среда, 3 февраля 2016 г.

Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян






Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян







КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 36

Київ

Про внесення змін до Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570, № 53, ст. 1719), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 36

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання пільг окремим категоріям
громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів (далі — пільги) залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами, а також підтвердження права на інші види пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо) відповідно до законодавства.”.

2. У пункті 2:

слова “Про міліцію” (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),” виключити;

доповнити пункт після слів “сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи” словами і цифрами “; діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи; особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше ніж 14 календарних днів або не менше ніж три місяці протягом 1986—1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями”;

слова “особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною” замінити словами “ветерани праці; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною”.

3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Членами сім’ї пільговика під час підтвердження права на пільги з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування відповідно до Закону України ”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” вважаються: дружина (чоловік); неповнолітні діти (до 18 років); батько, мати дитини-пільговика.”.

4. У додатку до Порядку:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Заповнюється особою або законним представником особи, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг з установлення квартирних телефонів та інші види пільг відповідно до законодавства”;

у тексті додатка слова “, на яких поширюються пільги і які проживають разом з пільговиком” виключити.

Комментариев нет:

Отправить комментарий