четверг, 31 марта 2016 г.

Особливості призначення пенсій за віком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особливості призначення пенсій за віком відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Умови призначення пенсії

Пенсія за віком надається із зменшенням пенсійного віку та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
Категорії осіб, які постраждали
Зменшення віку
​ які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів
на 10 років
​ які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів
на 8 років
​ які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році
на 5 років
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на 3 роки.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на 1 рік.
Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
​ евакуйовані з 10-ти кілометрової зони відчуження у 1986 році
на 10 років
​ евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році
на 8 років
​ особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років
4 роки*
та додатково 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років
​ особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років
3 роки*
та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років
​ особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років
2 роки*
та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
​ особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями
на 2 роки
* початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на 2 роки.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на 1 рік.
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою.
Обчислення пенсій
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Пенсії встановлюються у вигляді:
а) державної пенсії (пенсії за віком);
б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.
Пенсія за віком обчислюється за нормами Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, залежно від категорії виплачується в таких розмірах до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
категорія 2
170,82 грн.
категорія 3
113,88 грн.

Строки призначення пенсії

​ Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особою пенсійного віку (при зверненні особи по закінченню встановленого 3-місячного терміну пенсія за віком призначається з дня подання нею заяви про призначення пенсії). Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
​ Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсії:

​ заява за встановленим зразком;
​ паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік);
​ документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
​ посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або потерпілого від Чорнобильської катастрофи
​ довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за формою, затвердженою постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.1988 № 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
для осіб, відряджених на роботи по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:
-​ довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09 березня 1988 року № 122. В разі, якщо довідка видана не в період, коли особа працювала в зоні відчуження, вона повинна містити посилання на первинні документи, які підтверджують період роботи та населений пункт чи об’єкт, де проводились роботи;
-​ інший документ, виданий в період роботи в зоні відчуження організацією чи установою (первинний документ), в якому зазначено період роботи та населений пункт чи об’єкт, де проводились роботи. Такими документами можуть бути відрядні посвідчення, табелі обліку робочого часу, дорожні листи і т.п.
для осіб, які були призвані на військові збори:
- довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або архівні документи Міністерства оборони України (в окремих випадках архівні документи Міністерства оборони РФ).
​ довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування;
-​ для евакуйованих з забруднених територій: евакуаційний лист; довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення (довідки, видані Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями).
​ документи про стаж (ними можуть бути: трудова книжка; диплом, свідоцтво про навчання (в разі навчання за денною формою); військовий квиток; довідки, видані за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами; свідоцтва про народження дітей для жінок, які не працювали і здійснювали догляд за дітьми до 3-річного віку; документи, що підтверджують здійснення догляду за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом або престарілим; документи, що підтверджують періоди здійснення особою підприємницької діяльності та ін.). Починаючи з 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку;
​ довідка про заробітну плату за 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, в разі відсутності 60 календарних місяців страхового стажу після 01.07.2000 – за умови підтвердження довідки первинними документами);
​ документи, що засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни; члена сім’ї загиблого; Почесного донора України (СРСР); жертви нацистських переслідувань; документи про визнання особи реабілітованою та інші).


Марія Гортопан
заступник начальника управління Пенсійного фонду України
в Новоселицькому районі

4 комментария:

 1. Анонимный3/31/2016

  Почему ликвидаторы-инвалиды 1989-1990 годов выпали из закона? У них нет права досрочного выхода на пенсию ! и здоровья тоже нет!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный4/02/2016

   ст. 55 ЗУ 796-12 - Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення

   Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

   {Абзац перший частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}


   п/п

   Категорії осіб, які постраждали

   Зменшення віку

   1.

   Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

   - які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів

   10 років   - які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів

   8 років   - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році - не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році

   5 років

   Удалить
 2. Анонимный4/01/2016

  где проэкт поэтапного подьема пенсий инвалидам ликвидаторам с1 апреля 300 процентов,поговорили и забыли

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный4/02/2016

   Проект Ковальчука находится в КМУ. Яйценюк обещал подписать и направить в ВР, для принятия .

   Удалить