вторник, 2 февраля 2016 г.

Щодо звільнення від оподаткування пенсій інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Щодо звільнення від оподаткування пенсій інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України

 «Про внесення змін до статті 164  Податкового кодексу України
(щодо звільнення від оподаткування пенсій, призначених інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

1.     Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Незважаючи на те, що після Чорнобильської катастрофи пройшло майже 30 років, наслідки її не зникли, а продовжують завдавати шкоди населенню України. З року в рік спостерігається прогресуюче зростання рівня захворюваності ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, збільшення їхньої смертності на фоні зниження народжуваності населення. Так, з 600 тис. осіб, які  зазнали радіоактивного ураження в 1986 році, на сьогодні залишилося лише 59 тис. 440 осіб.
З набуттям чинності Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року, держава зобов'язалася здійснювати гідне пенсійне забезпечення громадян, які стали інвалідами внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Проте з року в рік соціальний захист даної категорії осіб у нашій державі стає не просто недостанім, а вкрай незадовільним. Так, Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (від 27 березня 2014 року № 1166-VII) було введено норму про оподаткування пенсій, якщо їх розмір перевищує 10 тис. грн на місяць, - у частині такого перевищення, а Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28 грудня 2014 року № 71-VIII) з 2015 року значно зменшено поріг оподаткування пенсій (в частині перевищення) до трьох розмірів мінімальних зарплат (в 2015 році – 3654 грн, в 2016 році – 4134 грн).
При цьому, згідно даних Державної служби статистики України індекс споживчих цін(індекс інфляції) у січні–листопаді 2015р. становив 142,3% (у відповідному періоді попереднього року – 121,2%). На 44,8–37,7% стали дорожчими  соціально-значимі продукти харчування, зокрема: продукти переробки зернових, хліб, макаронні вироби, яйця, риба та продукти з риби, рис. Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 3,7 раза, гарячу воду, опалення в 1,8 раза, електроенергію в 1,7 раза. Крім того на 27,7% зросли ціни у сфері охорони здоров’я.
Тобто, у 2015 році спостерігалася чітка негативна тенденція зменшення реальних доходів найбільш незахищених верств – пенсіонерів та інвалідів, у тому числі з числаучасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Як свідчить аналіз Державного бюджету України на 2016 рік, інфляційні процеси в країні будуть загострюватися. При цьому, згідно прийнятих 25 грудня 2015 року змін до Податкового кодексу України зберігається поріг оподаткування пенсій (в частині перевищення) на рівні трьох розмірів мінімальних зарплат (4134 грн). Водночас, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (від 24 грудня 2015 року № 911-VIII) з 1 січня 2016 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10740 гривень. Все це свідчить про суттєве зниження у 2016 році фінансового забезпечення пенсіонерів та інвалідів, у тому числі з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила Постанову «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» (№ 793-VIII від 12.11.2015 р.). Указом Президента України від 14 грудня 2015 року  «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» (№ 702/2015 від 14.12.2015 р.) 2016-й рік оголошено роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Важливо, щоб серед запланованих численних державних заходів ми не забули про проблеми кожного конкретного постраждалого громадянина.
З метою належного вшанування подвигу ліквідаторів трагедії на ЧАЕС та посилення соціального захисту вкрай важливим є звільнення від оподаткування їхніх пенсій по інвалідності.
За даними Державної служби статистики та Пенсійного фонду України станом на 01.10.2015 р. на обліку в органах Пенсійного фонду України перебувало 12 млн. 275 тис. 138пенсіонерів (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), з них пенсію по інвалідності отримувало – 1 млн. 362 тис. 508 осіб, з них з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які віднесені до 1 категорії осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, всього – 59 тис. 440 осіб.
Середній розмір пенсійної виплати  по інвалідності станом на 01.10.2015 р. становив 1456,07 грн. При цьому кількість пенсіонерів, які отримували пенсію вищу трьох розмірів мінімальних зарплат складала близько 350 тис. осіб, з них інвалідів з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – всього близько 20 тис. осіб (з 1 січня 2016 року мінімальна пенсія для цієї категорії інвалідів становитиме в середньому 2 739 грн.).
Тобто для забезпечення виплати пенсій в повному обсязі особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливо інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у 2016 році орієнтовно необхідно близько 19 млн. грн. Для Державного бюджету України на 2016 рік з дохідною частиною в сумі 595 млрд.163 млн.135,3 тис. гривень і видатками на Пенсійний фонд України в сумі 144 млрд. 888 млн. 609,4 тис. грн. це мізерна сума, а для конкретного інваліда – це повернені йому кошти (ним же зароблені, в сумі 15% від його пенсії в частині її перевищення суми 4134 грн, причому не більше 991 грн), які він може використати на життєво необхідні продукти харчування, оплату комунальних послуг або ж на необхідне лікування чи оздоровлення.
2.     Мета та завдання законопроекту
Метою прийняття законопроекту є забезпечення належного соціального захисту інвалідів з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 1 категорії осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У зв’язку з цим основним завданням законопроекту є скасування для даної категорії громадян України оподаткування пенсій по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається шляхом внесення зміни до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України доповнити список категорій осіб, пенсії яких не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, інвалідами з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у даній сфері є: Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.; Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
Реалізація положень законопроекту в разі його прийняття не потребуватиме змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень поданого проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Практичне впровадження змін, передбачених законопроектом, сприятиме забезпеченню виплати нарахованих пенсій в повному обсязі для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дозволить частково зняти соціальну напругу в суспільстві.

Народні депутати України                                 В.Ю.Арешонков (посв. № 268)


                                                                                 О.В.Ревега (посв. № 432)

*                   *                    *

Проект
вноситься народними депутатами  України

                                                                                   В.Ю. Арешонковим (посв. № 268)

                                                                            О.В.Ревегою (посв. № 432)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 164  Податкового кодексу України
(щодо звільнення від оподаткування пенсій, призначених інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац другий підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) викласти в такій редакції:
«Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Голова Верховної Ради 
      України                                                                    

джерело

Комментариев нет:

Отправить комментарий