ВИСНОВОК СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ВИСНОВОК СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

№ 1363

За кримінальним провадженням МІ 201 32202500000 1 7
Висновок складено 29.03.2013

ВСТУПНА ЧАСТИНА
До Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.. засл. проф. М.С. Бокаріуса 18.02.2013 надійшла постанова слідчого СВ Великобурлуцького РВ ГУМВС України в Харківській області Ткачова О. А, про призначення судової економічної експертизи за кримінальним провадженням М 120 132202500000 17 у відношенні службових осіб "ГОВ «Зоря», які відмовляються надати Струк Михайлу Івановичу довідку про розмір заробітної плати за час роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1 987 році.
На дослідження надійшли матеріали кримінального провадження на 16 аркушах.
В наданих матеріалах містяться копії наступних документів:
-         паспорта Струк М.І.;
-         довідки від Н,02Л999до про присвоєння ідентифікаційного номера;
-         довідки про розмір заробітної плати за роботу у Чорнобилі без № і. дати;
-         посвідчення громадянина, який постраждав в наслідок аварії на ЧАЕС від 24.12.1992р., серія А №001001 (категорія 1);
-         посвідчення інваліда 2-ї групи серія Б № 299793 від 05.07. 1 999;
-         довідки Великобурлуцького військового комісаріату від 14.06.1996 №44:
-         військового квитка №НУ №8619479 від 02.09.1983;
-         довідки Галузевого державного Архіву Міністерства оборони України від 24,02 .1998 №5 1/1 /11 94;
-         наказу №6 від 03,06. 1 986 командира військової частини №83279;
-         довідки МСЕК серії ХАР-08 №017939 від 1 і. 03. 201 1 про підтвердження 2-ї групу інвалідності та втрати 70% працездатності:
-         довідки правління колгоспу «Україна» від 28,11.1991 №28 про розмір заробітку за період з 05.1987 по 25.06.1.987 роботи у Чорнобилі (за 55днів - 555руб.21коп.);
-         довідки ЧС.П «Україна» від 28.07,2004 №360 про розмір середнього заробітку із розрахунку нарахувань за березень-квітень 1987;
-         довідки від 04,06.2003 №501 про нарахування заробітної плати за 1987-1990рр.р.
Проведення дослідження доручено  зав,  сектором  лабораторії судово-економічних досліджень ХНДІСЕ Мамонтовій Людмилі Вікторівні, яка має вищу спеціальну освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальностями:  11,1.
Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій», 1.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій», І  клас судового експерта, свідоцтво на право проведення судових експертиз №410 від 25,03.2003 (дію свідоцтва подовжено до 12.03.2018), стаж експертної роботи з І.997рсжу,
Відповідно до вимог ст.70 та ч.2 ст. 102 Кримінального процесуального кодексу України про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст.384 Кримінального кодексу України судового експерта попереджено:
                  _________________________Л.В. Мамонтова
На вирішення судовому експерту поставлено наступні питання: 1.Прошу виконати перерахунок/згідно вище вказаних нормативно-правових актів,   оплати   за  підвищеними  тарифними   ставками   з   урахуванням   зони безпечності, з установленого у зоні відчуження 6-ти годинного робочого дня та 6-ти денного (36 годинного робочого тижня.
2. Прошу вказати розбіжність між довідкою розрахунок №207-7 від 10 червня 1986 р. та виконаного вами нарахуванням.
Поставлені на вирішення експертизи питання логічно взаємопов'язані, тож відповідно до п.4.14 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від ()8.ІОЛ998р,М53/5 (зі змінами та доповненнями) при досліджені вони об'єднані і розглядаються одночасно.
На адресу СВ Великобурлуцького РВ ГУМВС України в Харківській області 25,02.2013 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення дослідження. Додатково надано:
-       копію трудової книжки;
-       довідку про посаду, яку займав Струк М.І. станом на 01.05.1987;
-       довідку про встановлену годинну тарифну ставку станом на 01.05.1987 з
зазначенням тривалості робочого дня;
-       довідку про тривалість робочого тижня у 3987;
-       довідку про не виплату винагороди за підсумками роботи 1986;
-   довідку про  відсутність  положення  про   преміювання  працівників
колгоспу;
-   довідку про графік роботи колгоспу у 1.987.
Клопотання задоволено 18.03.2013 в повному обсязі.
При проведенні дослідження були використані наступні нормативні акти:              1. «Інструкція про службові відрядження», затверджена Мінфіном СРСР, Держкомпраці СРСР і ВЦСГЇС від 15.02.1980.
2.Постанова  НКТ СРСР від 22.04.1930  №142. «Про середній заробіток лату за неповний місяць»;
3.«Основні положення по обліку праці та заробітної плати в промисловості І будівництві», затверджені Держкомпраці, Мінфіном СРСР і ЦС У СРСР ві;. 7.04.1973 К»75-АБ/89/10-8;
4.Постанова Ради Міністрів УРС.Р від 08.05.1986 №168 (Постанова ІДК ШРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05.1986 №524-156) «Про умові; оплати праці та матеріального забезпечення робітників підприємств та організацій зони Чорнобильської атомної електростанції»;
5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17.05.1986 №>964-рс «Про виділення Міненерго СРСР додаткового фонду заробітної плати»;
6.Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 05.06.1986 №665-195 «Про умови оплати праці й матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій і установ, зайнятих на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганню забруднення навколишнього середовища»;
7. Постанова Ради Міністрів УРСР та УКППРОФСОФА від 10,06.1986 №207-7 «Про умови оплати праці та матеріального забезпечення робітників підприємств, організацій та установ, зайнятих на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганню забруднення навколишнього середовища»;
8. Постанова Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 07.05.1986 №153/10-43 «Про умови оплати праці й матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій і установ, зайнятих на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»;
9.Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» К«796-ХП від 28.02.1991 (з урахуванням змін та доповнень);
10.Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 23.05.1986р. №1031;
11.Закон СРСР «Про загальний військовий обов'язок»,
12.Роз'яснення Держкомпраці УРСР та УКРПРОФСОФА від 08.01.1987р.
№05/2-25-2,   03-51-8 з питань оплати праці та   пільг для   учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС;
13.Експертна методика за реєстраційним кодом Й..0.08 «Методи, способи
та   прийоми,   які   використовуються   при   проведенні   судово-економічних
експертиз».
14.  «Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та
експертних досліджень», затверджена Наказом Міністерства юстиції України від
08,10.1998р. Х« 53/5 (зі змінами та доповненнями),
II. ДОСЛІДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНА.
Дослідження проведено методом документальної перевірки та порівняння відповідно до експертної методики за реєстраційним кодом 1.1,0.08 «Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз».
По поставленим питанням.
З наданих матеріалів вбачається, що Струк Михайло Іванович у 1987 році працював У колгоспі «Україна» Малобурлуцької сільської ради Великобурсуцького району Харківської області.
Слід зазначити, що згідно трудової книжки Струк М.І, прийнятий у колгосп на посаду тракториста,   а згідно довідки ТОВ «Зоря» від 15.03.2013 №186 працював у колгоспі на посаді водія 3-го класу.
У травні 1987 року він був призваний на спеціальні військові збори, у складі військової частини №15731 Струк М.І. в період 05.05.1987 по 26,06.1987 приймав участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Після закінчення робіт повернувся на постійне місце роботи, де йому була виплачена заробітна плата за виконання цих робіт.
Під час виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Струк М,1, отримав велику дозу радіації, внаслідок чого став інвалідом, В теперішній час є інвалідом 2-ї групи з втратою працездатності 70%,
На думку Струк М.І., заробіток, вказаний у довідці про розмір заробітної плати, не відповідає вимогам діючого в той час законодавства.
Згідно нормативних актів, які діяли в той період, матеріальне забезпечення призваних на спеціальні військові збори військовозобов'язаних працівників підприємств, організацій, установ та колгоспів, які були направлені для виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1987році провадилось наступним чином.
Відповідно до «Інструкції про порядок матеріального забезпечення громадян СРСР при призові на строкову військову службу та при проходженні служби у запасі» (н.4), затвердженої Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦСПС від 22.04.1982р. №95/4-132;
«За робітниками, службовцями та колгоспниками, що призвані на збори, зберігається середній заробіток як по основній, так і по роботі за сумісництвом за весь період зборів, включаючи час перебування у дорозі до військової частини і назад, а також посада (робота)».
Під середнім заробітком слід розуміти розмір заробітної плати робітника, розрахований із фактично нарахованого заробітку за попередні час. У період 1986р. середній заробіток вираховувався відповідно до вимог Постанови НКТ СРСР від 22.04.1930 №142 «Про середній заробіток і оплату за неповний місяць», а також «Основних положень по обліку праці та заробітної плати в промисловості та будівництві», затверджених Держкомпраці, Мінфіном СРСР і ЦСУ СРСР від 27.04.1973р, №75-АБ/89/10-8.
Вимоги ви щенаведених нормативних актів використовувались при обчисленні середнього заробітку робітника у випадках оплати за час службового відрядження, за час виконання державних та громадських обов'язків.
Робітникам, у яких розміри заробітної плати змінюються по місяцям, середній заробіток обчислюється із розрахунку останніх двох календарних місяців роботи (з 1-го по 1-ше число) перед тим місяцем, за який виплачується середній заробіток.
Згідно довідки Галузевого державного архіву Міністерства оборони Україні 24.02.1998 №51/1/1194; Струк МХ приймав участь у ліквідації наслідки арії на ЧАЕС в період 05.05.1987 по 26.06.1987,
Відповідно до цього, при обчисленні середнього заробітку використовуються нарахування за фактично відпрацьований час у березні та квітні 1987.
На дослідження надано довідку колгоспу «Україна» від 04.06.2003 №501 про нарахування заробітної плати Струк М.І. за період 1987 -1990р.р.
Слід зазначити, що у довідці вказано, що у березні відпрацьовано 35 робочих днів, що не відповідає максимальній кількості календарних днів березня 1987 року (31 день). Відповідно до викладеного, судовий експерт при обчисленні середньоденного заробітку враховує тривалість робочих днів у березні 1987 – 31 день.
Таким чином, середньоденний заробіток обчислено у такий спосіб. Згідно довідки нараховано:
-    за відпрацьовані 35 робочий день у березні 1987 - 87,75руб.
-    за відпрацьовані 25 робочих днів у квітні 1987 -   100,49руб
                 Разом:                                     188,24руб.
У довідці колгоспу від 15.03.2013 №184 зазначено, що Струк М.І. винагорода за підсумками роботи за 1986 рік не проводилась.
Відповідно до наведеного, середньоденний заробіток складає – 3,36руб.  (87,75 +100,49): (3 1+25).
Оплата праці військовозобов'язаних, які були призвані на спеціальні військові збори та направлені на роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, провадилась на умовах, передбачених для робітників та службовців, виконуючих ці роботи.
Тобто, оплата праці проводиться згідно вимог Розпорядження Ради  Міністрів СРСР від 23.05.1986р. №1031, котрим встановлено, що на військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори та які безпосередньо приймали участь у  роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, розповсюджено порядок оплати праці та виплати одноразової винагороди за місцем основної роботи, який передбачено для робітників та службовців, що виконували такі роботи,
У відповідності з цим, на них поширюється дія Постанови Ради Міністрів УРСР від 08.05.1986р.№168 (Постанова ЦК  КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05. 1986р. №524-156) та Розпорядження                             Ради Міністрів СРСР від 17.05. 1986р. №964-рс,
Таким чином, оплата праці військовозобов'язаних провадиться у такому порядку:
Відповідно до ст.72 Закону СРСР «Про загальний військовий обов'язок», за військовозобов'язаними, що призвані на збори, зберігається середній заробіток за час їх проходження.
Пунктом 1 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР. Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05.1986р.  №524-156 (Постанова Рад» Міністрів СРСР  від  08.05.1986р.№168-5)   передбачено   підвищення   тарифних   ставок осадових окладів) робітникам підприємств та організацій, що приймали участь у роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків" авари на ЧАЕС у 30-ти кілометровій зоні до 100%.
Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 05.06. 1986р. №665-195 Постанова Ради Міністрів УРСР та УКППРОФСОФА від 10.06. і 986р, №207-7) передбачає:
«Встановити, що за робітниками, направленими для виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та запобіганню забруднення навколишнього середовища, зберігається середня заробітна плата (за винятком пільг для робітників в районах Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостей).
Розповсюдити   на   працівників   підприємств,   організацій   та   установ, незалежно від відомчої підлеглості (включаючи осіб, що тимчасово переведені та відряджені), а також на військовослужбовців, військових будівельників, що зайняті на вказаних роботах, дію пунктів 1 (на період проведення цих робіт) та 10 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05. 1986р. №524- 156.
Надати право керівникам Міністерств І відомств та їх заступникам проводити оплату праці працівникам, що зайняті на роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у відповідних зонах небезпеки у розмірах, передбачених Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17.05.1986р. №964.
Оплата праці робітників, що зайняті на роботах у третій, другій та першій зонах небезпеки, провадиться відповідно у чотирьох, трьох, та двох кратному розмірах, понад середньомісячну заробітну плату, виходячи із тарифної ставки (посадового окладу), встановленої по основному місцю роботи.
Встанови робітникам підприємств, організацій та установ, що виконують роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та запобіганню забруднення середовища, додаткову оплату праці у нічний час у розмірі 35% годинної тарифної ставки (окладу) за кожний час роботи у нічний час та максимальний розмір премії - 60% тарифної ставки (окладу) на місяць.
Дозволити підприємствам, організаціям та установам залучати робітників на роботи, що пов'язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, у вихідні та святкові дні з оплатою праці у подвійному розмірі.
Пільги, що передбачені цією Постановою, встановлюються з моменту аварії на ЧАЕС.
Крім   того,   у   відповідності   до Постанови   Держкомпраці    СРСР   та Секретаріату ВЦСПС від 07.05.1986р. №153/10-43:
«І. Работникам, непосредственно занятым на роботах по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, премии, поощрения и вознаграждения начисляют в соответствии с действующими положениями на увеличенные согласно пункту 1 постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 7 моя 1986 г. №524-156 тарифные ставки (сдельные расценки)  и  должностные оклады.
Поставленные законодательством предельные размеры премий исчислять из указанных повышенных тарифных ставок (сдельных расценок) и должностных  окладов.
4. Для работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации  последствий аварии, в зоне ионизирующего излучения устанавливается: - шестичасовый рабочий день.
Постановою Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 05.06.1986р. №665-195 Постанова Ради Міністрів УРСР та УКРСОВПРОФА від 10. 06. 1986р. №207-7) передбачено, що підвищена оплата праці у зоні відчуження   застосовується від дня аварії,  граничний  розмір  премії встановлено   60%  тарифної ставки посадового окладу).
Пунктом І  Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05.1986р. №524-156 (Постанова Ради Міністрів УРСР від 08.05.1986р,№168~5) передбачено підвищення тарифних ставок (посадових окладів) робітникам підприємств та організацій, що приймали участь у роботах, повязаних з  ліквідацією наслідків аварії на Ч.АЕС у 30-ти кілометровій до 100%.
Підвищення тарифних ставок при обчисленні  оплати праці робітників, які працювали на території радіоактивного забруднення передбачено і статтею 36 Закону України «Про статус   і соціальний захист громадян, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи в редакції від 28.02.ё1991р. №796-ХІІ.
Стаття 36 вищевказаного Закону зазначає: «Оплата праці громадян, які працюють на територіях  радіоактивного забруднення,   проводиться   по   підвищеним   тарифним   ставкам   (відрядним розцінкам) і посадовим окладам з урахуванням радіоактивного забруднення ізотопами цезію, складності виконуваних робіт та умов прані у таких розмірах:
-   від 1 до 5  Ки/на квадратний км - на 20-30%
-   від 5 до 10 Ки/ на квадратний км - на 30-40%
-   від 10 до 15 Ки/на квадратний км - на 40-60%
-   від 15 до 30 Ки/на квадратний км - на 60-80%
-   понад 30    Ки/на квадратний км - на 80-1 00%
Згідно довідки Галузевого державного архіву міністерства оборони України від 24.02.1998 №51/1/1194, Струк М.І. виконував роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у складі військової частини №15 136 в період 05.05.1987 по 26,06.1987:
Зона № 3: ЧАЕС, турбінний цех 3-го енергоблоку, травень- 6, 7, 8,1 0,
Зона №2: ст. Янів, травень 11- 24, дезактивація обочин доріг; Лелів - Копачі -АЕС - ...... Копачі, травень - 25, 26.
Зона №1 : травень - 27, 28 ,29, 30, 31
           червень - 1-3, 5 - 11.
Так як Струк М.І. працював на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 3-ій, 2-й та 1-й зонах небезпеки, тож робота проводилась на території радіоактивного забруднення місцевості цезієм - 137, що дає право підвищувати розмір годинної тарифної ставки.
Згідно із «Картай радиационной обстановки на территории европейскоу области СССР по состоянию на декабрь 1989 года», яка була опублікована у газеті  «Комсомольское знамя» за 25 квітня 1990 року, щільність забруднення місцевості понад -137 на території  Чорнобильській АЕС, ст.Янів, Лелів, Копачі складала понад 40 Ки на квадратний км.
Тож, якщо вважати за можливе використати дані про рівень забрудненій місцевості цезієм - 137 згідно із картою, то годинна тарифна ставка для оплаті роботи   Струк МІ. на території Чорнобильській АЕС, ст. Янів, Лелів, Копач проводиться по мінімально підвищеній тарифній ставці на 80%.
Населені пункти роботи в 1-й зоні небезпеки у довідці Галузевого державного архіву міністерства оборони України не вказано, тож судовий експерт зважає за можливе обчислення розміру заробітної плати за роботу у 1-першій зоні небезпеки провести по підвищеній на. мінімальний рівень тарифній ставці на 20%.
У довідці ТОВ «Зоря» (правонаступник ПСП «Україна») від 15.03.2013 №183 зазначено: «Струку Михайлу Івановичу станом на 01.05.1987 року, при семигодинній тривалості робочого дня, установлено годинну тарифну ставку в розмірі 0,539руб. відповідно до Постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати, Секретаріату Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 14.12.1972 року №322/31 «Про умови оплати праці працівників автомобільного транспорту, а також транспортно-експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту».
Відповідно до роз'яснень Держкомпраці СРСР та секретаріату ВЦСГІС від 16.01,1969р. №1/2, робітникам, яким тарифна ставка встановлена при 8(7) годинному робочому дні. перерахунок тарифної ставки на 6-ти годинний робочій! день провадиться у наступному порядку:
-   годинна тарифна ставка при 8-ми годинному робочому дні. множиться на середню тривалість робочого часу в годинах при 8-ми годинному робочому дні (173,1) і ділиться на середню тривалість робочого часу в годинах при 6-ти годинному робочому дні (152,5).
Таким чином, перерахована годинна тарифна ставка складає 0,612руб. (0,539 х 173,1 : 152,5)
Підвищена на 80% перерахована годинна тарифна ставка складає 1,102руб. (0,612x1,8).
Підвищена на 20% перерахована годинна тарифна ставка складає 0,734руб. (0,612x1,2).
На дослідження не надано «Положення про преміювання працівників колгоспу», яке діяло у 1987 році.
Тож судовий експерт вважає за можливе враховувати норми Постанови Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 05.06Л986р.М665-195 (Постанови Ради Міністрів УРСР та УКРСОВПРОФА від 10.06.1986рг №207-7), зазначено:
«Встановити   робітникам   підприємств,   організацій   та   установ,   та виконують роботи,  пов'язані  з ліквідацією  наслідків  аварії на  ЧАЕС  та запобіганню забруднення  середовища ... максимальний розмір премії 60% тарифної ставки (окладу) на місяць».
Вищевказаний   порядок  розрахунку  премії  відповідає   і   роз'яснення Держкомпраці УРСР та УКРПРОФСОФА від 08.01.1987р. №05/2-25-2, 03-51-8 з Питань оплати пращ та пільг для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
У відповідності з цими роз'ясненнями:
«Робітникам, безпосередньо зайнятим на роботах по усуненню наслідки аварії на ЧАЕС, премії нараховуються на тарифні ставки (відрядні розцінки) та посадові оклади з урахуванням їх підвищення та кратності».
На підставі вищевикладеного, судовий експерт проводить розрахуйсь оплати праці з урахуванням премії у розмірі 60%.
На дослідження надано довідку від 15.03.2013 №187 в якій зазначено, то у 1987 році в колгоспі «Україна» був встановлений графік роботи з 6-ти денним робочим тижнем (понеділок  - субота).
Слід зазначити, що згідно діючого законодавства, оплата прані у вихідні дні проводиться у подвійному розмірі лише за роботу у вихідний день - неділю. за фактично відпрацьований час. Оплата роботи у святковій день також проводиться у подвійному розмірі.
У відповідності до Розпорядження  Ради Міністрів СРСР від  17.05. 1986р. № 964-рс, оплата праці в 3-й зоні небезпеки проводиться в 4-кратному, в 2-й - в 3-кратному, в 1-й в 2-х кратному розмірі понад збережений середній заробіток.
З  урахуванням вищенаведеного, обчислення оплати праці Струк М.І. за період перебування на спеціальних військових зборах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 05.05.1987 по 26.06.1987 проводиться наступним чином.
Оплата за травень 1987
1 Збережений середній заробіток за період з 05.05.1987 по 31.05.1987 (за 22 робочих дня) -73,92руб. (3,36руб. х 22дн.).
2.    Оплата у 4-х кратному розмірі за 4  календарні дні   виїзду в 3 -тю зону
небезпеки по підвищеній на 80% годинній тарифній ставці -1.05,79руб.
(6год. х 4дн. х 1 ,102руб. х 4кр.)
3.    Доплата за роботу у вихідний день (10.05.1987) виїзду в 3-тто зону
небезпеки по підвищеній на 80% годинній тарифній ставці -26,45руб.
(6 год. х.1 день х 1,102руб, х 4кр.)
4.    Оплата у 3-х кратному розмірі за 16 календарних днів виїзду в 2-гу зону
небезпеки по підвищеній на 80% годинній тарифній ставці -317,38руб.
(6год. х 16дн. х 1,102руб. х 3кр.)
5.    Доплата за роботу у 2 вихідні дні  (17 та 24 травня І987) виїзду в 2-гу
зону небезпеки по підвищеній на 80% годинній тарифній ставці -39,67руб.
(6 год. х2 дня х .1,102руб. х 3кр.)
6.    Оплата у 2-х кратному розмірі за 5 календарних днів виїзду в 1-шу зону
небезпеки по підвищеній на 20% годинній тарифній ставці - 44,04руб.
(6год. х 5дн. х 0,734руб. х 2кр.)
7.    Доплата за роботу у   вихідний день   (31.05.1987) виїзду в І-шу зону безпеки по підвищеній на 20% годинній тарифній ставці  - 8,8.1 руб.
(6 год. х 1 день х 0,734руб. х 2кр.)
8.    Премія за роботу в зонах небезпеки в розмірі 60% - 280,33руб.
(105,79 +  317, 38 + 44,04) х 0,6
Всього за травень 1987- 896,39 руб.
(73,92+ 105,79+26,45+3 і 7,38+39,67+44,04+8,8 1 +280,33)
Оплата за червень 1987
1.    Збережений середній заробіток за період з 01.06.1987 по 26,06.1987 (за 2
робочих дня) - 77,28руб. (3,36руб, х 23дн.).
2. Оплата у 2-х кратному розмірі за 10  календарних днів  виїзду в 1-І.І.і
зону небезпеки по підвищеній на 20% годинній тарифній ставці - 88,08руб.
(6год. х 10дн. х 0,734руб. х 2кр.)
3.    Доплата за роботу у   вихідний день   (07.06.1987) виїзду в І-шу зону
небезпеки по підвищеній на 20% годинній тарифній ставці ...... 8,81 руб.
(6 год. х 1день х 0,734руб. х 2кр.)
4.    Премія за роботу в зоні небезпеки в розмірі 60% - 52.85руб.
(88,08 х 0.6)всього за червень 1987 – 227,02 руб. (77,28 + 88,08 + 8,81 + 52,85)                                                                               
Таким чином, у відповідності з вимогами діючого на той час законодавства, заробітна плата Струк М.І. за час перебування на спеціальних військових зборах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в період з 05.05. 1987 по 26.06.1987 складатиме загальну суму: 1 123,41 руб. (986.39руб. +227,02), е тому числі:
травень 1987 - 896,39руб.
червень 1987 -227,02руб.
На дослідження надано копію довідки без ЛІ» та без дати видачі про розмір заробітної плати, нарахованої Струк М.І. за час перебування на спеціальних військових зборах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у травні - червні 1987.
При обчисленні заробітку, вказаного у довідці, підприємством невірно обчислено середньоденний заробіток, не перераховано встановлену годинну тарифну ставку (роз 'яснення Держкомпраці СРСР та секретаріату ВЦСПС від 16.01.1969р. N^1/2), не підвищена годинна тарифна ставка (Постанова ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05.1986р. №524-156 - Постанова Ради Міністрів УРСР від 08.05. 1986р.№ 168-5), кратність оплати праці в зонах небезпеки не відповідає нормам Постанови Ради Міністрів УРСР та УКППРОФСОФА від 10.06.1986р. №207-7), не нарахована доплата за роботу у вихідні дні та премія (Постанова Ради Міністрів УРСР та УКППРОФСОФА від 10.06.1986р. №207-7).
Ш. ВИСНОВКИ.
По першому питанню.
У відповідності з вимогами діючого на той  час законодавства, зарплата Струк МІ. за час перебування на спеціальних військових зборах  з ліквідації  наслідків аварії на ЧАЕС в період з 05.05.1987 по 26.06.1987 складала загальну суму: 1123,41 руб. (одна тисяча сто двадцять три руб. 41коп.), в тому числі:
травень 1987 - 896,39руб.
червень 1987 -227,02руб.
По другому питанню
При обчисленні заробітку Струк М.1. за час перебування на спеціальних військових зборах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в період з 05.05. 19  26.06.1987р., вказаного у довідці, підприємством невірно обчислено  середньоденний заробіток, не перераховано встановлену годинну тарифну (роз'яснення Держкомпраці СРСР та секретаріату ВЦСПС від 16.01.1969р. №  не підвищена годинна тарифна ставка (Постанова ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР; Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 07.05.1986р. №524 - Постанова Ради Міністрів УРСР від 08.05.1986р.         № 168-5), застосована кратність оплати праці в зонах небезпеки не відповідає нормам Постанови Ради Міністрів УРСР та  УКППРОФСОФА від 10.06.1986р. № 207-7,  не нарахована доплата за роботу у вихідні дні та премія (Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 05.06,1986р. №665-195 - Постанова Ради Міністрів УРСР та УКППРОФСОФ 10.06.1986р. №207-7).

Судовий експерт,         
зав. сектором              

Комментариев нет:

Отправить комментарий