РЕЗОЛЮЦИИ ПРОТЕСТНЫЙ АКЦИЙ С 2011 ГОДА № 3

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ  ГОЛОДУЮТ  В МАРИИНИНСКОМ  ПАРКЕ


21 )                       
РЕЗОЛЮЦІЯ

ПРОТЕСТНОЇ АКЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСКИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

ЩОДО ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ І ЗАКОННИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА ІНШИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЗАТВЕРДЖЕНЯМ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  «ПРО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» № 1210 ВІД 23 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

МИ, УЧАСНИКИ ПРОТЕСТНОЇ АКЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗАЯВЛЯЄМО ПРО КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН СКОЄНИЙ ВЛАДОЮ ТА ГЕНОЦИД ПРОТИ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ІНШИХ МАЛОЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» № 1210 ВІД 23.11.2011 Р., А САМЕ: 

1.  ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ:

- статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України;

- статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і Законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що Україна є соціальною і правовою Державою;

- статтю 3 Конституції України, якою встановлено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є ГОЛОВНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ Держави;

- статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України;

- статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;

- статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є обов’язком держави;

- статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України;

- статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;

- статтю 22 Конституції України, якою встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийняті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

- статтю 24 Конституції України, якою встановлено, що громадяни є рівними перед Законом;

- статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди;

- статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної влади;

- статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

2.  ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»:

-  пунктом 11 Постанови встановлений мінімальний розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону;

-  пунктом 13 Постанови встановлена щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статтям 50, 51 Закону;

-  пунктом 14 Постанови встановлена щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52 Закону;

-  пунктом 15 Постанови встановлено підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, що НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 39 Закону.

3.     ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ» 

- підпунктами 1,2 частини 1 статті 2 Закону встановлено, що до основних завдань Кабінету Міністрів України належать виконання Конституції і Законів України та вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- пункти 1,2 статті 3 Закону встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів ґрунтується на принципах верховенства права, законності і відповідальності. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;

- пункти 1,2 статті 4 Закону встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими Законами України. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами України.

4. ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»:

- статтею 1 Закону встановлено, що державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах соціального захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- статтею 13 Закону встановлено, що Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується її відшкодувати за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою, матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону;

- статті 39, 50, 51, 52 і 54 Закону встановлюють конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат, пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ, всупереч положень Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України» прийняв протиправні, замовлені, рішення № 20-рп/2011 від 26.12.2011 р. та №3-рп/2012 від 25.01.2012p., якими визнано конституційним внесення змін до Законів України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про Державний бюджет України на 2012 рік» в частині повного заниження відшкодування збитків ГАРАНТОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ інвалідам-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, та заниження відшкодування збитків передбачених ДЕРЖАВОЮ інвалідам війни (що захищали національні інтереси країни, при цьому отримали поранення, контузію чи невиліковні хвороби).Виносячи зазначені вище протиправні рішення, судді Конституційного Суду України, які прийняли ці рішення порушили цілу низку Законів України і Міжнародних Законів, які ратифіковані Україною. В першу чергу це ОСНОВНИЙ ЗАКOH УКРАЇНИ - Конституція України, а саме статті 3, 8,16, 19, 22, 24, 46, 50, 56, 58, 60, 64, 68, 92, 113, 150, 152, статті діючих Кодексів та Законів України (проігноровано конституційний принцип верховенства права та положення, Закону України «Про конституційний Суд України»), положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікованої Законом країни №475/97-ВР від 17.07.1997 p.), положення Конвенції про права інвалідів ратифікованої Законом України № 1767-VI (1767-17) від 16.12.2009 p.), положень Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня  63 року (ратифікованої Законом України №334/96-ВР від 12.07.1996 p.).

Нинішньою владою, порушуючи Закон України «Про об'єднання громадян», навмисно було надано особливий статус ВГОІ «Союз Чорнобиль Україна» - Центральне керівництво організації якої , по суті, зрадило чорнобильський рух за права постраждалих від аварії. Президент ВГОІ СЧУ Андрєєв Ю.Б. сприймається більшістю чорнобильського товариства як дестабілізуючий фактор і не може представляти інтереси постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Це відбувається саме з Вашого потурання та ініціативи і не сприяє злагоді у суспільстві.

Підписаний Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та ВГОІ «Союз Чорнобиль Україна», не проходив ні якого обговорення з членами цієї громадської організації и не був схвалений  в  осередках на містах . І крім того ,  підписаний меморандум  не стосується членів інших чорнобильських організацій і чорнобильців які не входять ні в які організації , адже з нормами чинного Цивільного Кодексу України, угода чинна, тільки для сторін підписантів  і не може нести будь-яких правових наслідків для інших громадських об’єднань та більшості чорнобильської громадськості.

В зв’язку з вищенаведеним, керуючись статтями 1, 3, 5, 6, 8, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 64, 68, 69, 75, 79, 85, 86, 92, 102, 104, 106, 113 і 116 Конституції України від Президента, Уряду, Генерального Прокурора, Конституційного Суду України і народних депутатів України,

МИ ВИМАГАЄМО:

1.  Скасувати Постанову Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  № 1210 від 23.11.2011.

2.  Зняти з розгляду законопроект № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» прийнятий Верховною Радою України у першому читанні, який ліквідовує соціальні виплати  12 малозахищеним верствам населення, що гарантовані Конституцією та законами України.

3.  Верховній Раді України прийняти Закон України «Про відкликання народних депутатів України», який забезпечить підзвітність народних депутатів України перед виборцями та надасть можливість їх відкликати.

4.  Вилучити з прикінцевих положень Закону України «Про Державний Бюджет України на 2012 рік» норму яка дозволяє Кабінету Міністрів України встановлювати (у ручному режимі) розміри та порядок соціальних виплат гарантованих Законом.

5.  Генеральному прокурору України встановити винних посадових осіб та притягнути до кримінальної відповідальності що перешкоджали виконанню рішень суду України щодо виплати пенсій.

6.  ВІДНОВИТИ конституційні і законні права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших малозахищених верств населення на пенсійне забезпечення;

7.  Визнати державним боргом суми пенсії нарахованої за рішенням суду з правом спадку та виплати їх до 31 грудня 2012 року;

8.  Визнати право на інвалідність та на статус «Дітей потерпілих» від аварій на ЧАЕС по життєво, а не до 18 років;

9.  Притягнути до кримінальної відповідальності осіб, а саме:

- за прийняття протиправного рішення Конституційного Суду України №20-рп/2011 від 26.12.2011 р. суддів: Головіна Анатолія Сергійовича (Голова суду), Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченко Сергія Леонідовича, Гультай Михайла Мирославовича, Запорожеця Михайла Петровича, Кампо Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Пасенюка Олександра Михайловича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптала Наталі Костянтинівну (доповідач по справі), Шишкіна Віктора Івановича;

- за прийняття протиправного рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012 р. суддів: Головіна Анатолія Сергійовича (Голова суду), Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченко Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультай Михайла Мирославович, Запорожець Михайла Петрович, Кампо Володимир Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Овчаренко В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича, Сергейчука Олега Анатолійовича (доповідач по справі), Шаптала Наталі Костянтинівну.

10. ВСТАНОВИТИ, керуючись рішеннями Конституційного суду   України від 26.12.2011 року №  20-рп/2011 та від 25.01.2012 року №  З-рп/2012, для всіх урядовців і чиновників, в тому числі Президента України, Генерального прокурора України, суддів Верховного суду, Вищих спеціалізованих судів, Конституційного суду, Апеляційних судів МАКСИМАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ разом із всіма іншими, додатковими доплатами до заробітної плати у розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб.

11. ВСТАНОВИТИ, керуючись рішеннями Конституційного суду   України від 26.12.2011 року № 20-рп/2011 та від 25.01.2012 року № З-рп/2012,  заробітну плату народним депутатам України, прокурорам, суддям місцевих та інших судів на рівні середньої заробітної плати у галузях економіки України;

12. ВСТАНОВИТИ державним службовцям та тим що вийшли на пенсію, в тому числі Президенту України, прокурорам та суддям, народним депутатам України МАКСИМАЛЬНУ ПЕНСІЮ у розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів.
===========================================================

22 )

Черкассы   7-09-2013 год.

                                                         Президенту  Украины В. Ф  Януковичу.
                                                         Председателю Верховной  Рады  Украины.    В. В Рыбаку
                                                         Премьер-министру  Украины   Азарову  Н. Я.
                                                         Министру  социальной  политики  Королевской  Н. Ю.
                                                         Министру  финансов  Украины   Колобову  Ю. В.
                                                         Главе  Черкасской  ОДА         Тулубу  С. Б.
                                                         Председателю Черкасского  областного  совета
                                                                                                                 Черняку  В. П.

                                                          И. о  председателя  Черкасского горисполкома.
                                                                                                                  Белоусову В. Ф                                        Заявление  участников  областного   собрания  чернобыльцев  Черкасской  области.

Мы представители чернобыльских  организаций   Черкасской области,  и  инициативных  групп   в количестве  ------ человек,  инвалиды   следствии Чернобыльской  катастрофы, с  инициативы  Черкасской  областной  общественной организации ликвидаторов и потерпевших ( ЧОГОЛИП ) провели областное собрание   чернобыльцев по вопросу социальной  защиты  и пенсионного  обеспечения  лиц  пострадавших  в результате  аварии на  ЧАЭС  констатируем  следующие.
Мы полностью поддерживаем  и одобряем  инициативы  президента  Украины В.Ф. Януковича, высказанные на мероприятиях   26 апреля  в Чернобыле, о  проверки  и лишения лиц, не законным  путем,  получившим, статус ликвидатора.

Вместе  с  тем  заявляем.

1)  Постановление  КМУ  №; 1210 от    23 ноября  2011 года  « О повышении  уровня  социальной  защиты граждан,  пострадавших  вследствии  Чернобыльской  катастрофы», на самом деле,  не  выполнила  своего назначения, разделила  чернобыльское  сообщество  на богатых  и нищих, тем  самим  создала  социальное  напряжение, которое  нарастает.

Кроме этого, при принятии данного Постановления  нарушено более 24 статей Конституции Украины,.
Статья  22  Конституции Украины  говорит  о  недопустимости принятия  новых  законов  или внесение  изменений  в  действующие  законы, сужения  содержания  и объема  существующих  прав  и свобод  человека  и гражданина.

Статья  55, ч. 1 и ч. 2 Конституции Украины, говорит о защите  прав  и свобод  гражданина  и человека  судом, обеспечении  каждому  права  на  обжаловании в  суде  решений действий  или бездеятельности  органов  государственной  власти, органов  местного  самоуправления, должностных  и  служебных  лиц.

Статья  58, Конституции Украины  говорит  о  том, что законы  и другие нормативно-правовые    акты, не  имеют  обратной  силы  по  времени, кроме  случаев,  когда  они отменяют или смягчают  ответственность  лица.

В случае  с  решениями  судов  чернобыльцев обратившихся  в  суды по восстановлению социальной справедливости, эта статья  Конституции Украины  попрана  полностью, что вынуждает чернобыльцев обращаться  в  ЕСПЧ  за  защитой  своих прав  и свобод, а это не делает чести Украине  и вредит  её  международному   имиджу.
В Черкасской области  более 13 000 чернобыльцев  использовали  право обратится  в  суды.

Статья 64  Конституции Украины говорит о  том, что конституционные  права  не  могут  быть ограничены,  кроме  случаев,  предусмотренных  Конституцией  Украины.
Недопустимым  является  ограничения  права  на  судебную  защиту  даже  в  условиях  чрезвычайного  и военного  положения.

Не  могут быть ограничены  права  и свободы  предусмотренные    Конституцией  Украины, статьями    ст 6, 8,19, 22,24. 25, 27,  28.29, 40, 47,51, 52, 55, 56, 57,  58, 59. 60, 61. 62, 63.
 А военного  и  чрезвычайного  положения  в Украине  не  вводилось.
Украинское  государство, гарантировало  чернобыльцам пенсии, пособия  и другие  социальные  выплаты, предусмотренные  действующим  законодательством  Украины, как
компенсацию  за  ущерб  причиненный  их  здоровью, при выполнении  служебного  и воинского  долга.
  Нарушен    З У № 796-12  «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»,.
Вот итоги   данного   постановления.

2)  Кроме этого, постановление создало прецедент, когда  чернобылец  1-й группы, получает  пенсию  в  разы  меньше,  чем  чернобылец  3-й группы,  а  это  в корне  социально  не  справедливо, так как радиация  действовала не избирательно, по заработанной плате  на предприятиях во время  аварии, а на всех одинаково. 

3) Благодаря  фальсификациям  центрального  руководства  СЧУ,
 проект постановления  КМУ № 1210 принят  без обсуждения  в  первичных чернобыльских организациях,  по сути, принят  единоличным  решением    президента  СЧУ  с одобрения  вице-президентами СЧУ, что  и привело  к  таким  последствиям.

4) Мы заявляем  свой протест   инициативам  центрального  руководства  СЧУ выражающиеся  в  осовременивании пенсий,  добавлениям  различных противозаконных доплат  в размере 1000гр  и т. п., так  как это приведет к большему разрыву пенсий  чернобыльцев  и увеличению  социальной напряженности,  и  в  связи  с  тем, что данная  организация, не   может представлять мнения  всех чернобыльцев  Украины.

5) Констатируем,  что  председатель Черкасской  областной  организации, кстати награжденный  орденами  За  Заслуги 3 и 2 степеней  в  мирное  время,  чей статус  вызывает сомнение, не  понятно за  какие заслуги,  превысил свои полномочия,  участвуя  в  заседаниях  президиума центрального совета   и самого центрального  совета, не выражал интересов  чернобыльцев  области, а инициировал свои, противозаконные  интересы, выражающиеся  не  в требовании выполнения  закона, а  инициировании доплат,  голосовал за  изменения  в закон  796-12  «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», уменьшающих  социальну защиту  чернобыльцев,   без  обсуждения  в  первичных  районных  и городских  организациях.

6)  Без решений  суда, называл чернобыльцев области мародерами,  не  имея  на это никаких доказательств, чем нанес  моральное оскорбление, многим  чернобыльцам, а  так же, голосовал  за решения  центрального   руководства  СЧУ,   осуждающие  чернобыльцев области за  гражданскую  позицию  выражающуюся  в  участии    в протестных  социальных    акциях, по  защите  своих  конституционных  прав,  ,   которых  центральное  руководство СЧУ клеймило  и называло  нелестными  словами, разными  эпитетами,  чернобыльцев-защитников  отечества.

7) За последние  2 года, участвуя  в заседаниях  центрального совета, полностью поддерживал  Андреева,  в ущерб интересов  чернобыльцев  области, не  подавал никаких инициатив  по улучшению социальной  защиты   пострадавших от аварии на  ЧАЭС, защищая  таким образом  свои меркантильные интересы.(Получении орденов ,знаков, грамот ).

8)   Цернтральное  руководство СЧУ  не  может  и не имеет права  выражать мнение  всех  чернобыльцев.
. Все  решения  центрального  руководства   организации  СЧУ,  впоследствии  выражающиеся  в  принятии  решений  на государственном  уровне, ограничивающие  конституционные   права  и свободы  чернобыльцев, не являющихся  членами СЧУ,   не  могут претворятся  в жизнь, так  как они  являются  третьей  стороной    в  правовых  отношениях  государства  и   организации СЧУ.

9) Направляем      в  адрес  Президента  Украины,  Премьер-министра, Министра  социальной политики  и Министерства  финансов, и во все  институты власти,  центральные, областные  местные,  государственные организации данное  заявление, с    просьбой  об поддержке  нашего заявления. об изменении Постановления КМУ  № 1210 от 23 ноября 2011 года « О повышении  уровня  социальной  защиты граждан,  пострадавших  в следствии  Чернобыльской  катастрофы», с  предложением  принять, на основании расчетов разработанных  ПФ Украины, изменения  с  ноября  месяца  2013 года.
 Проект  изменения  к  Постановлению  КМУ  № 1210 и расчеты  ПФ Украины  прилагаются.

 Принятие  данных изменений  в  Постановление  1210, позволит  улучшить социальную  защищенность всех чернобыльцев на равных правах, отойти от социально несправедливого «осовременивания», ликвидировать  неэффективные комиссии по восстановлению  статуса, лицам у которых ликвидированы  предприятия, отвлекающие  большие  рабочие  ресурсы.
10) Ходатайствуем   перед  Кабинетом  Министров  Украины  о предусмотрении   и выделении  финансирования    чернобыльской  программы  по увеличению пенсий  инвалидам  чернобыльцам,  в  бюджете  на  2014 год, поэтапно  в расчете 6-8-10 минимальных прожиточных, согласно  ч. 4 ст 54, ЗУ 796-12 «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»,
 11) Ходатайствуем   перед депутатами  Верховной Рады Украины  о  недопустимости предоставления  Кабинету  Министров, права  уменьшения  социальных стандартов, путем  постановлений, при принятии Закона  «Про  бюджет  2014 года»

  12) Оставляем  за  собой  право,  в  случае не принятия  соответствующих  решений  до октября  2013 года, включительно,  использовать наше  конституционное  право на защиту социальных  гарантий  и  свобод,   предусмотренные   и  гарантированные  нам   Конституцией  Украины ,  как  на  местах, так  и в  городе  Киеве.

Подписи.
Председатель  президиума  собрания .      
.Секретарь   президиума  собрания.

        

============================================================================
24 )
Ми, потерпілі від аварії на ЧАЕС, представники сіл та міст
Черкаської області ЗАЯВЛЯЄМО про ПОРУШЕННЯ
Конституції та Законів України, конституційних і законних
прав чорнобильців гарантованих законом №796/12 від
28.02.1991 р. Порядком обчислення пенсій особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1210 від 23.11.2011 р., а саме:
1.                                                       Пунктом   11 цієї Постанови встановлений мінімальний
розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який
НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; «№796/12 від 28.02.1991 р.»
2.                                                          Пунктом  13 цієї Постанови встановлена щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка НЕ
ВІДПОВІДАЄ статтям 50 і 51 закон №796/12 від
28.02.1991р.;
3.                                                          Пунктом  14 цієї Постанови встановлена щомісячна
компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52
закон №796/12 від 28.02.1991р.;
4.                                                         Пунктом  15 цієї Постанови встановлено підвищення
пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, яке НЕ
ВІДПОВІДАЄ статті 39 закон №796/12 від 28.02.1991р.;


Тобто Кабінет Міністрів України ЗАТВЕРДИВШИ цю
Постанову ГРУБО ПОРУШИВ :
-       статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується
Конституцією і Законами України;
-       статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання
Конституції і Законів України, вживає заходів щодо
забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
-       статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що
Україна є соціальною і правовою Державою;
-       статтю 3 Конституції України, , якою встановлено, що
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
ГОЛОВНИМ ОБОВ'ЯЗКОМ Держави;
-       статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що
органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до
законів України;
-       статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права,
Конституція України має найвищу юридичну силу, Закони
та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй;
-       статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є
обов'язком держави;
-       статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що
органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією і Законами України;
-       статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що
права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними;
-       статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що
кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди;


-       статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що
кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної
влади;
-       статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що
кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції
та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей;
-     підпункти 1 і 2 пункту 1 статті 2 Закону України "Про
Кабінет Міністрів України", якими встановлено, що до
основних завдань Кабінету Міністрів України належать
виконання Конституції і Законів України, вжиття заходів
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
-     пункти 1 і 2 статті 3 вищенаведеного Закону, якими
встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів грунтується
на принципах верховенства права, законності і
відповідальності, що Кабінет Міністрів України здійснює
виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;
-     пункти 1 і 2 статті 4 вищенаведеного Закону, якими
встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй
діяльності керується Конституцією України, цим Законом,
іншими Законами України, організація, повноваження і
порядок діяльності Кабінету Міністрів України
визначаються Конституцією України, цим та іншими
Законами України;
-      статтю 1 Закону України закон №796/12 від 28.02.1991р.,
якою встановлено, що державна політика в галузі
соціального захисту потерпілих від Чорнобильської
катастрофи та створення умов проживання і праці на
забруднених територіях базується на принципах соціального
захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ШКОДИ особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-     статтю 13 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду
громадянам та зобов'язується її відшкодувати за
пошкодження здоров'я або втрату працездатності


громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо
його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї у
зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього
Закону;
- статті 39, 50, 51, 52 і 54 вищенаведеного Закону, якими
встановлений конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат,
пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної
заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком. Крім того
ВВАЖАЄМО НЕСПРАВЕДЛИВИМ і таким, що
ПОРУШУЄ статтю 24 Конституції України, якою
встановлено, що громадяни є рівними перед Законом, те, що
підпунктом 4 пункту 3 цієї Постанови інвалідам Чорнобиля,
які пропрацювали у зоні відчуження менше календарного
місяця у 1986-1990 роках і не виводилися в той час із цієї
зони внаслідок захворювання, пов'язаного з
Чорнобильською катастрофою, пенсія обчислюється
виходячи із фактичної заробітної плати відпрацьованих днів
в зоні відчуження з перерахунком до 1 місяця, тобто пенсія
нараховується з ФАНТОМНОГО ЗАРОБІТКУ за 1 місяць
тоді, коли всім іншим інвалідам Чорнобиля пенсія
нараховується з ФАКТИЧНОГО ЗАРОБІТКУ за повністю
відпрацьований місяць чи 12 календарних місяців у зоні
відчуження.
В зв'язку з вищенаведеним, керуючись статтями 1, 3, 5, 6, 8,
16, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 64, 68, 69, 75,
79, 85, 86, 92, 102, 104, 106, 113 
і 116 Конституції України
від Президента, Уряду, Генерального Прокурора,.
Конституційного суду і народних депутатів України МИ
ВИМАГАЄМО:
1.ВІДНОВИТИ конституційні і законні права громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо
до їх конституційних і законних прав на пенсійне
забезпечення;


2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ вимог Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи", в Порядку
обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопаду № 1210,
шляхом внесення в нього змін, а саме:
2.1 .Пункт 11 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали, внаслідок Чорнобильської
катастрофи", якою встановлено, що в усіх випадках розміри
пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з
Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
-   по І групі інвалідності - 10 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   по II групі інвалідності - 8 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   по III групі інвалідності - 6 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   дітям-інвалідам - 3 мінімального прожиткового мінімуму;
2.2.                                        Пункт  13 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 50 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
особам віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
-   інвалідам І групи - 100 % мінімального прожиткового
мінімуму;
-   інвалідам II групи - 75 % мінімального прожиткового
мінімуму;
-    - інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим
внаслідок. Чорнобильської катастрофи на променеву
хворобу - 50 % мінімального прожиткового мінімуму;
2.3.                                       Пункт  13 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 51 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
призначається у розмірах:


-   особам віднесеним до категорії 2 - ЗО % мінімального
прожиткового мінімуму;
-   особам віднесеним до категорії 3 - 25 % мінімального
прожиткового мінімуму;
-   особам віднесеним до категорії 4 - 15 % мінімального
прожиткового мінімуму;
2.4.                                        Пункт 14 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 52 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
щомісячна компенсація в разі втрати годувальника
призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який
був на його утриманні, в розмірі 50 % мінімальної пенсії за
віком незалежно, від пенсії, передбаченої законодавством
України;
2.5.                                        Пункт 15 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 39 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у
таких розмірах:
-         у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - З
мінімальної заробітної плати;
-         у зоні гарантованого добровільного відселення - 2
мінімальної заробітної плати;
-         у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 1
мінімальна заробітна плата
3.Підпункт 4 пункту 3 вищенаведеної Постанови прийняти у
такий редакції:
"4) менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її
бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із
заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за
весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних
календарних місяців роботи протягом цих років, з
додаванням суми заробітної плати за період роботи за
межами зони відчуження за цей місяц, якщо ця особа невиводилася в цьому місяці із зони відчуження внаслідок
захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою
чи отримання перевищення гранично припустимої дози
радіації"
5)      Признати державним боргом суми пенсії нараховані по
рішенню судів з правом спадку та виплати їх до 31 грудня
2012 року
6)         Визнати право на інвалідність та на статус «Дітей
потерпілих» від аварій на ЧАЕС по життєво, а не до 18
років.
Що до рішень Конституційного суду України, який
всупереч положень Конституції України (254к/96-ВР) та
Закону України «Про Конституційний Суд України»
прийняв протиправні, (явно замовлені) рішення
Конституційного Суду України
№ 20-рп/2011 (у020р710-11) ВЩ26.12.2011 р. та № З-п/2012003р710-Ш віз 25.01.2012 р., якими визнано
конституційним внесення до законів України про
Державний бюджет України на
 2011 р та 2012 р. змін,
щодо заниження повного відшкодування збитків
ГАРАНТОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ інвалідам-ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи, та заниження
відшкодування збитків передбачених ДЕРЖАВОЮ
інвалідам війни
 {що по наказу ДЕРЖАВИ захищали
національні інтереси країни, при цьому отримали поранення,
контузію чи невиліковні хвороби, наслідком чого встановлена
невиліковна інвалідність),
Виносячи зазначені вище протиправні рішення, судді
Конституційного Суду України, які прийняли ці рішення
порушили цілу низку Законів України і Міжнародних
Законів, які ратифіковані Україною. В першу чергу це
ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ - Конституція України
(254к/96-ВР), а саме статті 3, 8,16, 19, 22, 24, 46, 50, 56, 58,
60, 64, 68, 92 (ч. 2), 113,150,152, статті діючих Кодексів та
Законів країни (проігноровано конституційний принцип
верховенства права та положення, Закону України «Проконституційний Суд України»), положення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року (ратифікованої Законом країни
№475/97-ВР від 17.07.1997 р.), положення Конвенції про
права інвалідів ратифікованої Законом України №
1767-VI (1767-17) від 16.12.2009 р.), положень Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду від 21 травня 63 року (ратифікованої Законом
України №334/96-ВР від 12.07.1996 р.).
2. Вирішити питання про притягнення до кримінальної
відповідальності:
2.1.3а__________ прийняття__________ протиправного__________ рішення
Конституційного суду України №20-рп/2011
(У020Р710-Ш
 від 26.12.2011 р. суддю Конституційного
суду
 України: Головін Анатолій Сергійович (Голова
суду), Баулін Юрій Васильович, Бринцев Василь
Дмитрович, Вдовіченко Сергій Леонідович, Гультай
Михайло Мирославович, Запорожець Михайло
Петрович, Кампо Володимир Михайлович, Колос
Михайло Іванович, Пасенюк Олександр Михайлович,
Сергейчук Олег Анатолійович, Стрижак Андрій
Андрійович, Шаптала Наталі Костянтинівна
 (доповідач
по справі),
 Шишкін Віктор Іванович;
2.2.3а__________ прийняття__________ протиправного__________ рішення
Конституційного, суду України № З-рп/2012 у003р710-12і
від
 25.01.2012 р. суддів Конституційного Суду України:
Головін Анатолій Сергійович (голова суду), Баулін Юрій
Васильович, Бринцев Василь Дмитрович, Вдовіченко
Сергій Леонідович, Винокуров Сергій Маркіянович,
Гультай Михайло Мирославович, Запорожець Михайла
Петрович, Кампо Володимир Михайлович, Колос
Михайло Іванович, Овчаренко В'ячеслав Андрійович,
Пасенюк Олександр Михайлович, Сергейчук Олег
Анатолійович -(доповідач по справі), Шаптала Наталі
Костянтинівна.


Учасники «ВІЧЕ» підтримують звернення Всеукраїнської
Чорнобильської Народної Партії (ВЧНП) від 07.02.2012р.
викладений на сайті
 http://www.chernobyl.org.ua
Керуючись Конституцією України, рішеннями Конституційного суду України від
26.12.2011 року № 20-РП/2011 та від 25.012012 року № З-рп/2012, 
МИ ВИМАГАЄМО:
1.  ВСТАНОВИТИ для всіх урядовців і чиновників, в тому числі Президента України,
Генерального прокурора України, судців Верховного суду, Вищих спеціалізованих судів,
Конституційного суду, Апеляційних судів МАКСИМАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ разом
із всіма іншими, додатковими доплатами до заробітної плати у розмірі 
не більше 10прожиткових мінімумів, для працездатних осіб;
2.  ВСТАНОВИТИ заробітну плату народним депутатам України, прокурорам, суддям
місцевих та інших судів на рівні середньої заробітної плати у галузях економіки України;
3.  ВСТАНОВИТИ урядовцям та чиновникам, в тому числі Президенту України,
прокурорам та суддям МАКСИМАЛЬНУ ПЕНСІЮ у розмірі 
не більше 10 прожиткових
мінімумів-для осіб, які втратили працездатність;
4. ЗРОБИТИ всім колишнім урядовцям та чиновникам, в тому числі колишнім
Президентам України,
прокурорам та суддям перерахунок розміру пенсій відповідно до пункту цього Звернення
А також приєднується до звернення Всеукраїнське
об'єднання ветеранів Чорнобиля
 до депутатів ОБСЕ від 05
березня 2012 року. Викладеного на їх сайті.
Постанову КМУ №1210 доповнити 4 (чотирма) категоріями
відповідно: УІР-пенсіонери, депутати ВР, судії та
чиновники вищого рангу включаючи мерів міст.
Якщо наші ЗАКОННІ ВИМОГИ НЕ БУДУТЬ ВИКОНАНІ,
ми будемо вимушені проводити безстроково масові акції
протесту і громадянської непокори та інші дії, аж до змін
влади, а також повідомляємо що 26 квітня 2012 р. ми
приймемо участь у Всеукраїнської протестної акції
«Київський Чорнобиль» .
=======================================================================
25 )
РЕЗОЛЮЦІЯ
Спільного мітингу представників політичних партій,
громадських організацій та громадян України

12 березня 2012 року                                                              м. Костянтинівка,  Донецької обл.
Ми, учасники мітингу протесту – представники політичних партій, чорнобильці, афганці, інваліди, пенсіонери, та інші представники від громадськості України, вийшли на цей мітинг з метою протидії системним порушенням прав і свобод, гарантованих нам Конституцією України.
Доводиться констатувати, що, почавши з так званої конституційної реформи, провівши її в антиконституційний спосіб, влада почала нарощувати оберти проведення  реформ, які, на жаль, лише погіршують становище народу, зокрема соціально незахищених верств населення.
Ми вважаємо глибоко цинічними та брехливими заяви діючої влади про те, що в бюджеті держави нема грошей на соціальні  виплати для незахищений верств населення, в той час як на себе влада витрачає набагато більше грошей чім їй потрібно. Гроші витрачаються на дорогі авто, на огородження мисливських угідь для можновладців, для будівництва вертолітних майданчиків. Гроші відмиваються владою шляхом переплати в рази при держзакупівлях через підставні фірми.
В цех час народу України не достає коштів на саме необхідне: на продукти харчування, на ліки, на плату за житлово-комунальні послуги.
Ми заявляємо, що правляча влада цинічно бреше про те, що в Україні виконуються права людей!
Саме цей Уряд розпочав безпрецедентний наступ на наші конституційні права і свободи людини, як і на права і свободи інших громадян України, які, відповідно до ст. 21 Конституції, є невідчужуваними та непорушними:
-  право на гарантований судовий захист, право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
-  право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань;
-  право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань
-  право на повагу до його гідності; право на свободу та особисту недоторканність;
-  право на таємницю листування і телефонних розмов;
-  право на невтручання в особисте і сімейне життя людини;
-  право на невикористання та непоширення конфіденційної інформації;
-  право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
-  право на свободу об'єднання у будь-які громадські організації, об'єднання громадян, які всі, відповідно до ст. 36 Конституції України, рівні перед законом;
-  право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;
-  право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;
-  право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту;
-  право на підприємницьку діяльність, право на захист конкуренції
у підприємницькій діяльності та право на захист від зловживань монопольним становищем на ринку, від неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції;
-  право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло;
-  право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди;
-  право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;
-  право на життя;
Ми заявляємо, що всі ці наші права нинішні можновладці так чи інакше порушують, а ми ці права захищаємо і будем захищати всіма дозволеними законами способами.
Ми зазначаємо, що відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави. Держава повинна відповідати перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Ми заявляємо, що сьогодні в Україні Уряд забув, що за Конституцією єдиним джерелом влади в Україні є народ, що сьогодні в Україні Уряд всі ці права народу порушує.
Ми відстоюємо наші права на компенсації за шкоду, заподіяну нашому здоров’ю та інші соціальні виплати, що гарантовані Конституцією і Законами України, неодноразово підтверджені рішеннями Конституційного Суду України та тисячами рішень судів України.
Ми відстоюємо наше право на гарантований судовий захист.
Ми вважаємо такі дії керівництва держави протизаконними та такими, що порушують Конституцію та міжнародні зобов’язання України, не відповідають його заявам про економічне зростання в Україні.
Ми вважаємо, що порушення конституційних прав громадян у соціальній сфері тягне за собою порушення особистих і політичних прав, зокрема права на мирні збори, права вільно висловлювати свою думку.
Ми вимагаємо безумовного виконання судових рішень, що набрали чинності, та порушення Генеральною прокуратурою України кримінальних справ за статтею 382 Кримінального Кодексу України проти посадових осіб, котрі не виконують судові рішення чи перешкоджають їх виконанню, та за статтею 175 Кримінального Кодексу України проти осіб, котрі винні  за невиплату пенсій, інших встановлених законом виплат, призначених за законами та судовими рішеннями!
 Ми звертаємося до всіх суддів України з єдиною вимогою: чесно дотримуватися законів України, незважаючи на тиск з боку урядових структур та інших органів виконавчої влади.
Ми вважаємо неможливим втручання виконавчої гілки влади у діяльність судів, протестуємо проти тиску виконавчої влади на законодавчу та судову та виступаємо проти порушення виконавчої владою Конституції України та основних принципів верховенства Права.
Ми протестуємо проти свавілля та тиску з боку правоохоронних органів проти лідерів та активістів громадських організацій чорнобильців, інвалідів та ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, дітей війни, підприємців, представників інших громадських організацій.
Ми попереджаємо Уряд та лікарів про незаконність намірів застосування ними «каральної медицини».
Ми знову заявляємо, що Уряд грубо порушує навіть той Меморандум,  який був підписаний між Прем’єр-Міністром України та Ю. Андреєвим з чорнобильських питань, зокрема не виконує пункт 2 його розділу I про забезпечення Кабінетом Міністрів України сплати пенсій та інших соціальних виплат, надання пільг, гарантій та компенсацій у розмірах
не менше, ніж ті, що фактично виплачувались (надавались) на дату підписання Меморандуму, тобто 30 вересня 2011 р.
Ми стурбовані тим, яку країну ми залишимо нашим нащадкам, а тому проголошуємо свої конкретні вимоги:
1.             Відставки президента України за неспроможність забезпечити виконання Конституції України.
2.             Відставки нинішнього складу Кабінету Міністрів України у повному складі за порушення прав громадян України.
3.             Розпуску Конституційного Суду України за прийняття рішень суперечащих Конституції України.
4.             Безумовного дотримання в Україні прав і свобод людини, принципів верховенства права та розподілу гілок влади відповідно Конституції України.
5.             Виплатити негайно і повному обсязі пенсії та заборгованості, призначені за судовими рішеннями.
6.             Провести комплекс заходів щодо наповнення державного бюджету України, в тому числі збільшити оподаткування доходів за акції (дівідентів), роялті, ввести оподаткування фінансових операцій з усіма офшорними зонами без виключень, прогресивне оподаткування багатіїв.
7.             Проводити продаж об’єктів, що виставляються на приватизацію, виключно через аукціони, не допускаючи при цьому усунення від аукціонів платоспроможних покупців усунення покупців за надуманими приводами, тощо.
8.             Припинити всі корупційні схеми відмивання грошей державного бюджету та перерозподіл коштів для можновладців за рахунок народу України.
Ми заявляємо, що в разі подальшого ігнорування наших законних прав та інтересів, ми будемо звертатись до міжнародних організацій та світової громадськості як з вимогою застосування до окремих можновладців відповідних санкцій, так і щодо бойкоту в Україні «Євро-2012» через те, що фінансування його об’єктів відбувається за рахунок зубожіння  громадян!
Ми, представники громадськості України, категорично протестуємо проти теперішніх дій органів влади, спрямованих на приниження українського народу.
Згідно з Конституцією, ми всі моємо право на гідне життя і ми вимагаємо, щоб це право неухильно виконувалось всіма органами влади Україні!

Резолюція прийнята учасниками мітингу протесту 12 березня 2012 року одноголосно, прямим відкритим голосуванням.

Від імені учасників мітингу протесту:


Голова громадської організації «Костянтинівський Союз
«Інваліди Чорнобиля»                                                                                             Дерека О.М.


==========================================================================================
27 )

                                                                          Президентові України
                                                                               Порошенку П.О.
                                                                      Прем`єр-Міністрові України
                                                                                    Яценюку А.П.

                                             Р Е З О Л Ю Ц І Я

Ми, представники чорнобильських організацій  зібралися 9 липня  2014 
року, щоби достукатися до нової влади в дотриманні Конституції, законів 
України з урахуванням соціальної справедливості. 
Влада нас не почула 25 червня 2014 і ми змушені протестувати знову, тому 
як за нашими данням, міністром соціальної політики пані Денисової, проект по 
змінам Постанови КМУ № 1210 від 23 -11-2011 відкликаний з КМУ, і переданий 
до комітету інвалідів КМУ.
Під час реалізації даної антісоціальної постанови ніякими комітетамі не 
обговорювалося дане питання.
Цими діями, керівник Мінсоцполітики показує, що держава зацікавлена ​​в 
загостренні соціальної напруженості в чорнобильському середовищі.
Повторюємо,що чорнобильські протестні організації йдалі готовідо
конструктивного діалогу на основісоціальної справедливості,чого невидно з
дій керівництвата чиновників Мінсоцполітики.
Так яквлада насне чує і небажає знаходитикомпромісне рішення,ми 
готовісамі запропонувати нові варіанти рішеньвиходуізствореного положення 
спільнозкерівництвом тапрацівниками Мінсоцполітики.
Чорнобильськіорганізації,що протестують, почалививодитисвоїхчленів
з2011року,змоментуприйняттяПостановиКМУ №1210від23листопада
2011р. 
Знабраннямчинностіцієїантиконституційної  та антисоціальної 
постанови,вразизбільшиласясоціальнанапругавчорнобильському 
середовищі,такяквсуперечлогіки порушено31 статтю КонституціїУкраїни:1,
3,5,6,8,16,19,21,22,27,28,  38,40,46,48,49,50,64,68,69,75,79,85,86,92,102,
104,106,113,116,132,атакожЗУ«Простатустасоціальнийзахистгромадян,які
постраждаливнаслідок чорнобильськоїкатастрофи»(№796-12),виділивши
малучастинучорнобильців згідно ч.1ст.54ЗУ796-12,щоспричинилоза
собоюпенсіюінваліда3групи(9949гривень)-уразібільшу,ніжуінваліда1
групи(2800гривень), крімцього,цяпостановапорушила:праваосібз
маленькоюзарплатоюнавиробництві – лікарів,вчителів,колгоспників,
робітників,евакуйованихівідселенихіззониобов'язковоговідселенняісолдатів
строковоїслужбищозгодом сталиінвалідами-ліквідаторамиаваріїнаЧАЕС,
хочадержавагарантувалаїмсоціальністандарти – ч.4ст.54ЗУ796-12 – 6,8,
10пенсійпостарості(якадорівнює прожитковому мінімуму).
Люди,щовиконувалиоднуітужсамуроботуводинйтойжесамийчас в
одномуйтомужсамомумісці наліквідаціїЧорнобильськоїаварії,надалі
зіткнулисязсоціальноюнесправедливістюісталиотримуватирізніпенсії,нібито
зарплатанавиробництвімалаякесьзначенняпривиконанніїхзавданьвмомент
ліквідаціїаварії,хочавонибулинаправлені згіднонаказівпопідприємствахі
призовівчерезвійськкомати.
Колишнявладанебажаючипокращуватисоціальністандарти
чорнобильців,змушуваланасвиходитинаакціїпротесту4-5разівнарік.
Генеральнапрокуратуранереагуваланазверненнячорнобильців,на
правовесвавілляприпорушенніКонституції ізаконівУкраїни.  
СвоїмирішеннямиКонституційнийСудвід20березня2002року5-
рп/2002,від1грудня2004року19-рп/2004,від9липня2007року6-рп/2007
та22травня2008року10-рп/2008підтвердивзаконністьвимогчорнобильців,
щопотімпідтвердилосяврішенняхнаціональнихсудівпризверненніінвалідів-
чорнобильцівпозахистусвоїхконституційнихправ.
АлеминулимскладомКонституційногоСудупоставленопідсумнів
незалежнийорган,якофіційноготлумачаКонституціїтазаконівУкраїни,
оскільки своїмидвомаостаннімирішеннямивід26грудня2011року№20-
рп/2011тавід25січня2012року№3рп/2012,КонституційнімСудомпрактично
анульованоранішеприйнятінимрішення,щотимсамимзаклалонелише
суперечностівзаконодавстві  щодосоціальногозахисту  вразливихверств
населення,алейстаєбезпосереднімприводомдляобмеженняконституційних
правгромадянтазрештоюсуперечитьстатті22КонституціїУкраїни.
ВикористовуючиціостаннірішенняКС,чиновникивідмінсоцполітики
вжетретійрікзатягуютьвирішенняцьогопитання,хочачорнобильська
громадськістьготовадоконструктивного  діалогу,якийіпочавсяпісляакції2і9
жовтня2012року.
НезважаючинаМайдан,вякомуактивнуучастьбралобагато
чорнобильцівівимогМайдану,мінсоцполітикивсещенебажаєприслухатисядо
голосурозумуівиконатинапрацьованіспільнозуповноваженими
представникамичорнобильськихорганізаційумовизнайденогокомпромісу-
поетапнепідвищеннямінімальнихчорнобильськихпенсійзгіднопротоколіввід
10квітня,14та16квітня,26квітня,14травня, 21-22 травнята 29травня 2014 року 
тач.4ст.54ЗУ№796-12.
Насвчерговийразобманюють,іцевсуперечдорученьПершоговіце-
прем'єр-міністраУкраїнидо10червнярозробититавнестинарозглядКабінету
МіністрівУкраїнипроектупостановипровнесеннязміндоПостановиУряду
№1210від23листопада2011рокущодовиконаннячиннихтаконституційних
положеньч.4ст.54,ЗаконуУкраїни«Простатустасоціальнийзахист
громадян,якіпостраждаливідЧорнобильськоїкатастрофи»№796-12уредакції
від06червня1996року шляхомпоетапногопідвищенняпенсійінвалідам-
чорнобильцямдорозмірів,встановленихч.4ст.54 вказаногозакону
Враховуючибездіяльністьвиконавчої,законодавчоїтапрезидентськоїгілок
владищодовідновленняправпостраждалихвіднаслідківаваріїна
ЧорнобильськійАЕСнадержавнісоціальнігарантії,зокремапенсіїпо
інвалідності,грубопопраніпопередньоюзлочинноювладою,ми:
ВИМАГАЄМО:
1.Негайнопровестиконсультаціїзучасникамипереговорноїгрупи
представникамипротестнихчорнобильськихорганізаційтанапрацювати
проектзміндоПостанови№1210,щобудевлаштовуватиобидвісторони.
2.Теперішнійвлади,щоприйшлазавдякиМайдану,виконативсіумовидля
входженняУкраїнивправовеполе,анинішньомускладуКСскасувати
постановивід26грудня201120-рп/2011тавід25січня2012року
п/2012.
3.Невідкладнорозглянутитаприйнятизмінидопостанови№1210 Кабінету
МіністрівУкраїнистосовнопідвищенняпенсійногозабезпеченняінвалідів-
чорнобильцівшляхомвнесеннязміндопункту12Порядкуобчислення
пенсійособам,якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи
(щодозбільшеннямінімальногорозмірупенсійноївиплатиокремим
інвалідам-чорнобильцям),проектякоїбувпідготовленийу  Міністерстві
соціальноїполітикиУкраїни2червня2014рокутанадісланийдля
відповідногопогодження таприведення  державноїпенсіїдонормизгідно
ч.4ст.54ЗУ№796-12.
4.Чорнобильськійсуспільностісталовідомопрозвільненнязпосади
заступникадиректорадепартаментуКучеренкаС.А.Заявитакляузи
деякихкляузників-«ліквідаторівтапотерпілих»якимнаудалося
встановитистатусбезвідповідних документівзробилисвоюсправу.Вони
святкуютьперемогударемно,такяклюдинаякадобрезнаєсвоюсправуі
цінуєтьсявчорнобильськомусуспільствіякспеціалістзвеликоїлітери,ми
образитинедамо.Просимовасбільшдетальноіобґрунтованорозібратися
вдіяхкерівництвамінсоцполітикитавідновитисправедливістьпо
відношеннюдоКучеренкаС.А.Цевимагаютьорганізації,членияких
проводятьакціюпротестутанаправилисвоїлистинапідтримку
КучеренкаС.А.міністровісоціальноїполітикиДенисовійЛ.Л.Заявляємо
такожпровотумнедовіридиректорудепартаменту мінсоцполітики
ПодорожномуС.М.
 ======================================================================

28 )

Ми, потерпілі від аварії на ЧАЕС, представники сіл та міст
Черкаської області ЗАЯВЛЯЄМО про ПОРУШЕННЯ
Конституції та Законів України, конституційних і законних
прав чорнобильців гарантованих законом №796/12 від
28.02.1991 р. Порядком обчислення пенсій особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1210 від 23.11.2011 р., а саме:
1.                                                       Пунктом   11 цієї Постанови встановлений мінімальний
розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який
НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; «№796/12 від 28.02.1991 р.»
2.                                                          Пунктом  13 цієї Постанови встановлена щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка НЕ
ВІДПОВІДАЄ статтям 50 і 51 закон №796/12 від
28.02.1991р.;
3.                                                          Пунктом  14 цієї Постанови встановлена щомісячна
компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52
закон №796/12 від 28.02.1991р.;
4.                                                         Пунктом  15 цієї Постанови встановлено підвищення
пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, яке НЕ
ВІДПОВІДАЄ статті 39 закон №796/12 від 28.02.1991р.;

Тобто Кабінет Міністрів України ЗАТВЕРДИВШИ цю
Постанову ГРУБО ПОРУШИВ :
-       статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується
Конституцією і Законами України;
-       статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання
Конституції і Законів України, вживає заходів щодо
забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
-       статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що
Україна є соціальною і правовою Державою;
-       статтю 3 Конституції України, , якою встановлено, що
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
ГОЛОВНИМ ОБОВ'ЯЗКОМ Держави;
-       статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що
органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до
законів України;
-       статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права,
Конституція України має найвищу юридичну силу, Закони
та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй;
-       статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є
обов'язком держави;
-       статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що
органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією і Законами України;
-       статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що
права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними;
-       статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що
кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди;

-       статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що
кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної
влади;
-       статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що
кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції
та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей;
-     підпункти 1 і 2 пункту 1 статті 2 Закону України "Про
Кабінет Міністрів України", якими встановлено, що до
основних завдань Кабінету Міністрів України належать
виконання Конституції і Законів України, вжиття заходів
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
-     пункти 1 і 2 статті 3 вищенаведеного Закону, якими
встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів грунтується
на принципах верховенства права, законності і
відповідальності, що Кабінет Міністрів України здійснює
виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;
-     пункти 1 і 2 статті 4 вищенаведеного Закону, якими
встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй
діяльності керується Конституцією України, цим Законом,
іншими Законами України, організація, повноваження і
порядок діяльності Кабінету Міністрів України
визначаються Конституцією України, цим та іншими
Законами України;
-      статтю 1 Закону України закон №796/12 від 28.02.1991р.,
якою встановлено, що державна політика в галузі
соціального захисту потерпілих від Чорнобильської
катастрофи та створення умов проживання і праці на
забруднених територіях базується на принципах соціального
захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ШКОДИ особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-     статтю 13 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду
громадянам та зобов'язується її відшкодувати за
пошкодження здоров'я або втрату працездатності

громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо
його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї у
зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього
Закону;
- статті 39, 50, 51, 52 і 54 вищенаведеного Закону, якими
встановлений конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат,
пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної
заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком. Крім того
ВВАЖАЄМО НЕСПРАВЕДЛИВИМ і таким, що
ПОРУШУЄ статтю 24 Конституції України, якою
встановлено, що громадяни є рівними перед Законом, те, що
підпунктом 4 пункту 3 цієї Постанови інвалідам Чорнобиля,
які пропрацювали у зоні відчуження менше календарного
місяця у 1986-1990 роках і не виводилися в той час із цієї
зони внаслідок захворювання, пов'язаного з
Чорнобильською катастрофою, пенсія обчислюється
виходячи із фактичної заробітної плати відпрацьованих днів
в зоні відчуження з перерахунком до 1 місяця, тобто пенсія
нараховується з ФАНТОМНОГО ЗАРОБІТКУ за 1 місяць
тоді, коли всім іншим інвалідам Чорнобиля пенсія
нараховується з ФАКТИЧНОГО ЗАРОБІТКУ за повністю
відпрацьований місяць чи 12 календарних місяців у зоні
відчуження.
В зв'язку з вищенаведеним, керуючись статтями 1, 3, 5, 6, 8,
16, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 64, 68, 69, 75,
79, 85, 86, 92, 102, 104, 106, 113 
і 116 Конституції України
від Президента, Уряду, Генерального Прокурора,.
Конституційного суду і народних депутатів України МИ
ВИМАГАЄМО:
1.ВІДНОВИТИ конституційні і законні права громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо
до їх конституційних і законних прав на пенсійне
забезпечення;

2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ вимог Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи", в Порядку
обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопаду № 1210,
шляхом внесення в нього змін, а саме:
2.1 .Пункт 11 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали, внаслідок Чорнобильської
катастрофи", якою встановлено, що в усіх випадках розміри
пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з
Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
-   по І групі інвалідності - 10 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   по II групі інвалідності - 8 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   по III групі інвалідності - 6 мінімального прожиткового
мінімуму;
-   дітям-інвалідам - 3 мінімального прожиткового мінімуму;
2.2.                                        Пункт  13 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 50 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
особам віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
-   інвалідам І групи - 100 % мінімального прожиткового
мінімуму;
-   інвалідам II групи - 75 % мінімального прожиткового
мінімуму;
-    - інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим
внаслідок. Чорнобильської катастрофи на променеву
хворобу - 50 % мінімального прожиткового мінімуму;
2.3.                                       Пункт  13 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 51 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
призначається у розмірах:

-   особам віднесеним до категорії 2 - ЗО % мінімального
прожиткового мінімуму;
-   особам віднесеним до категорії 3 - 25 % мінімального
прожиткового мінімуму;
-   особам віднесеним до категорії 4 - 15 % мінімального
прожиткового мінімуму;
2.4.                                        Пункт 14 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 52 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
щомісячна компенсація в разі втрати годувальника
призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який
був на його утриманні, в розмірі 50 % мінімальної пенсії за
віком незалежно, від пенсії, передбаченої законодавством
України;
2.5.                                        Пункт 15 цієї Постанови прийняти в редакції відповідно
статті 39 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що
пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у
таких розмірах:
-         у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - З
мінімальної заробітної плати;
-         у зоні гарантованого добровільного відселення - 2
мінімальної заробітної плати;
-         у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 1
мінімальна заробітна плата
3.Підпункт 4 пункту 3 вищенаведеної Постанови прийняти у
такий редакції:
"4) менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її
бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із
заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за
весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних
календарних місяців роботи протягом цих років, з
додаванням суми заробітної плати за період роботи за
межами зони відчуження за цей місяц, якщо ця особа не


виводилася в цьому місяці із зони відчуження внаслідок
захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою
чи отримання перевищення гранично припустимої дози
радіації"
5)      Признати державним боргом суми пенсії нараховані по
рішенню судів з правом спадку та виплати їх до 31 грудня
2012 року
6)         Визнати право на інвалідність та на статус «Дітей
потерпілих» від аварій на ЧАЕС по життєво, а не до 18
років.
Що до рішень Конституційного суду України, який
всупереч положень Конституції України (254к/96-ВР) та
Закону України «Про Конституційний Суд України»
прийняв протиправні, (явно замовлені) рішення
Конституційного Суду України
№ 20-рп/2011 (у020р710-11) ВЩ26.12.2011 р. та № З-п/2012003р710-Ш віз 25.01.2012 р., якими визнано
конституційним внесення до законів України про
Державний бюджет України на 2011 р та 2012 р. змін,
щодо заниження повного відшкодування збитків
ГАРАНТОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ інвалідам-ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи, та заниження
відшкодування збитків передбачених ДЕРЖАВОЮ
інвалідам війни {що по наказу ДЕРЖАВИ захищали
національні інтереси країни, при цьому отримали поранення,
контузію чи невиліковні хвороби, наслідком чого встановлена
невиліковна інвалідність),
Виносячи зазначені вище протиправні рішення, судді
Конституційного Суду України, які прийняли ці рішення
порушили цілу низку Законів України і Міжнародних
Законів, які ратифіковані Україною. В першу чергу це
ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ - Конституція України
(254к/96-ВР), а саме статті 3, 8,16, 19, 22, 24, 46, 50, 56, 58,
60, 64, 68, 92 (ч. 2), 113,150,152, статті діючих Кодексів та
Законів країни (проігноровано конституційний принцип
верховенства права та положення, Закону України «Про


конституційний Суд України»), положення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року (ратифікованої Законом країни
№475/97-ВР від 17.07.1997 р.), положення Конвенції про
права інвалідів ратифікованої Законом України №
1767-VI (1767-17) від 16.12.2009 р.), положень Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду від 21 травня 63 року (ратифікованої Законом
України №334/96-ВР від 12.07.1996 р.).
2. Вирішити питання про притягнення до кримінальної
відповідальності:
2.1.3а_____ прийняття______ протиправного_______ рішення
Конституційного суду України №20-рп/2011(У020Р710 від 26.12.2011 р. суддю Конституційного
суду
 України: Головін Анатолій Сергійович (Голова
суду), Баулін Юрій Васильович, Бринцев Василь
Дмитрович, Вдовіченко Сергій Леонідович, Гультай
Михайло Мирославович, Запорожець Михайло
Петрович, Кампо Володимир Михайлович, Колос
Михайло Іванович, Пасенюк Олександр Михайлович,
Сергейчук Олег Анатолійович, Стрижак Андрій
Андрійович, Шаптала Наталі Костянтинівна (доповідач
по справі),
 Шишкін Віктор Іванович;
2.2.3а_____ прийняття______ протиправного_______ рішення
Конституційного, суду України № З-рп/2012у003р710-12івід 25.01.2012 р. суддів Конституційного Суду України:
Головін Анатолій Сергійович (голова суду), Баулін Юрій
Васильович, Бринцев Василь Дмитрович, Вдовіченко
Сергій Леонідович, Винокуров Сергій Маркіянович,
Гультай Михайло Мирославович, Запорожець Михайла
Петрович, Кампо Володимир Михайлович, Колос
Михайло Іванович, Овчаренко В'ячеслав Андрійович,
Пасенюк Олександр Михайлович, Сергейчук Олег
Анатолійович -(доповідач по справі), Шаптала Наталі
Костянтинівна.

Учасники «ВІЧЕ» підтримують звернення Всеукраїнської
Чорнобильської Народної Партії (ВЧНП) від 07.02.2012р.
викладений на сайтіhttp://www.chernobyl.org.ua
Керуючись Конституцією України, рішеннями Конституційного суду України від
26.12.2011 року № 20-РП/2011 та від 25.012012 року № З-рп/2012, МИ ВИМАГАЄМО:
1.  ВСТАНОВИТИ для всіх урядовців і чиновників, в тому числі Президента України,
Генерального прокурора України, судців Верховного суду, Вищих спеціалізованих судів,
Конституційного суду, Апеляційних судів МАКСИМАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ разом
із всіма іншими, додатковими доплатами до заробітної плати у розмірі не більше 10прожиткових мінімумів, для працездатних осіб;
2.  ВСТАНОВИТИ заробітну плату народним депутатам України, прокурорам, суддям
місцевих та інших судів на рівні середньої заробітної плати у галузях економіки України;
3.  ВСТАНОВИТИ урядовцям та чиновникам, в тому числі Президенту України,
прокурорам та суддям МАКСИМАЛЬНУ ПЕНСІЮ у розмірі не більше 10 прожиткових
мінімумів-для осіб, які втратили працездатність;
4. ЗРОБИТИ всім колишнім урядовцям та чиновникам, в тому числі колишнім
Президентам України,
прокурорам та суддям перерахунок розміру пенсій відповідно до пункту цього Звернення
А також приєднується до звернення Всеукраїнське
об'єднання ветеранів Чорнобиля
 до депутатів ОБСЕ від 05
березня 2012 року. Викладеного на їх сайті.
Постанову КМУ №1210 доповнити 4 (чотирма) категоріями


відповідно: УІР-пенсіонери, депутати ВР, судії та
чиновники вищого рангу включаючи мерів міст.
Якщо наші ЗАКОННІ ВИМОГИ НЕ БУДУТЬ ВИКОНАНІ,
ми будемо вимушені проводити безстроково масові акції
протесту і громадянської непокори та інші дії, аж до змін
влади, а також повідомляємо що 26 квітня 2012 р. ми
приймемо участь у Всеукраїнської протестної акції
«Київський Чорнобиль
» .
=======================================================================================
29 )

РЕЗОЛЮЦІЯ СПІЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ “ЗА ДОБРОБУТ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАРОДУ” І ПРЕДСТАВНИКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


м.Київ 10.12.2011 року

“ПРО ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, КОНСТИТУЦІЙНИХ І ЗАКОННИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ПОРЯДКОМ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЗАТВЕРДЖЕНИМ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 листопаду 2011 року № 1210

Ми, учасники спільної Конференції Київської обласної організації Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу” і представників чорнобильських громадських організацій Київської області ЗАЯВЛЯЄМО про ПОРУШЕННЯ Конституції та Законів України, конституційних і законних прав чорнобильців Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1210 від 23.11.2011 р., а саме: 

1.Пунктом 11 цього Порядку встановлений мінімальний розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.Пунктом 13 цього Порядку встановлена щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статтям 50 і 51 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3.Пунктом 14 цього Порядку встановлена щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

4.Пунктом 15 цього Порядку встановлено підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, яке НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 39 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
Тобто Кабінет Міністрів України ЗАТВЕРДИВШИ цей Порядок ГРУБО ПОРУШИВ:
- статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України;
- статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і Законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
- статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що Україна є соціальною і правовою Державою;
- статтю 3 Конституції України, , якою встановлено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є ГОЛОВНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ Держави;
- статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України;
- статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;
- статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є обов’язком держави;
- статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України;
- статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;
- статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди;
- статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної влади;
- статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;
- підпункти 1 і 2 пункту 1 статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, якими встановлено, що до основних завдань Кабінету Міністрів України належать виконання Конституції і Законів України, вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
- пункти 1 і 2 статті 3 вищенаведеного Закону, якими встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів грунтується на принципах верховенства права, законності і відповідальності, що Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;
- пункти 1 і 2 статті 4 вищенаведеного Закону, якими встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими Законами України, організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами України;
- статтю 1 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якою встановлено, що державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах соціального захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- статтю 13 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується її відшкодувати за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою, матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону;
- статті 39, 50, 51, 52 і 54 вищенаведеного Закону, якими встановлений конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат, , пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком.
Крім того ВВАЖАЄМО НЕСПРАВЕДЛИВИМ і таким, що ПОРУШУЄ статтю 24 Конституції України, якою встановлено, що громадяни є рівними перед Законом, те, що підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку інвалідам Чорнобиля, які пропрацювали у зоні відчуження менше календарного місяца у 1986-1990 роках і не виводилися в той час із цієї зони внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою, пенсія обчислюється виходячи із фактичної заробітної плати відпрацьованих днів в зоні відчуження з перерахунком до 1 місяця, тобто пенсія нараховується з ФАНТОМНОГО ЗАРОБІТКУ за 1 місяц тоді, коли всім іншим інвалідам Чорнобиля пенсія нараховується з ФАКТИЧНОГО ЗАРОБІТКУ за повністю відпрацьований місяц чи 12 календарних місяців у зоні відчуження.
В зв’язку з вищенаведеним, керуючись статтями 1, 3, 5, 6, 8, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 64, 68, 69, 75, 79, 85, 86, 92, 102, 104, 106, 113 і 116 Конституції України від Президента, Уряду, Генерального Прокурора, Конституційного суду і народних депутатів України МИ ВИМАГАЄМО:

1.ВІДНОВИТИ конституційні і законні права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо до їх конституційних і законних прав на пенсійне забезпечення;

2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ вимог Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопаду № 1210, шляхом внесення в нього змін, а саме:

 2.1.Пункт 11 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якою встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
- по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;
- по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;
- по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;
- дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком;

 2.2.Пункт 13 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 50 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що особам віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
- інвалідам І групи – 100 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІ групи – 75 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 % мінімальної пенсії за віком;

 2.3.Пункт 13 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 51 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірах:
- особам віднесеним до категорії 2 – 30 % мінімальної пенсії за віком;
- особам віднесеним до категорії 3 – 25 % мінімальної пенсії за віком;
- особам віднесеним до категорії 4 – 15 % мінімальної пенсії за віком;

 2.4.Пункт 14 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 52 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України;

 2.5.Пункт 15 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 39 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у таких розмірах:
- у зоні безумовного (обов’язкового) відселення – 3 мінімальної заробітної плати;
- у зоні гарантованого добровільного відселення - 2 мінімальної заробітної плати;
- у зоні посиленого радіоекологічного контролю – 1 мінімальна заробітна плата

3.Підпункт 4 пункту 3 вищенаведеного Порядку прийняти у такий редакції:
 “4) менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за работу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, з додаванням суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження за цей місяц, якщо ця особа не виводилася в цьому місяці із зони відчуження внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою чи отримання перевищення гранично припустимої дози радіації”

 Якщо наші ЗАКОННІ ВИМОГИ НЕ БУДУТЬ ВИКОНАНІ, ми будемо вимушені проводити безстроково масові акції протесту і громадянської непокори та інші дії, аж до зміни цієї антинародної влади.

===============================================================================================

30 )Комментариев нет:

Отправить комментарий