воскресенье, 28 февраля 2016 г.

НЕМНОГО ИСТОРИИ.

Юрій Aндрeeв - Лубни Пoлтaвськoї oблaсті.
10 листoпaдa прeзидeнт Всeукрaїнськoї грoмaдськoї oргaнізaції інвaлідів «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни» Юрій Aндрeeв відвідaв м. Лубни Пoлтaвськoї oблaсті.
Причини приїзду Юрія Aндрeeвa пoлягaють у тoму, щo кoлишній кeрівник Лубeнськoгo міськoгo oсeрeдку ВГOІ «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни» Кoстюк В.М., якoгo 20 жoвтня чoрнoбильці Лубен виключили з членів організації за зраду інтересів чорнобильців, запросив його для відбілювання своєї репутації та встановлення «справедливості».
Проте чорнобильці Лубен у чергове дали належну оцінку і відсіч не лише колишньому керівнику осередку, але й президенту Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрію Андрееву, не допустивши їх до участі у зборах осередку.
Віктор Виноградов
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У КАДРАХ ВІДЕО ЗВУЧИТЬ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА

Такая теплая и дружественная встреча будет андрееву , в каждом городе и поселке где только есть чернобыльцы.
Андреев предал всех чернобыльцев-ликвидаторов! Окружил себя помазаниками андреевскими, которые за сто грамм и пончик и мать родную продадут. Он многое забыл о людях, которые прошли через атом, которые мучаются сейчас.Андреев забыл, как в чернобыльской зоне молоко сворачивалось в порошок от радиации, как кроты повылазили на поверхность и все мертвые. Да откуда ему знать, это ведь мы для него не чернобыльцы.
Молодцы ребята!!! Только так надо обращаться с предателями и ИУДАМИ, которые не имеют не стыда не совести!!!!! Везде должен быть только такой прием ПРЕДАТЕЛЯМ!!!!!
 Aндрєєв зрaдив всіx чoрнoбильців-ліквідaтoрів! Oтoчив сeбe пoмaзaникaми aндріївськими, які зa стo грaм і пoнчик і мaтір рідну прoдaдуть. Він бaгaтo чoгo зaбув прo людeй, які прoйшли чeрeз aтoм, які зaрaз мучaться. Aндрєєв зaбув, як у чoрнoбильській зoні мoлoкo згoртaлoся в пoрoшoк від рaдіaції, як крoти пoвилaзили нa пoвeрxню і всі мeртві. Тa звідки йoму знaти, aджe ми для ньoгo нe чoрнoбильці.
 Мoлoдці xлoпці! Тільки тaк трeбa звeртaтися зі зрaдникaми і іудaми, які нe мaють нe сoрoму нe сoвісті!!! Скрізь пoвинeн бути тільки тaкий прийoм зрaдникaм!!!»
Вищe нaвeдeнo цитaту з сaйту Спілки інвaлідів Чoрнoбиля Святoшинськoгo рaйoну м. Києвa з привoду відвідин прeзидeнтoм Всeукрaїнськoї грoмaдськoї oргaнізaції інвaлідів «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни» Юрієм Aндрєєвим м. Лубни.
Нe дивлячись нa тe, щo сьoгoдні нa  Всeукрaїнськoї грoмaдськoї oргaнізaції інвaлідів «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни» з’явився мaтeріaл, якими нaмaгaються пeрeкрутити дійсність і пeрeкoнaти, щo нaстрoї у чoрнoбильськoму сeрeдoвищі зoвсім прoтилeжні, oднaк, ці спрoби зaлишaться всьoгo лиш спрoбaми.
В дійснoсті стaвлeння дo цьoгo грoмaдськoгo діячa, скoріш зa всe сaмe тaкі, як і нaвeдeнo у вступній цитaті, a нaрoдний гнів, у випaдку відвідин іншиx міст і рaйoнів в Укрaїні — мaтимe приблизнo тaку рeaкцію, яку ми спoстeрігaли у Лубнax.
Більшe тoгo, як пoдeйкують сaмі чoрнoбильці: Нa сьoгoдні, Юрій Aндрєєв здaтний прoвeсти якийсь мaсoвий зaxід, і тo зaкритий – дeсь у пaркoвиx зoнax чи у пaртизaнськиx лісax Львівщини чи Київщини, під прикриттям OМOНу, aбo іншиx зaгoнів спeцпризнaчeння, як цe примірoм булo минулoгo рoку у с. Пуxівкa нa Київщині.
Нa жaль, Юрій Aндрєєв тaк і нe зрoзумів з пoїздки у Лубни, щo він цілкoвитo втрaтив підтримку і дoвіру у пeрeвaжнoї більшoсті чoрнoбильців і лишe здaтeн дo тoгo, щoб нaмaгaтися звинувaтити зустрічну стoрoну у тoму, щo цe «xулигaнствующaя группa (oкoлo 30 чeлoвeк), xoрoшo пoдoгрeтaя aлкoгoлeм, чувствoвaлoсь, чтo oни пoлучили инструктaж (и нe тoлькo) сo стoрoны пoлитичeскoй oппoзиции», тoщo.
Щoдo тoгo, щo у Лубнax зібрaлaся «xулигaнствующaя групa (oкoлo 30 чeлoвeк)», тo нa сaйті «Сoюз Чoрнoбиль Укрaїни» скoріш зa всe — міститься відвeртa брexня щoдo кількoсті людeй.
Нaдaємo фoтo і відeo, щoб пeрeкoнaтися у звoрoтнoму:
Мoжнa зрoбити виснoвoк, щo цe лишe xвoрoбливі уявлeння і мaрeння Юрія Aндрєєвa щoдo aлкoгoлю, інструктaжу і пoлітичнoгo зaмoвлeння.
Сaмі чoрнoбильці пoдeйкують, щo тaкі звинувaчeння Aндрєєвa пoлягaють у тoму, щo сaм Aндрєєв любить дoбрe приклaстися дo чaрки і у цьoму випaдку вийшлo, як зa Фрeйдoм.
Щoдo тoгo, щo лубeнські чoрнoбильці дoзвoлили сoбі міцні вислoвлювaння нa aдрeсу Aндрєєвa, і цe дійснo нeoспoрювaний фaкт, тo скoріш зa всe тут мoжнa зaстoсувaти у їx випрaвдaння лишe тaкі пoняття, як – нa тe вoни і чoлoвіки.
Нa жaль, Aндрєєв, сьoгoдні, для бaгaтьox є тією «чeрвoнoю гaнчіркoю» (мoжливo нeвдaлe пoрівняння – рeд.), якa викликaє зaнaдтo бурxливі eмoції і рeaкцію у людeй. Aлe фaкт, зaлишaється фaктoм.
Oднaк у всій цій істoрії з відвідинами Андрєєвим Лубен та матеріалі, розташованому на сайті «Союз чорнобиль України», є декілька моментів, які, як кажуть самі чорнобильці, потребують більш глибокого аналізу і оцінки.
Ми зараз не будемо поспішати з їх оприлюдненням, але де-які з них коротенько висвітлимо:
По-перше: Позиція Юрія Андрєєва й надалі залишається незмінною у тому, що законні вимоги чорнобильців є шкурництвом.
Проте, важко назвати 15 тис. громадян, з 67 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що пройшли через випробовування і поневіряння у судах, шкурниками, оскільки можна договоритись до того, що у нас вся країна зрадників і кожен з нас у ній – це «англійський», або «німецький» шпіон.
Більше того, сам Андрєєв був одним із натхненників, і саме завдяки наближеним до нього «дочірним» правовим фірмам, багато хто з чорнобильців звертався до суду і виграв свої позови щодо законних пенсій. Чомусь тоді це у Андрєєва не викликало будь-яких запитань і не спостерігалося підвищеного прояву «справедливості»?
Сьогодні же Андрєєв, як і його покровителі та господарі, дозволяють собі у вільній формі давати оцінку рішенням судів, мабуть, не розуміючи, що правові і етичні норми у правовій державі не дають права будь-кому давати оцінку і обговорювати рішення суду. Рішення суду, або оскаржують, або виконують.
Більше того, у правовій державі, немає такого поняття, що для виконання чинного законодавства — необхідна політична воля вищого керівництва держави.
По-друге: Зневажливе ставлення з боку Юрія Андрєєва до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, скоріш за все, змусить все тих-таки ліквідаторів приступити до вивчення всіх юридичних нюансів щодо права називатися Андрєєву учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Адже, як може виявитися — не все так чисто і гладко у тих людей, які були працівниками ЧАЕС.
Не виключено, що може виникнути велике запитання: Чи у дійсності ці люди призивалися, відряджалися і залучалися на ліквідацію наслідків аварії ЧАЕС, а не виконували просто свою виробничі та службові обов’язки, пов’язані з усуненням позаштатної аварійної ситуації на своєму підприємстві?
Щодо до нібито на прохання лубенських-чорнобильців, членів «Союзу Чорнобиль України», зустріч перенесли у міський парк ім.Донченка і там майже дві години йшов конструктивний діалог. А також, ніби: «Чернобыльцы заявили, что они поддерживают деятельность ВООИ «Союз Чернобыль Украины» и поддерживают деятельность своего Президента Юрия Андреева!», то це, повірте, під великим запитанням.
Зрештою, щоб не задаватись іншими запитаннями, і зокрема: А чому під час поїздки до Лубен Юрія Андрєєва не супроводжував голова обласної організації «Союз Чорнобиль України? Ми, просто обмежимося красномовним коментарем людини, яка надіслала нам відео, у якому, власне, і звучить відповідь щодо описаної на сайті «Союз Чорнобиль України» »всенародної підтримки» Юрія Андрєєва:
«Отправил вам ролик о «коструктивном» диалоге Андреева в городском парке им.Донченка с лубенчанами-чернобыльцами, бывшими членами ВООИ «CЧУ» и их бывшим председателем Костюком».
На жаль, важко побачити у надісланому відеоролику безпосередньо цей «двогодинний конструктивний діалог» у парку ім. Донченка в Лубнах, який закінчився «підтримкою діяльності свого президента Юрія Андрєєва», про що, власне, пише сайт Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України».
Зрештою, дивіться відеосюжет:
джерелоОбновлен 14 ноя 2012. Создан 12 ноя 2012

Розенко в ефірі телеканалу 112 Україна (11. 02. 2016)

Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля

Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля

Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля

( ДОРАБОТАННАЯ ) СЧУ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ТИТУШКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

СЧУ.  ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ТИТУШКИ  НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

пятница, 26 февраля 2016 г.

ПЛАН ЗАХОДІВ обласної державної адміністрації щодо відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи


ПЛАН ЗАХОДІВ
обласної державної адміністрації щодо
 відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи


Депутат підозрює, що на купівлі квартир з бюджету вкрали ще, щонайменше, 70 тисяч доларів

Депутат підозрює, що на купівлі квартир з бюджету вкрали ще, щонайменше, 70 тисяч доларів


У Департаменті соціального захисту населення звітували про роботу за рік

У Департаменті соціального захисту населення звітували про роботу за рік


Про заходи, що були спрямовані на соціальну підтримку вразливих категорій населення області в минулому році, йшлося на засіданні колегії Департаменту соціального захисту населення Черкаської ОДА.

четверг, 25 февраля 2016 г.

Кількість осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Где ж эта улица "Героев Чернобыля" ???

ПИСЬМО НА ПОЧТУ

Кому что а СЧУ награды и бабло


Долг Пенсионного фонда по судебным искам от граждан — 4,5 млрд грн

Долг Пенсионного фонда по судебным искам от граждан — 4,5 млрд грн

Опубликовано: 23 Февраль, 2016
На сегодня задолженность Пенсионного фонда по искам чернобыльцев, детей войны и др. категорий составляет 4,5 млрд грн. Решения судов по ним вступили в силу, но до сих пор не выполнены, сообщил в интервью ZN.UA министр социальной политики Павел Розенко.

Вшанувати подвиг ліквідаторів трагедії на ЧАЕС та посилити їхній соціальний захист – наше спільне завдання

Вшанувати подвиг ліквідаторів трагедії на ЧАЕС та посилити їхній соціальний захист – наше спільне завдання

Опубликовано: 24 Февраль, 2016
Верховна Рада України має намір повернути ряд пільг особам, які постраждали при ліквідації Чорнобильської катастрофи, а також їх родичам. 

Українці вважають гідною зарплату від 20 тис. гривень

Українці вважають гідною зарплату від 20 тис. гривень

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Щоб добре жити в Україні, потрібно заробляти не менше 20 тис. грн в місяць. Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу HeadHunter, передає УНН.

Експерти ПФУ повідомили, які пенсії будуть проіндексовані

Експерти ПФУ повідомили, які пенсії будуть проіндексовані

Уряд заговорив про індексацію пенсій. Які пенсійні виплати змінюються при індексації?

Про це розповіли фахівці Головного управління Пенсійного фонду України, – інформує zik.ua.

Індексацію всіх видів пенсій проводять у відповідності з Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

Згідно з вказаними документами, пенсії індексують в межах прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з урахуванням:

среда, 24 февраля 2016 г.

Минфин отказал в просьбе чернобыльцев в изменении к Постановлению КМУ № 1210 от 23-11-2011 года.

  


УРАВНИЛОВКИ НЕ БУДЕТ, СКАЗАЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО СЧУ17.02.2016 відбулась зустріч представників всеукраїнських громадських організацій, які опікуються соціальним захистом постраждалих громадян. 
Від Міністерства у зустрічі взяв участь заступник директора Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – начальник відділу визначення статусу постраждалого та зв’язків з громадськими організаціями Уяздовський В. О.
Під час зустрічі розглядалися питання пенсійного забезпечення постраждалих громадян в частині встановлення розмірів мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій залежно від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. 
Також обговорювались питання участі представників громадських організацій у парламентських слуханнях на тему: „30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи” та стан підготовки заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

вторник, 23 февраля 2016 г.

Улице "Героев Чернобыля "в Черкассах быть

Продолжаестя бардак в Украине с социальными выплатами не смотря на требования МАЙДАНА

Невиконання Міністерством юстиції України своїх обов’язків по виконанню рішення Європейського суду з прав людини

Цинічне ігнорування Міністерством юстиції та Державною виконавчою службою України учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - інваліда війни - ветерана праці

З 2010 року тривають спроби відновити справедливість, а саме отримати від держави лише своє (не більше), свою законну пенсію, правильне нарахування пені. Однак, посадові особи державних відомств, які призначені забезпечувати захист прав і свобод людини та громадянина, організовувати виконання рішень судів та інших органів, цинічно ігнорують міжнародні угоди, що стосуються захисту простих громадян («Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод», рішення «Європейського суду з прав людини», Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини).


Мене звати Олена Іванівна, я учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інвалід війни, ветеран праці, виграла адміністративний позов проти Управління Пенсійного фонду України у м.Василькові та Васильківського району Київської області, якого постановою Васильківського міськрайонного суду Київської області та постановою Апеляційного суду Київської області зобов’язано перерахувати та виплатити на мою користь різницю недоотриманої пенсії з 15 липня 2007 року по 31 грудня 2007 року та з 22 травня 2008 року по 15 липня 2010 року у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткову пенсію в розмірі 75% мінімальної пенсії за віком передбаченому ст.50, ст.54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

У зв’язку з невиконанням УПФ вимог вищенаведених постанов суду я змушена була звернутися за захистом моїх порушених прав та інтересів до Європейського суду з прав людини (Франція, м.Страсбург).

13.02.2014р. Європейський суд з прав людини у справі «Щукін та інші проти України», з якою об’єднано мою справу «Дехтяренко проти України», виніс рішення, яким встановив порушення Державою Україна міжнародних зобов’язань відносно мене.

Державна виконавча служба та Мінюст, проявляючи протиправну бездіяльність та ухиляючись від виконання своїх обов’язків, порушили трьохмісячний строк виконання рішення Європейського суду і виплатили мені кошти по національних рішеннях суду більше ніж через 1,5 роки. На даний час, посадові особи Міністерства юстиції ухиляються від виконання своїх обов’язків по нарахуванню та виплати мені пені згідно пункту (b) резолютивної частини рішення Суду.

Прошу Вашої допомоги, остання надія на Вас…

З повагою,

Дехтяренко О.І.

ЧТО СКРЫВАЮТ "ЛИДЕРЫ"???
Как  известно, прошла  встреча «громадських організацій до високопосадовців»,  на которой   были написаны  просительные письма  на имя  руководителей  государства. http://chernobylpres.blogspot.com/2016/02/blog-post_18.html
 На ней, они,  скорее всего были ознакомлены  с ниже предоставленными документами.
 Но почему то ни на одном блоге и сайте, это не было опубликовано.
 В нарушении прав  на информацию, которую  имеют чернобыльцы, так  как это касается  ихнего будущего.
Промодулируем  возможную  ситуацию,  (  а это так и станется)
Не удастся  лидерам организаций  добится  осуществления  проекта  повышения  пенсий, что тогда  делать  минимальщикам?
Зато уже началась  возня  на предмет награждения  государственными наградами.
Не споров, должны быть и награды,но КОМУ? Снова максимальщикам  и приближенным. Уже все  обл председатели  и многие райю председатели СЧУ, «удостоились»  таких наград, некоторые  по два раза.  Ищите  выход, господа «лидеры»
Автор пишет:
"Хотелось бы также увидеть усиление роли и активности наших  лидеров Всеукраинских чернобыльских общественных организаций Войтова В.В., Проскурина В.С. и  Колядина А.Ф. Где Вы? Последнее время Вас не слышно! Вас не видно!
Потрясите чиновников в их насиженных креслах. Если нужна помощь, обратитесь к нам – Чернобыльцам Украины. Мы поможем!"  
Что потрясите, ордена? Кто поможет? Кому? За что?


понедельник, 22 февраля 2016 г.

Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля (ФОТО)

Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля (ФОТО)


Куда исчезла радиоактивная техника из Чернобыля (ФОТО)
Техника самоочистилась от смертельной радиации и исчезла.
Рассохинское «кладбище» техники после аварии в Чернобыле совершенно пустое?
Где весь теперь этот металл?

Яценюк будет отбирать социальные выплаты у украинцев

Яценюк будет отбирать социальные выплаты у украинцев
Яценюк будет отбирать социальные выплаты у украинцев

ЗРАЗОК ЛИСТА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

                                    
             

                                                                   

В Костянтинівці зустрічалися чорнобильці Донецької області

В Костянтинівці зустрічалися чорнобильці Донецької області

  20  лютого відбулася зустріч представників чорнобильських організацій Донецької області які розташовані на підконтрольній Україні території. У місті Костянтинівка, яке через своє зручне географічне розташування було обрано місцем проведення заходу, крім організаторів були присутні чорнобильці з міст Торецьк, Селідове, Димитров, Ліман, Краматорськ, Дружківка та Слов'янського району. По різним причинам не змогли прийняти участь представники Бахмуту та Світлодарську, які заявили свою зацікавленість заходом.

Предлагаю всем Чернобыльским организациям отказаться от подачек власт

Предлагаю всем Чернобыльским организациям отказаться от подачек власти


воскресенье, 21 февраля 2016 г.

Ночной брифинг Революционного штаба. Требования к власти, с которыми тяжело поспорить

Ночной брифинг Революционного штаба. Требования к власти, с которыми тяжело поспорить

Маломуж на Майдані 20 2 16 = 5 10 млн ЄВРО забераймо в Банди Вдади бо нас знищують2


суббота, 20 февраля 2016 г.

Новость . Яценюк готовит новый сюрприз для украинской армииевізія соцвиплат має розпочатися вже цього тижняМінсоцполітики влаштує тотальну перевірку усіх отримувачів соцвиплат

Мінсоцполітики влаштує тотальну перевірку усіх отримувачів соцвиплат


У 2016 році соціальну сферу чекає досить серйозний аудит усіх виплат, який підвищить ефективність соціальних програм в Україні. 

Якими мали б бути "правильні" зарплата і пенсія в Україні

Якими мали б бути "правильні" зарплата і пенсія в Україні

Уряд Яценюка штучно обмежує важливі розрахункові показники. Фактичний прожитковий мінімум удвічі більший, ніж офіційний. Ви здивуєтесь, але це визнало Мінсоцполітики, провівши відповідні розрахунки, пише газета "Експрес".

пятница, 19 февраля 2016 г.

Проект Закону про внесення змін до Закону України

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про оподаткування пенсії учасника ліквідації на ЧАЕС

Про оподаткування пенсії учасника ліквідації на ЧАЕС

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

Голова Черкаської ОДА написав заяву про складення повноваженьГолова Черкаської ОДА написав заяву про складення повноважень

"Складаю депутатські повноваження.

Відповідну заяву подав до облради.

Нарада чорнобильців і влади у Полтаві

Нарада чорнобильців і влади у Полтавічетверг, 18 февраля 2016 г.

МИНСОЦПОЛИТИКИ СООБЩАЕТ

У   минулому році з 1,1 мільйона пенсіонерів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, Мінсоцполітики припинило виплати приблизно 180 тисячам. Про це в інтерв’ю „Дзеркалу тижня” заявив Міністр соціальної політики України Павло Розенко.

Так в Кіровоградській ОДА проходили обговорення заходів. Продовження обговорення відбудеться через 10 днів


Так в Кіровоградській ОДА проходили обговорення заходів. Продовження обговорення відбудеться через 10 днів


Письмо на почту

 Василий Кожухарь.  Одесса

"Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 Закону України "Про Дербюджет на 2016 рік"


Нардепи дали 2 млрд грн на пільговий проїзд. Але за рахунок субсидій

ПОСТАНОВА КМУ від 27 січня 2016 р. № 36


Текст документа:“Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї” № 36 — редакція від  27.01.2016

Наша песня хороша. начинаем петь с начала


Звернення громадських чорнобильських організацій до Прем'єр-міністра України

среда, 17 февраля 2016 г.

СОБРАНИЕ В АЛМИНИСТАРЦИИ


INSAG-7. Основные причины аварии на 4 блоке ЧАЭС 26 апреля 1986года

INSAG-7. Основные причины аварии на 4 блоке ЧАЭС 26 апреля 1986года


Основные итоги из доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG-7) подготовленного для Международного Агентства по Атомной Энергии в 1993 году.

Институт национальной памяти требует снести памятники воинам-афганцам (документ) Скоро возьмутся за чернобыльцевУкраинский институт национальной памяти во исполнение закона о декоммунизации требует снести или переименовать памятники и мемориальные доски воинам-интернационалистам, в том числе воинам-афганцам. Об этом говорится в сборнике материалов, рекомендаций и документов во исполнение закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрета пропаганды их символики", размешенном на сайте ведомства.
Согласно документу, памятники, памятные знаки, мемориальные доски воинам-интернационалистам внесли в перечень объектов, которые подлежат сносу или переименованию.
Институт связал воинов-интернационалистов с установлением советской власти в Украине, деятельностью коммунистической партии и агрессивной внешней политикой СССР, а именно "предоставление интернациональной помощи" и выполнения "интернационального долга" в Афганистане с 1979 года.
Напомним, только позавчера президент Петр Порошенко почтил память украинских воинов-афганцев, возложив цветы к Мемориальному комплексу гражданам Украины, которые погибли в Афганистане.
А также наградил депутата Верховной Рады Сергея Куницына орденом Ярослава Мудрого 4 степени, как участнику войны в Афганистане за проявленное мужество.
Напомним, в Украине в этом году в 27 раз отметили годовщину завершения вывода советских войск из Афганистана.
Через советско-афганскую войну прошло более 160 000 украинцев. Из них 2378 погибли, в том числе 60 считаются пропавшими без вести или теми, которые попали в плен. Ранения получили более 8000 украинцев, из них 4687 вернулись домой инвалидами.

вторник, 16 февраля 2016 г.

Президенту, Верховній раді України

Президенту, Верховній раді України

Игра президента: почему сохранилось правительство Яценюка

16 февраля должно было стать особым днем в истории второго правительства Арсения Яценюка. Уже накануне стало ясно, что подписи за отставку кабинета министров собирают не только депутаты из малочисленных “Самопомощи” и “Батькивщины”, но и их коллеги из самой большой фракции украинского парламента – президентской. Правда, наблюдателей могло бы насторожить, что президент не высказал своим депутатам никаких четких рекомендаций относительно голосования за отставку правительства. Но, тем не менее,позиция руководства фракции не оставляла никаких сомнений: судьба правительства решена.