среда, 2 марта 2016 г.

Пенсійне забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Пенсійне забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 та 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Закон), з 01.01.2012 визначено Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 (далі - Порядок).

Відповідно до норм Порядку пенсії за бажанням осіб можуть призначатися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків.

При цьому заробітна плата для обчислення пенсій враховується за будь-які         12 місяців підряд такої роботи.

Проте, у разі, коли особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні.


Отже, якщо особа працювала у зоні відчуження, наприклад, у період з 26.04.1986 по 13.07.1988, заробітна плата для визначення пенсії по інвалідності у розмірі відшкодування фактичних збитків може бути визначена за будь-який повний календарний місяць роботи у зазначений період.

Обчислюватись із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць пенсія може також, якщо особа працювала на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період з 26.04.1986 до 01.08.1987.

Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження.

Наприклад, якщо особа працювала в зоні відчуження з 15.05.1986 по 24.01.1987, пенсію буде обчислено за повні місяці роботи в зоні відчуження, а саме з 01.06.1986 по 31.12.1986.

Якщо ж особа відпрацювала в зоні відчуження менше календарного місяця у 1986 - 1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4.

Наприклад, особі, яка працювала в зоні відчуження у період з 15.06.1986 по 25.06.1986 (11 днів), заробітну плату для обчислення пенсії буде визначено за зазначені дні та приведено до місячної норми. Тобто, отриманий заробіток буде розділено на 11 днів та помножено на 25,4 (місячна норма при шестигодинному робочому дні).

Якщо ж робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Призначення пенсій із заробітної плати, одержаної за межами зони відчуження, проводиться на загальних підставах відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Підставою для обчислення пенсії в розмірі відшкодування фактичних збитків є встановленої форми довідка про заробітну плату, одержану за дні роботи в зоні відчуження, яка надається підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за призначенням (перерахунком) пенсії, або їх правонаступником.

Також статтею 57 Закону передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений Урядом на момент виконання робіт у зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, складав 70 крб.

Постановою № 1210 при обчисленні пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв'язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС передбачено застосування формульного підходу.

Також постановою № 1210 встановлено мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

- для I групи інвалідності - 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.09.2015-1933,20грн.);

- для II групи інвалідності - 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.09.2015 - 1718,40 грн.);

- для III групи інвалідності - 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.09.2015 - 1557,30 грн.).

Особам, які належать до категорії 1 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 (зі змінами внесеними постановою Уряду від 25.03.2014 №112) у фіксованих розмірах:

- інвалідам І групи 474,50 грн;
- інвалідам II групи 379,60 грн;
- інвалідам III групи  284,70 грн.

Інвалідам - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, гарантовано мінімальну пенсійну виплату.

У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів I групи - 285%, ІІ групи - 255%, ІІІ групи - 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Тобто зазначеній категорії за умови, що пенсію призначено згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, гарантовано мінімальний розмір пенсії з 01.09.2015: інвалідам І групи - 3060,90 грн, інвалідам ІІ групи - 2738,70 грн, інвалідам ІІІ групи - 2416,50 грн.

Приклад 1.

Громадянин А. ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, призваний на військові збори, III групи інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження  29, 30 квітня 1986 року. Заробітна плата за 1 день склала 24,30 крб.    24,30 крб х 25,4 = 617,22 крб (заробітна плата за місяць);

617,22 крб. : 179,00 крб* = 3,44816 (індивідуальний коефіцієнт заробітку);      928,81 грн** х 3,44816  = 3202,69 грн (осучаснена заробітна плата);            3202,69 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 1601,35 грн – основний розмір пенсії;

1601,35 грн + 284,70 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю)+ 322,20 грн (1074,00 х 30%) (підвищення інваліду війни ІІІ групи відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” +  50,00 грн (щомісячна цільова грошова допомога на прожиття інваліду війни) = 2258,25 грн. – розмір пенсії з 01.09.2015.

Примітки:

*179,00 крб – показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузі національної економіки, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783;

**928,81 грн – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік;       ***1074,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 01.09.2015.

Приклад  2.

Громадянин Б. ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, відряджений для виконання робіт у зону відчуження, III групи інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження 1-2 травня 1986 року. Заробітна плата за 1 день склала 72,36 крб.

72,36 крб х 25,4 = 1837,94 крб – заробітна плата за місяць;

1837,94 крб : 179,00 крб = 10,26782 (індивідуальний коефіцієнт заробітку);

928,81 грн х 10,26782 = 9536,85 грн (осучаснена заробітна плата);

9536,85 грн х 50% (відсоток втрати працездатності) = 4768,43 грн – основний розмір пенсії ;

4768,43 грн. + 284,70 грн (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю –  =5053,13 грн.

Приклад 3.

Громадянин В. ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, відряджений для виконання робіт у зону відчуження, II група інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Працював в зоні відчуження з 1 по 30 листопада 1986 року. Заробітна плата за місяць склала 398,12 крб. Має підвищення за особливі заслуги перед Україною (21%).

398,12 крб : 179,00 крб = 2,22413 (індивідуальний коефіцієнт заробітку);         928,81 грн. х  2,22413 = 2065,79 грн (осучаснена заробітна плата);

2065,79 грн х 60% (відсоток втрати працездатності) = 1239,47 грн – основний розмір пенсії;

1239,47 грн. + 379,60 грн. (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю  = 1619,07 грн,

Але, оскільки розмір пенсії не може бути нижчим, ніж 255% від прожиткового мінімуму, а саме з 01.09.2015 – 2738,70 грн (1074,00 грн. х 255%), то встановлена щомісячна державна адресна допомога 1119,63 грн (2738,70 грн — 1619,07 грн) +225,54 грн (1074,00 грн. х 21%) – пенсія за особливі заслуги перед Україною.       Загальний розмір пенсії :  2738,70 грн + 225,54 грн = 2964,24 грн.

Приклад 4.

Громадянин Г. брав участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у період з 06.04.1987 по 10.07.1987. Визнаний інвалідом ІІ групи внаслідок захворювання, пов'язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, втрата працездатності - 80%.  Заробітна плата враховуватиметься за два повні місяці роботи в зоні відчуження: травень і  червень 1987 року. У травні заробітна плата, отримана за роботу в зоні відчуження, становила   856,00 крб, у червні - 854,00 крб.         Визначимо коефіцієнт заробітної плати: 856,00 крб + 854,00 крб =  1710,00 крб : 185,00 крб  (показник середньомісячної заробітної плати у 1987 році по постанові Уряду № 1783) = 9,24324 : 2 (кількість місяців) = 4,62162 - середньомісячний коефіцієнт заробітної плати.

Визначимо заробітну плату для обчислення пенсії: 4,62162 х 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік) = 4292,61 грн.

При втраті працездатності 80%, визначеній органами МСЕК, основний розмір пенсії становитиме 3434,09 грн (4292,61 грн. х 80%). До розміру пенсії призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, з 01.09.2015 -      379,60 грн.

Таким чином, загальний розмір пенсійної виплати становитиме:

3434,09 грн + 379,60 грн = 3813,69 грн.


1 комментарий:

  1. В.Виноградов3/03/2016

    Цікавий пункт в цій постанові. - Призначення пенсій із заробітної плати, одержаної за межами зони відчуження,(тобто за місцем основної роботи, наприклад в колгоспі чи на підприємстві), проводиться на загальних підставах відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

    ОтветитьУдалить