четверг, 5 мая 2016 г.

АКЦИИ ПРОТЕСТОВ В ПРОШЕДШЕМ, РЕАКЦИЯ СЧУ НА НИХ И БУДУЩЕЕ???

На  12  апреля  руководство  СЧУ  объявило   БЕЗСРОЧНУЮ  акцию протеста. 
Они видите ли, стали  эаядливыми  борцами  за права  ликвидаторов.  
Чего это вдруг,  ни с того ни с  сего, СЧУ  стало таким заботливым  и воинствующим,  когда ЗУ 76-VIII  было скасовано ч4,ст 54.  Нет такой  статьи  и нет нормы,чтоб начислять пенсии по ней.
 Это заслуга.все той же СЧУ.  
СЧУ вдруг стало боротся  именно за пенсии по этой статье.
Начиная  с момента  голодовки  в Мариининском парке,  в ноябре-декабре  2011года, протестные  акции  чернобыльской  опозиции проходили  под нижеприведенной  резолюцией,     вплоть до 2014 года,  
 В то время,   СЧУ боролась  и поносила  всячески  протестантов  и лидеров  организаций,  проводивших  акции. У некоторых  память оказалась короткой,  и  не помнят, что именно  руководство  СЧУ  пролоббировало  постановление  КМУ  № 1210, и оно еще при власти.
Цель  одна,пропиарится  и    продолжает пиарить невыполнимые  проекты,  в угоду  своим интересам.
 Ведь античернобыльское,  антисоциальное   Постановление 1210 именно ВЫГОДНО только станционщикам  и максимальщикам  и его продление.это их цель.
Против акций  не ВОЗРАЖАЕТ  НИ КТО,но с приемлимыми,  в зависимости от создавшегося  положения, требованиями.
Хочу  увидеть,  как Войтов, Яценко, Копчик  со товарищами будет  безсрочно  протестовать. 
СУЩНОСТЬ СЧУ  --ПРЕДАВАТЬ И ЛОББИРОВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ,ЛЮБОЙ  ЦЕНОЙ 


Предлагаем  освежить память всем чернобыльцам  резолюцией  и реакцией  руководства  СЧУ  на неё.


“ПРО   ПОРУШЕННЯ   КОНСТИТУЦІЇ    ТА   ЗАКОНІВ   УКРАЇНИ, КОНСТИТУЦІЙНИХ  І   ЗАКОННИХ   ПРАВ ГРОМАДЯН , ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ    ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ   КАТАСТРОФИ  , ПОРЯДКОМ  ОБЧИСЛЕННЯ  ПЕНСІЙ   ОСОБАМ, ЯКІ   ПОСТРАЖДАЛИ  ВНАСЛІДОК   ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ,   ЗАТВЕРДЖЕНИМ   ПОСТАНОВОЮ   КАБІНЕТА   МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 23 листопаду  2011 року № 1210

Ми, учасники спільної Конференції Київської обласної організації Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу” і представників чорнобильських громадських організацій Київської області ЗАЯВЛЯЄМО про ПОРУШЕННЯ Конституції та Законів України, конституційних і законних прав чорнобильців Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1210 від 23.11.2011 р., а саме: 

1.Пунктом 11 цього Порядку встановлений мінімальний розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.Пунктом 13 цього Порядку встановлена щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статтям 50 і 51 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3.Пунктом 14 цього Порядку встановлена щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

4.Пунктом 15 цього Порядку встановлено підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, яке НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 39 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
Тобто Кабінет Міністрів України ЗАТВЕРДИВШИ цей Порядок ГРУБО ПОРУШИВ:
- статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України;
- статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і Законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
- статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що Україна є соціальною і правовою Державою;
- статтю 3 Конституції України, , якою встановлено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є ГОЛОВНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ Держави;
- статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України;
- статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;
- статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є обов’язком держави;
- статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України;
- статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;
- статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди;
- статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної влади;
- статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;
- підпункти 1 і 2 пункту 1 статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, якими встановлено, що до основних завдань Кабінету Міністрів України належать виконання Конституції і Законів України, вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
- пункти 1 і 2 статті 3 вищенаведеного Закону, якими встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів грунтується на принципах верховенства права, законності і відповідальності, що Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;
- пункти 1 і 2 статті 4 вищенаведеного Закону, якими встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими Законами України, організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами України;
- статтю 1 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якою встановлено, що державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах соціального захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- статтю 13 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується її відшкодувати за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою, матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону;
- статті 39, 50, 51, 52 і 54 вищенаведеного Закону, якими встановлений конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат, , пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком.
Крім того ВВАЖАЄМО НЕСПРАВЕДЛИВИМ і таким, що ПОРУШУЄ статтю 24 Конституції України, якою встановлено, що громадяни є рівними перед Законом, те, що підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку інвалідам Чорнобиля, які пропрацювали у зоні відчуження менше календарного місяца у 1986-1990 роках і не виводилися в той час із цієї зони внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою, пенсія обчислюється виходячи із фактичної заробітної плати відпрацьованих днів в зоні відчуження з перерахунком до 1 місяця, тобто пенсія нараховується з ФАНТОМНОГО ЗАРОБІТКУ за 1 місяц тоді, коли всім іншим інвалідам Чорнобиля пенсія нараховується з ФАКТИЧНОГО ЗАРОБІТКУ за повністю відпрацьований місяц чи 12 календарних місяців у зоні відчуження.
В зв’язку з вищенаведеним, керуючись статтями 1, 3, 5, 6, 8, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 64, 68, 69, 75, 79, 85, 86, 92, 102, 104, 106, 113 і 116 Конституції України від Президента, Уряду, Генерального Прокурора, Конституційного суду і народних депутатів України МИ ВИМАГАЄМО:

1.ВІДНОВИТИ конституційні і законні права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо до їх конституційних і законних прав на пенсійне забезпечення;

2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ вимог Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопаду № 1210, шляхом внесення в нього змін, а саме:

 2.1.Пункт 11 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якою встановлено, що в усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
- по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;
- по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;
- по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;
- дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком;

 2.2.Пункт 13 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 50 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що особам віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
- інвалідам І групи – 100 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІ групи – 75 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 % мінімальної пенсії за віком;

 2.3.Пункт 13 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 51 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірах:
- особам віднесеним до категорії 2 – 30 % мінімальної пенсії за віком;
- особам віднесеним до категорії 3 – 25 % мінімальної пенсії за віком;
- особам віднесеним до категорії 4 – 15 % мінімальної пенсії за віком;

 2.4.Пункт 14 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 52 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України;

 2.5.Пункт 15 цього Порядку прийняти в редакції відповідно статті 39 вищенаведеного Закону, якою встановлено, що пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у таких розмірах:
- у зоні безумовного (обов’язкового) відселення – 3 мінімальної заробітної плати;
- у зоні гарантованого добровільного відселення - 2 мінімальної заробітної плати;
- у зоні посиленого радіоекологічного контролю – 1 мінімальна заробітна плата

3.Підпункт 4 пункту 3 вищенаведеного Порядку прийняти у такий редакції:
 “4) менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за работу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, з додаванням суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження за цей місяц, якщо ця особа не виводилася в цьому місяці із зони відчуження внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою чи отримання перевищення гранично припустимої дози радіації”

 Якщо наші ЗАКОННІ ВИМОГИ НЕ БУДУТЬ ВИКОНАНІ, ми будемо вимушені проводити безстроково масові акції протесту і громадянської непокори та інші дії, аж до зміни цієї антинародної влади.


Реакция    руководства  СЧУ  на акции протеста  и самих протестующих.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

З А Я В А Президії Центральної Ради Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»З А Я В А Президії Центральної Ради Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 У зв’язку з розповсюдженням у засобах масової інформації проекту резолюції   одноденної попереджувальної акції протесту представників громадських чорнобильських організацій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 05 лютого 2013 року в м. Києві.
Ініціатори цієї так званої «резолюції»  (які навіть не підписали цей папірець) припустилися брутальних звинувачень на адресу нашої організації про наче б то здійснення «абсурдних та протизаконних» дій.
У зв’язку з цим вважаємо за необхідне зазначити, що ми ніколи не бачили представників цих організацій поруч із нами у тій наполегливій  боротьбі, яку протягом багатьох років веде ВГОІ «Союз Чорнобиль України» за права усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: і ліквідаторів, і потерпілих, і чорнобильських дітей.
Замість участі у цій боротьбі ініціатори брудного папірця під назвою «резолюція» завжди намагалися і намагаються вирішувати свої шкурні інтереси, зокрема, добиваються через адвокатів і суддів призначення для себе пенсій в десятки тисяч гривень, які, «з’їдали» левову частку витрат державного бюджету, передбачених на пенсійне забезпечення постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. При цьому переважна більшість інвалідів-чорнобильців залишалася на голодному пайку, отримуючи пенсії на рівні прожиткового мінімуму.
Прийняття на підставі Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадської організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Кабінетом Міністрів України – урядової постанови №1210 від 23 листопада 2011 року «Про підвищення рівня соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» дало можливість підвищити пенсійне забезпечення інвалідів-ліквідаторів у середньому в 2,5 рази.
За ініціативою ВГОІ «Союз Чорнобиль України» почали працювати центральна і регіональні комісії з осучаснення заробітної плати за 1986 рік, з якої призначаються пенсії по інвалідності.
На черзі – підвищення пенсійного забезпечення тим ліквідаторам, яким не встановлено інвалідності, але вони також потерпають від хвороб, пов’язаних з участю в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
За ініціативою нашої організації поновлено державні програми забезпечення постраждалих житлом, будівництва і забезпечення обладнанням ДУ ННЦРМ АМН України.
Ми вносимо до Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України конкретні пропозиції щодо збільшення фінансування чорнобильських програм на поліпшення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які не стали інвалідами, та евакуйованим із зони відчуження, на осучаснення заробітної плати учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС за показниками середньої заробітної плати по Україні 2007 року, на підвищення соціального захисту вдів та сиріт, дітей, які народилися від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та евакуйованих із зони відчуження, на збільшення будівництва житла, на поліпшення медичного забезпечення. Всі ці пропозиції конкретні, детально обґрунтовані і, при їх реалізації, якість життя чорнобильців поліпшиться.  
Ми також виступаємо за те, щоб у всіх випадках розміри пенсій для інвалідів-чорнобильців були не менше 10, 8, 6, 3-х мінімальних пенсій за віком. Але це має бути для всіх без виключення інвалідів, а не лише для «обраних», які, інколи завдяки корупційним зв’язкам добиваються переваг лише для себе. Причому ці пільги мають бути забезпечені гарантованим фінансуванням з держбюджету, інакше левову частку коштів, яка збирає для захисту чорнобильців вся країна, знову «з’їдять» ті, хто по нахабніше або ближче до адвокатів і суддів.
Шановні чорнобильці !
Ми завжди відстоювали і відстоюватимемо Ваші права на захист від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи.
Але ми завжди виступали і виступатимемо проти чорнобильських мародерів, під якими б привабливими гаслами вони не ховали своєї мародерської суті.
Тому просимо не піддаватися на провокації, зберігати єдність чорнобильського руху у боротьбі за свої права, не вв’язуватися у політичні розбірки, у які Вас хочуть втягнути автори так званої «резолюції».

http://www.souzchernobyl.org/?section=3&id=2235
4 комментария:

 1. Богу потрібні грішники, які покаялись в своїх гріхах.Може Бог наставив їх шлях праведний? але питання не в цьому.Відповідь буде одна.Де взяти кошти на виконання цього проекту?на це питання не дасть відповіді ніхто.при владі "бізнес"-читай капіталіст.перше і основне правило якого:-плати як най менше, здирай як най більше!це як сороки-білобоки. вони тягнуть тільки в своє гніздо.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Покаяние сопровождается делами Не видно дел СЧУ. значит и нет покаяния. СЧУ гнет свою линию.которая ведет в НИКУДА.

   Удалить
 2. на сьогодні надважливе питання фінансування лікування ліквідаторів. як можна пролікуватись за 7 грн на добу? саме таку суму мені назвали в Конотопській поліклініці, даючи направлення на операцію.-Бери Михайле свої збереження (які ще в тебе не забрали за компослуги),та іди лікуйся, якщо хочеш прожити якихось пару років.де стаття ;-"держава бере на себе відповідальність за шкоду заподіяну МОЄМУ здоров*ю"???а вони піаряться на вдовах та онуках.СТИДОБА!!!в квадраті,стидоба в кубі! гіперкосмічна СТИДОБА!!!

  ОтветитьУдалить
 3. Да нет,они увидили что натворили,теперь хотят исправить свою большую ошибку перед ликвидаторами,впервую очередь перед инвалидами

  ОтветитьУдалить