко и есть электргнка.

   Удалить
 8. Анонимный3/03/2016

  первый проект уже НЕ согласован (отвергнут) минфином, второй максимальщики не подавали на рассмотрение в минсоцполитики, им стыдно за себя, свою жадность, бессовестность и своё жлобство. Пожелаем им здоровья....

  ОтветитьУдалить