понедельник, 8 февраля 2016 г.

В Кіровограді пропонують дещо інший механізм, щоб "достукатись" до влади.

В Кіровограді пропонують дещо інший механізм, щоб "достукатись" до влади.

Начальнику Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області
підполковнику поліції
Кондрашенку Сергію Григоровичу

Невідомий Олександр Сергійович,
Інвалід ЧАЕС 2 гр., інвалід війни 2 гр.
мешкаюий за адресою:
25491,  м. Кіровоград,
вул. Невідома, 25  кв. 16

Представник  стягувача:
Неділько Олександр Миколайович
мешкаючий: 25004, м.Кіровоград
вул. Мотокросна, 24
тел. +38 (050) 65 56 499


ЗАЯВА
повідомлення про злочин

         6 жовтня 2015 року державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області Мехед О.В. було винесено Постанову про закінчення виконавчих дій за  ВП № 48351809 без виконаннята направлено до  Кіровоградського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Подання державної виконавчої служби відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у Кіровоградській області про притягнення до кримінальної відповідальності начальника Головного управління Пенсійного фондуУкраїни в Кіровоградській області за невиконання рішення суду.
         Листом першого заступника начальника управління Таршин Д.А. від 26 жовтня 2015 року №6/5632 державного виконавця було повідомлено про те, що дане Подання було зареєстроване 10 жовтня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12015120020009646 та розпочато досудове розслідування за ознаками ст. 382 ч.1 КК України та що справу розслідує слідчий Короговська К.М.

          6 листопада 2015 року державним виконавцем слідчому Короговській К.М. було направлено листа № 22674, на який вона до цих пір не надала відповідь. Окрім того, як з'ясувалось пізніше (13.01.2016р.), своєю  Постановою від 26 грудня 2015 року вона закрила кримінальне провадженняу зв'язку із відсутністю кримінального правопорушення.
         Вважаю, що рішення про закриття кримінального провадження щодо керівника  Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області прийнято передчасно, без всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин, висновки слідчого не відповідають фактичним обставинам скоєного кримінального правопорушення. Слідчі дії взагалі не проводились, так як в матеріалах справи окрім матеріалів виконавчого провадження відсутні будь які документи. Але ж державний виконавець, на підставі цих відповідей Боржника дійшов висновку стосовно умисних протиправних дій з його боку.
        
         Керуючись статтею 89 Закону  України "Про   державну   виконавчу  службу", державний виконавець застосовував до Боржника адміністративні стягнення, а коли й це не допомогло, та керуючись статтею 90 Закону  України "Про   державну   виконавчу  службу", передав матеріали до правоохоронних органів, щодо притягнення Боржника до  кримінальної відповідальності за умисне не виконання рішення суду, передбаченого  ч.1 ст. 382 КК України.
         Звертаю Вашу увагу, що кримінальний процес починається з моменту прийняття уповноваженим на це суб'єктом кримінального процесу офіційної заяви або повідомлення про злочин, з'явлення з повинною або безпосереднього виявлення ознак злочину. Подання державного виконавця є юридичним фактом, що породжує кримінально-процесуальні правовідносинита дає початок кримінальному процесу, його першій стадії — стадії порушення кримінальної справи. А суть стадії порушення кримінальної справи полягає в тому, що компетентні органи повинні встановити наявність чи відсутність передбачених законом приводів і підстав для того, щоб прийняти рішення про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи. На цій стадії також, по можливості, встановлюється наявність чи відсутність обставин, що виключають провадження в кримінальній справі, а також інших обставин, які є підставою для відмови в порушенні кримінальної справи.
         Своєчасне виявлення приводів і підстав до порушення кримінальної справи є необхідною передумовою для швидкого й повного розкриття злочинів, викриття й покарання винних, запобігання злочинам і виконання завдань кримінального судочинства.
         Мені відомо, що слідчі дії можна провадити лише після порушення кримінальної справи (ч. 1 ст. 113 КПК України), а порушити кримінальну справу можна лише за наявності законних приводів і підстав, вивчення, дослідження і перевірка яких включає в себе систему процесуальних дій і правовідносин, зокрема: прийняття, розгляд і певевірку заяв і повідомлень про злочин, вжиття заходів щодо відвернення і припинення злочинів, прийняття рішень про порушення кримінальної справи або про її відмову. А згідно з положеннями ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
        
         Згідно статті 2 Закону  України "Про   державну   виконавчу  службу" єдиний орган, на який покладено   примусове  виконання  рішень суду, це Державна виконавча  служба. А згідно статті 5 Закону  України "Про   державну   виконавчу  службу", вимоги   державного   виконавця   щодо   виконання  рішень обов'язкові  для  всіх  органів,  організацій,   посадових   осіб, фізичних і юридичних осіб на території України, а невиконання  законних  вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.
          Боржник повідомив державного виконавця листом  від 17 жовтня 2013 року № 4184/0915 про часткове виконання постанови суду. А саме, проведено лише перерахунок  розміру пенсії за період з  04 серпня 2010 року по 23 липня 2011 року у сумі _______,99 грн. та, посилаючись на відсутність коштів, нараховану суму Боржник Стягувачеві не виплатив.
         А також Боржником було безпідставно встановлено кінцеву дату (23 липня 2011 року), так як зміни до законодавства були внесені лише 28 грудня 2014 року Законом   № 76 і набрали чинності з 01 січня 2015 року. Тому перерахунок повинен був проведений  за період з  04 серпня 2010 року по  01 січня 2015 року.
         Тому саме за невиконання рішення суду в частині призначення й проведення перерахунку пенсії  державний виконавець притягував до адміністративної відповідальності Боржника. 
        
         Але слідчий, без підтверджуючих на те документів та з невідомих мені причин, в Постанові про закриття кримінального провадження зазначивнеправдиву інформацію про виплату нарахованих сум Стягувачу тавідсутність з боку Боржника фінансових зобов'язань перед Стягувачем, а юридичні факти, щодо невиконання рішення суду в частині призначення й проведення перерахунку пенсії взагалі проігнорував.  Фактично слідчим було приховано тяжкий злочин, вчинений відповідальною посадовою особою  Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
         А також слідчий, порушуючи вимоги ст. 284 КПК України, станом на 13 січня 2016 року не повідомив Державного виконавця та процесуального прокурора про закриття кримінального провадження.
        
         Тому я вважаю, що слідчий, своєю бездіяльністю (не порушив кримінальну справу)  умисно перешкоджав виконанню судового рішення, за що передбачена кримінальна відповідальність за ч.1 ст. 382 КК України та діями (внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів) вчинив правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність за статтями 364, 366, 396  КК України.

         На підставі вищевикладеного ПРОШУ:
1. Надати правову оцінку діям слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Короговській К.М. та притягнути її до кримінальної відповідальності.
2. Зобов'язати слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Короговську К.М. невідкладно направити копію Постанови про закриття кримінального провадження у зв'язку із відсутністю кримінального правопорушення державному виконавцю відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області Мехед О.В..
3. Вжити заходів, щодо недопущення  в подальшому таких дій (ненадання відповідей на запит, внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, не повідомлення Державного виконавця та процесуального прокурора про закриття кримінального провадження, тощо) Вашими підлеглими.
4. Про вжиті заходи повідомити мене письмово за адресою: 25004, м.Кіровоград вул. Мотокросна, 24.


Додаток
Копія Довіреності на представництво інтересів Шарова О.С.


____” лютого 2016 року               ____________  О.М.Неділько


4 комментария:

 1. віктор2/09/2016

  Я ВЖЕ ОДИН РАЗ ПИСАВ ПО ЦІЙ САМІЙ ТЕМІ . І НЕДІЛЬКО ПОВНІСТЮ ПРАВИЙ . В КОГО Є РІШЕННЯ СУДІВ ТО МАЛОСЯ ВИКОНУВАТИ ДО ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ , ТОБТО ДО 01 01 2015 РОКУ , АЛЕ В ЦІМ НОВІМ ЗАКОНІ ПРИКІНЦЕВИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ВКАЗАНО , ЩО ЯКЩО ПЕНСІЯ ПРИ ПЕРЕРАХУНКУ ЗА ЦИМ ЗАКОНОМ ЗМЕНШУЄТЬСЯ , ТО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ В ПОПЕРЕДНЬОМУ РОЗМІРІ . І В ПФУ НЕМАЄ НІЯКИХ ПІДСТАВ , ЩОБ НЕ ПЛАТИТИ ПЕНСІЮ В ТОМУ РОЗМІРІ В ЯКОМУ ВКАЗАНО В РІШЕННІ СУДУ . А ПО МОЇ СПРАВІ Я ЗВЕРНУВСЯ В ЄСПЛ ПОВТОРНО ВЖЕ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЄСПЛ . І Я В ЗАЯВІ МОТИВУВАВ ЯКРАЗ ТАК САМО . І ЄСПЛ ПО МЕНІ ВІДКРИВ НА ПОВТОРНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ . І БУДЕМО НАДІЯТИСЯ ЩО МИ ПРАВІ .

  ОтветитьУдалить
 2. Александр Неделько2/09/2016

  Погоджуююсь, хоча й поставив кінцеву дату 01.01.2015. Закон зворотньої дії не має. Наразі готуємо позов до держави Україна про відшкодування радіаційної шкоди. Будуть окремі блоки питань, ЗАРОБІТОК, ПЕНСІЯ у розмірі відшкодування фактичних збитків, але не по 1210,
  перегляд ЗАРОБІТКУ в комісіях, ВИКОНАННЯ рішень суду. ВИЗНАННЯ недоплаченої пенсії БОРГОМ ДЕРЖАВИ, ВІДМОВА ДЕРЖАВИ від своїх фінансових зобовязань (бюджет 2016). Подати позов вкрай необхідно до 26 квітня 2016 року, в межах дії Віденської конвенції.

  ОтветитьУдалить
 3. Малашенко Анна2/10/2016

  А.Неделько.Правильная идея.Может и исковым заявлением поделитесь

  ОтветитьУдалить
 4. Малашенко Анна2/10/2016

  Делегация Иванковского района посетила объекты 10-ти километровой зоны отчуждения.Надо отметить,что все встречи вели руководители предприятий.Основной целью поездки была встреча с представителями "Энергоатома"по поводу предполагаемого строительства ЦХОЯТ(централизованного хранилища отработанного ядерного топлива).Жители Иванковского района КАТЕГОРИЧЕСКИ против этого хранилища,тем более в непосредственной близости от "Вектора".Еще в 2008г.было собрано более 14000 подписей против строительства.Следующая встреча с народным депутатом от нашего округа Я.Москаленко -главой чернобыльского подкомитета.

  ОтветитьУдалить