пятница, 5 февраля 2016 г.

Щодо питання пенсійного забезпечення деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щодо питання пенсійного забезпечення деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

На виконання Протокольного рішення засідання Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики від 12.01.2016 № 1 у Мінсоцполітики 01.02.2016 за участю представників Мінфіну та громадських організацій відбулося засідання робочої групи з питань підвищення рівня пенсійного забезпечення, на якому було розглянуто доопрацьований проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(щодо внесення змін до статей 50, 52, 54 відповідного Закону в частині встановлення розмірів мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій залежно від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність).

За результатами розгляду доопрацьований законопроект направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та на розгляд Організаційному комітету з підготовки та проведення у 2016 році заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо пенсійного забезпечення”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):

1. Статтю 50 викласти в такій редакції:

„Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

-     інвалідам І групи – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам II групи – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.

2. Частину першу статті 52 Закону викласти в такій редакції:

„Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі        50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.
Право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажисти мають право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку.”.

3. Частину третю статті 54 Закону викласти в такій редакції:

„В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:

для І групи інвалідності – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІІ групи інвалідності – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

для І групи інвалідності – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом МіністрівУкраїни.”.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

              Голова
Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо пенсійного забезпечення


Зміст положення (норми) чинного
акта законодавства


Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта

Стаття 50.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Стаття 50.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
інвалідам І групи – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.


Стаття 52.

Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 52.

Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.
Право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажисти мають право на щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Стаття 54.

Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.    


Стаття 54.

Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
В усіх випадках пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідам з дитинства, які досягли повноліття:
для І групи інвалідності – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам – 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.
Міністр соціальної
політики    України                                                       Павло Розенко

___   ____________________ 2016 р.
17 комментариев:

 1. Анонимный2/05/2016

  а до конца года как жить и остатся живым.мудаки думают жить вечно.власти главное провести 30летие.это полная лапша.или сейчас или никогда.

  ОтветитьУдалить
 2. як завше все зупиниться в бюджетному комітеті.та у МІНФІНІ.грошей не є!

  ОтветитьУдалить
 3. Львів2/05/2016

  Цим проектом, СЧУ взяло реванш на Н-х місяців, щоб зберегти свої пенсії максимальні. Скільки помре ліквідаторів за цей час?
  Цілковита зрада переговорної групи.
  Копчик не мав права бути присутним так як голосування було за Войтова.
  Проскуріну треба опублікувати повноваження з якими має право виступати Шевчук.
  Щось не зрозуміла й’ого позиція.
  Ну що, Ковальчук, бачив як голосувала ВРУ.
  І де твоя робота з депутатами?
  Поц ти останній. Зірвешь все своїми амбіціями, туді, шоб не мав обіди і приготовляй дупу.

  ОтветитьУдалить
 4. Анонимный2/05/2016

  До первого декабря надо еще дожить Надо срочно анулировать 1210 и делать всем по ровну

  ОтветитьУдалить
 5. Анонимный2/05/2016

  На протест , пусть закон принимают к апрелю! Ведь нынешним работникам в зоне закон бысторо изменили, а здесь ждут пока еще больше за этот год вымрет ликвидаторов! ГАНЬБА!!!

  ОтветитьУдалить
 6. Демократический централизм2/05/2016

  Я не верю в этот проект.Если давать всем да еще и одинаковые суммы,то получается ,что ликвидаторы сами себя высекли,а авария сама по себе рассосалась.Просто бред.Не надо ждать парламентских слушаний 16 марта,надо срочно собрать круглый согласительный стол ЛИКВИДАТОРОВ для начала.С наработанными материалами идти в минсоцполитики.

  ОтветитьУдалить
 7. развод по-чернобыльски: карусель в действии, повторение пройденного, подставили крепыши-максимальщикии и дурёхи из эвакуированных и отселённых новые, но железные грабли с этим проектом (повторением 796-12) и получат минимальщики очередной удар по голове и по карману. Требовать конкретных и реальных выплат с 1 апреля 2016 ( синица в руке) и уж затем с 1 декабря 2016 эти 10-8-6 и 100-75-50 (журавль в небе). Это практически выполнимо и с этим выступает и Минсоцполитики и не надо им в этом мешать.

  ОтветитьУдалить
 8. развод по-чернобыльски: карусель в действии, повторение пройденного, подставили крепыши-максимальщикии и дурёхи из эвакуированных и отселённых новые, но железные грабли с этим проектом (повторением 796-12) и получат минимальщики очередной удар по голове и по карману. Требовать конкретных и реальных выплат с 1 апреля 2016 ( синица в руке) и уж затем с 1 декабря 2016 эти 10-8-6 и 100-75-50 (журавль в небе). Это практически выполнимо и с этим выступает и Минсоцполитики и не надо им в этом мешать.

  ОтветитьУдалить
 9. Анонимный2/05/2016

  ЦІКАВО А ЧОГО З 1 ГРУДНЯ 2016 А НЕ 2050 РОКУ .

  ОтветитьУдалить
 10. Анонимный2/05/2016

  Интересно рабочая группа при Минсоцполитики будет отчитываться по чему появилась дата 1 декабря 2016 г.

  ОтветитьУдалить
 11. Анонимный2/06/2016

  Так и будет с первого декабря 2050года,уже водят хороводы пятый год,осталось херьня 45лет до последнего пострадавшего,тогда можно будет и принять закон.Уважаемые ликвидаторы не ужеле вы не видите что над нами нагло и гнустно издеваются,правительство вместе с переговорщиками,пора осознать пока мы не выйдем все к КАБМИНУ издевательства продолжатся еще 45лет.Да еще срочно надо взять переговорщиков за то место за которе взяли Яйценюха в Раде.

  ОтветитьУдалить
 12. УЛЯНА2/06/2016

  ЦЕ КАПЕЦ НІЧОГО НІКОМУ НЕБУДЕ НАВІТЬ З 1 ГРУДНЯ А ВИ ТУТ ПЕРЕЖИВАЄТЕ КОМУ ДАТИ БІЛЬШЕ А КОМУ МЕНШЕ ЯКЩО НЕБУДЕ З КВІТНЯ НІЧОГО ТО НЕБУДЕ ВЗАГАЛІ ПОБАЧИТЕ І НЕТРЕБА ОБЗИВАТИ ОДИН ОДНОГО А ДРУГІ ЛІКВІДАТОРИ ЩО НЕМАЮТЬ ГРУПИ ЩО ІМ РОБИТИ ВОНИ МАЮТЬ 200ГРН І ВСЕ

  ОтветитьУдалить
 13. Анонимный2/06/2016

  унас не чорнобильці а бовдурі наодні й ті граблі наступают

  ОтветитьУдалить
 14. Анонимный2/06/2016

  Вставть всем и требовать повышение с 1 апреля,если с 1апреля не подымут пенсии забудте навсегда,Пусть Ваня пожарник раскажет откуда взялась дата 1декабря,где делась 1апреля?

  ОтветитьУдалить
 15. Анонимный2/06/2016

  Ну якщо вам цiкаво- читайте внимательно планы мероприятий связанные с 30 летием аварии, подписанные головой орг. комитетаГеннадием Зубко вице премьер-министром, вопрос о пенсиях - срок исполнения-ПРОТЯГОМ 2016р! Кто же входит в орг.комитет от черн. организаций? вопрос к ним , почему эти сроки размазаны и как их собираются выполнять?!!! Ответ очевиден -НИКАК, ОТМЕТЯТ ЦВЕТОЧКАМИ РОКОВИНИ , ДА И ЗАБУДУТ О НАС НАВСЕГДА! ЛЕЖИТЕ ДАЛЬШЕ НА ДИВАНАХ И НЕ ЖДИТЕ ОТ ВЛАСТЕЙ МАННЫ НЕБЕСНОЙ! ВАС УЖЕ НЕТ ЛИКВИДАТОРЫ!

  ОтветитьУдалить
 16. Анонимный2/06/2016

  Ну якщо вам цiкаво- читайте внимательно планы мероприятий связанные с 30 летием аварии, подписанные головой орг. комитетаГеннадием Зубко вице премьер-министром, вопрос о пенсиях - срок исполнения-ПРОТЯГОМ 2016р! Кто же входит в орг.комитет от черн. организаций? вопрос к ним , почему эти сроки размазаны и как их собираются выполнять?!!! Ответ очевиден -НИКАК, ОТМЕТЯТ ЦВЕТОЧКАМИ РОКОВИНИ , ДА И ЗАБУДУТ О НАС НАВСЕГДА! ЛЕЖИТЕ ДАЛЬШЕ НА ДИВАНАХ И НЕ ЖДИТЕ ОТ ВЛАСТЕЙ МАННЫ НЕБЕСНОЙ! ВАС УЖЕ НЕТ ЛИКВИДАТОРЫ!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный2/07/2016

   Похоже на правду. БОЛЕЕ ЧЕМ !

   Удалить