пятница, 6 мая 2016 г.

Законопроект № 4502 від 21.04.2016


 Очередной  законопрект, требующий  значительных  финансовых  вливаний  со стороны государства.

  Значит будет  отклонен, значит снова  пиар  и популизм.

Будем  ждать  и повидать................

Законопроект № 4502 від 21.04.2016

Проект вносять
народні депутати України

Д.Є. Добродомов
(посвідчення № 313)
Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 56 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)

1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб": до 1 січня 1988 року - у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії, віднесені до категорій 1, 2, 3 та особи, що були евакуйовані і відселені із зони відчуження до 1 січня 1991 року, віднесені до категорій 1 і 2, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із збільшенням пенсії на один процент розміру пенсії за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж. У всіх випадках пенсія не може бути нижчою за один і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2  і  3 надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років).

2) Статтю 57 Закону викласти у такій редакції:

Стаття 57. Особливості  обчислення середньомісячного заробітку

Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється, за бажанням особи,  що звернулася за призначенням пенсії, відповідно до цього Закону. 
Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії визначається за будь-які 30 днів поспіль із періоду, в якому особа працювала  на території зони відчуження, незалежно від кількості відпрацьованих у цей період днів безпосередньо у зоні відчуження із розрахунку середньомісячного середнього заробітку у країні, а саме:
у 1986 році -  179 крб.
1987 році – 185,01 крб.
1988 році – 199,79 крб.
1989 році – 217,74 крб.
1990 році – 248,4  крб.

із нарахуваннями усіх обов’язкових кратних доплат, премій та іншого, передбаченого законодавством на час ліквідації аварії. Дані нарахування уніфікуються і додаються у повному розмірі до розрахункової заробітної плати незалежно від того, чи були вони фактично вчасно виплачені. 

Для евакуйованих розрахунок робиться за час фактичного впливу іонізуючого випромінювання, виходячи із норми – 1 робоча зміна – 8 годин перебування в зоні відчуження, кратність оплати розраховується виходячи із розрахункових рівнів опромінення.

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити фінансування, необхідне для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради 
           України                                                                          А.В. Парубій


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту «Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Указом Президента України оголошено 2016 рік Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, адже саме у цьому році наступають тридцяті роковини катастрофи.Сьогодні в Україні проживають:
Пенсійне забезпечення осіб, котрі постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження визначається Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 та іншими законодавчими актами України. Внаслідок внесення несистемних змін та за відсутності консолідації цих змін у різних законах на сьогодні, через 30 років після аварії, створилась ситуація, коли тільки в Єдиному реєстрі судових рішень знаходиться понад 120 тисяч судових справ стосовно нарахування пенсій чорнобильцям, десятки тисяч справ розглядаються Європейським судом із прав людини, біля 17% учасників ліквідації аварії мають пенсію меншу мінімальної. Усі зміни, внесені до первісної редакції Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-12 стосувалися в основному покращення пенсійного забезпечення лише однієї категорії потерпілих і урізали права інших категорій. Сьогодні пільгова пенсія учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 2-3 категорії в декілька разів менша (за трактуванням Пенсійного фонду) його пенсії за віком.

Внаслідок різного трактування норм Закону усі пенсіонери, котрі на момент аварії були молодшими 30 років, сьогодні можуть скористатись своїми пільгами тільки в судовому порядку, тоді, коли старші за віком ліквідатори аварії отримали пільги в значно більших обсягах і без судових рішень, на основі прямих норм закону.  

2. Цілі і завдання прийняття акта

Даний Закон покликаний усунути спірні моменти та відновити дію пільг у пенсійному забезпеченні 2 і 3 категорій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження із врахуванням того, коли, де і скільки відпрацювала дана особа в зоні відчуження, що й визначається, як основна умова призначення та розміру пенсій.
На сьогодні основною умовою є відсоток втрати працездатності, встановлений експертними комісіями, практично без врахування рівня небезпеки та  потенційно отриманої шкоди. Щоб пройти шлях прив’язки захворювання до робіт із ліквідації наслідків аварії, чорнобильцям потрібно пройти довгий, складний та коштовний шлях, для чого у більшості чорнобильців нема ні здоров’я, ні відповідних матеріальних засобів.


3. Загальна характеристика і основні  положення проекту акту

Проектом акту передбачається:

1) Уточнити ст. 56 Закону щодо пільги із обчислення стажу роботи (служби) та ст. 57. Закону щодо пільг по обчисленню середньомісячного заробітку, оскільки склалась ситуація, що за однакову роботу і час в зоні відчуження громадяни отримують пенсійні виплати, котрі відрізняються в рази.

2) Усунути із закону норми, котрі призвели до чисельних судових розглядів, що в значній мірі призвело до перевантаження судів України однаковими за змістом справами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта потребує додаткових коштів Державного бюджету України у розмірі 58,4 млн. грн. на рік виходячи із наступних фінансово-економічних розрахунків.
Зазначені видатки пропонується Кабінетові Міністрів України врахувати при розробці проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Кількість осіб, які отримують пенсію, нижче мінімальної6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта дозволить внести справедливість у порядок призначення та нарахування пенсій, позбавить чорнобильців від потреби розшукувати документи давно ліквідованих підприємств, практично ліквідує підстави для звернення до судів, вирішить питання пенсійного забезпечення солдат строкової служби, котрі тільки починають звертатись за призначенням пенсій, встановить однакові правила призначення пенсій для ліквідаторів та евакуйованих, зменшить навантаження на медичні заклади, адже зніме величезну різницю в пенсійному забезпеченні 1-ї і всіх інших категорій. 

Прийняття запропонованих змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було би гідним вшануванням героїв-ліквідаторів та постраждалих від аварії.


Народні депутати України
                                                      
Д.Є. Добродомов
        (посвідчення № 313)
 Б.М. Матківський
      (посвідчення № 319)
О.С. Мусій
      (посвідчення № 322)
      
          

13 комментариев:

 1. Под такой же публикацией я довольно детально написал про максимальщиков и минимальщиков, каким образом они образовались, если интересно Б.А. могу повторить на Вашем блоге, на ЧПЭ сразу убрали все комменты ,а мой даже не появлялся! Неужели в Украине такая "демократия" ?, ведь цензура даже при "Злочинной владе" так не цвела!!!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Пожалуйста. Напишите свое видение проблемы.

   Удалить
 2. Очередной законопрект, требующий значительных финансовых вливаний со стороны государства.
  Значит будет отклонен, значит снова пиар и популизм.
  Будем ждать и повидать................

  Може автор такого пасажу пояснить, звідки він взяв міф про значні фінансові вливання?
  Тим часом усі переговорні групи хочуть
  Варіант 6-8-10 Потрібно 10 мільярдів 718 млн на рік. Це- щоб заплатити мінімальну ставку. В реальності піде усіх 12 мільярдів. Чи дасть Вам хтось такі кошти? "снова пиар и популизм.
  Будем ждать и повидать................"
  А цей законопроект спрямований на відновлення справедивості стосовно 2 та 3 категорій. Для Вас вони не люди і не чорнобильці. Ви ж організація інвалідів. Ось тільки коли проводять переговори, то давайте пропорційно представництво зробимо. На одного представника інвалідів - 3 представники 2 і 3 категорій. І щоб інвалід показав довідку, що у нього інвалідність не по психічному захворюванню. Бо серед інвалідів таких 10% (згідно із статистикою, а тепер може і більше) і саме вони найбільше кричать ( таке захворювання, співчуваємо). Але, вибачайте, допускати шизофреніків і і-в до вирішення питань законодавства для усіх НЕ МОЖНА,

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Уважаемый Не надо передергивать Мы с 2011 года в акциях и знаем как делается популизм Есчли нарушили более 25 статей конституции. статей прямого действия, Постановлением 745 отменили выплаты по решениям судов, по Постановлению 1210 уменьшили пенсии.то какая может быть вера,вам и всем депутатам. Почитайте все наши резолюции с 2011 года Там требования 6-8-10, и нам не дали, в то время еще не было АТО. Ликвидаторы все люди, поэтому мы и просим или измените или скасуйте 1210, чтоб не было.что один на минималке, а другой получает 11 300, потом продолжать борьбу в равных условиях Получается максимальщики пытаются добится пенсий минимальщикам в то время,когда 1210 им выгода. Не смешите. Если у вас есть финансы и ыремя ждать,то минимальщики вымирают пока вы будете решать еще 5 лет ваши законы. И нее надо говорит что все оранизации. все минимальщики хотят норамальных пенсий и не через 5 лет. Еще один вопрос Ч. 4. ст. 54 изъято из нашего закона. законом 76-VIII, что и от кого требовать.

   Удалить
  2. Ярослав! Вы не глупый человек , судя по вашим публикациям на ЧПЭ. У вас 2 категория и ,естественно Вас волнует тема по этой категории. Проект по 56 ст. не уменьшит напряжения,только стихнет на время,потому что рассчитанная пенсия по ср. з/плате по Украине будет меньше пенсии по действительному заработку. И чем виноваты инвалиды ,у которых уже нет здоровья? Если у Вас проблеммы со здоровьем ,пожалуйста, оформляйте инвалидность по Чернобылю, и у Вас будет 1 категория, только не надо так ненавистно обсуждать 1 категорию, хотя сами понимаете,не у всех инвалидность истинная..., но об этом в другой раз, а то договорюсь, цензура не спит. Хочу сказ вести о тысячах инвалидов-минимальщиков благодаря 1210. В 2011г23.11 была принята драконовская п.1210. Я тоже ,как и все ликвидаторы ,надеялся согласно названию этой постановы получать нормальную пенсию! Но, увы-минималка. У меня предприятие ликвидировано. Поехал в архив, взял кучу справок и бух. документы- по з/плате присутствует только р/пл ведомость, в ней з/плата насчитана с разбивкой по месяцам, с указанием дней в каждом месяце+ отпускные. ПФ в упор не видит эту З\плату, требуя разделения как в справке, Архивы такие справки не имеют права выдавать. Архивариус попалась молодая неопытная, вот что я выяснил, в 2010 г было дано указание УНИЧТОЖИТЬ документы в архивах,и вероятно ,на предприятиях( много ребят не могут вытребовать справки от предприятия,получая тоже минималки), я в этом убедился. На мой запрос был дан ответ, что в 2010! году проводилось уничтожение бухг. док-тов,якобы без таб. номеров, но кто хоть мало-мальски знаком с бух-ей, например, табуляграммы на то время-где начисления никак не могли проводиться (в маш.бюро, АСУ и пр.) без табельных номеров! Все начисления проводились строго по таб. № работника с указанием тариф. ставки, Ф.И.О и прочей информации по работнику. Так вот под этим уничтожением 2010! ( подготовка к выпуску 1210) года уничтожили все лицевые счета, фин. отчеты по Чернобылю, т.к было украдено из ГБ только на одних премиях чернобыльцев -1млрд. рублей! Одним махом убили двух зайцев -и миллиарды сгинули в никуда и достойные пенсии ликвидаторов.так вот подвожу, почему из 1210 получились минимальщики и максимальщики,1.- максимальщики-ликвидаторы у которых сошлись? все требования по 1210, но если копнуть поглубже- далеко не у каждого есть лицевой счет, на основании которого выдавалась (каким образом)справка о З\плате? 2.-минимальщики-ликвидаторы, отсутствуют документы по З\плате вообще или мизерная з/плата или (мой пример -тысячный)+ архивные справки из МО гласят:" Документы уничтожены в связи с высокой степенью радиоактивного заражения!" И получают инвалиды минималку, так развели чернобыльцев азиров и умнейшая стерва- акимова. Ходят слухи , что 1210 новый премьер хочет отменить, но что получим взамен, я думаю просто очередную лапшу. А 1210 по главной сути нормальная,только выдали её под растяжку, чтобы как всегда, надуть народ! Теперь жду реакцию цензуры,( Б.А это не к вам относится).

   Удалить
 3. Ну що ж, Ви так нічого і не зрозуміли. Продровжимо дискусію на Вашій території.
  Ви вважаєте ліквідаторами тільки 1-шу категорію і не хочете думати, що 2-й із пенсією в 1 тис грн абсолютно не легше. В мене є ліквідатори 2-ї категорії без ніг , з штучними клапанами серця, з купою хвороб, з інвалідностями, але не прив’язаними до ЛНА. В той же час вони працювали в травні-червні 86-го. Із моїх однокласників половина хлопців (та й не тільки) померла, але із 6-ти, що були на ЛНА, помер тільки один (будучи категорією 2, не встигли рак прив’язати, бо ні він, ні дружина законів наших не читали).
  Не може бути інвалідність мірилом пенсії. Пенсія має нараховуватись за роботу, за небезпеку, а не за висновками привязочних комісій. І скільки мені тут не будуть говорити, що зараз помирають від 10 мілірентген - не повірю. В мене є один чорнобилець - 100% втрати працездатності за психічним захворюванням. Дуже розумна людина. Щороку насолоджується відпочинком в санаторіях, живе за постановою 1210 і не тужить. А його самого до людей випускати не можна, бо повний неадекват за документами. Проте лікарі сказали своє слово і плював він на нас усіх. Ну збільште йому пенсію до 14 тисяч. Не бачив він ні проммайданчика, ні Прип’яті. А ті що працювали там - мають по 949 грн.
  І давайте закінчуємо. Мене Ваша 1-ша НЕ ЦІКАВИТЬ! Їм і так не зле (порівняно із іншими). Про це свідчить і те, що на протести збираються по 200-300 людей. Моя 2-га не протестує, бо закону майже ніхто не читав. Вони слухняно вірять тому, що їм розповідають у пенсійному фонді. Законопроект спрямований на порятунок 2 і 3 категорії.
  Не раз ведучи переговори з урядовцями, ніколи про своїх побратимів ліквідаторів Ви так і не згадали, бодай словом. Тільки про себе переживаєте. Закон має бути справедливим, а не те, що ми сьогодні маємо. Цей законопроект і покликаний внести хоча б якусь логіку в сьогоднішній порядок призначення пенсії. Абстрагуйтесь від своїх конкретних проблем і думайте глобальніше. Все одно кабміну доведеться осучаснювати нашу пенсію, десять років - максимальний лаг. Це усі розуміють. От нехай і осучаснює на новій 57-й статті. А там уже вийде кожному по заслугах, а не за папірчиками МСЕКУ.
  Якщо хочете, я наведу Вам сотні судових справ, абсурдних за змістом.
  Що Вас не влаштовує у 1210? Тільки 57-ма стаття. Ось і є варіант її зміни. Що тут не так? Маєте інший варіант - пропонуйте.

  Для довідки і роздумів. У моєму районі 206 чорнобильців. Пенсіонерів 178. 1-а категорія - 21 особа, 2-а - 139, 3-я - 15. Пенсію менше 1000 грн отримують 14 ліквідаторів, 1000-1500грн - 91 ліквідатор, 1500- 2 тисячі - 26 ЛНА, 2тис - 3 тис - 29, 3 тис - 6 тис - 18 осіб. Перевірте, така ж ситуація по всій Україні. І за кого я маю боротись?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. У каждого своя правда это верно,но в том то и беда, что не желают ликвидаторы вникать в законы и отстаивать свои права, а ждут доброго правителя! А кто вник ( понимаете...) тот и имеет, такова психология граждан Украины!

   Удалить
  2. Ярослав,спасибо за неизменность позиции по отношению к 2 и 3 категориям.Ведь как сильно в людях сидит "своя рубашка ближе к телу".У меня вопрос по расколу ликвидаторов на инвалидов и остальных.В нашем городе к 30-летию матпомощь получили от обладминистрации и города только 1 кат.Ликвидаторам 2 и 3кат извините от осла уши.Мы уже и не ликвидаторы.Скажи пожалуйста,ты председатель у себя,а как у вас было, и кто решал вопрос о разделе сумм?Заранее благодарю.

   Удалить
 4. Я депутат райради і очолюю комісію із праці, зайнятості, соціального захисту та прав учасників АТО. До 30 -річчя у нас хотіли зробити, як завжди. Виділили 45 тис у рамках постійно діючої програми підтримки чорнобильців. Після мого обурення вирішили збільшити суму до 85 тис і виплатили, за моєю пропозицією, по 500 грн усім, незалежно від категорії. Після цього і голова Львівської ОДА рекомендував усім районам виплачувати таку ж суму, щоб не було в одних районах 500, а в інших 200. Більшість, виходячи із своїх фінансових можливостей так і зробила. Біднішим районам допомогла коштами область. Ще нам профінансували 150 тис на видання книги. Оплатили поїздку бажаючим у зону. Допомогли подати у ВР цей напрацьований законопроект, котрий ми обговорили із керівництвом та фахівцями пенсійного фонду.
  Мушу сказати, що відношення обласної влади конструктивне і дієве. Не знаю, як буде надалі, але поки що не можу сказати нічого поганого. Міська влада Львова - це з іншої опери. Навіть пільгову оренду тих кількох кімнат для нашої організації не хочуть чи не можуть надати. Початково планували дати по 500 тільки 1-й і 2-й, допоки їм не пояснив, що усі оті солдати Тараканова, які очищають дах, і котрих так люблять показувати усі телеканали - за Законом 3-я категорія. Після цього і їм додали. Але працюємо і в цьому напрямку.
  Що ж до "своєї сорочки". І у нас 1-ша категорія майже всім керує. І також стурбована більше своїми проблемами. Але, якщо настирливо довбати "сю стіну", то й вони піддаються, адже основний їхній контингент - це чорнобильці 2 і 3 категорії. Водночас у нас існує ще ціла купа організацій кількістю від 3 до 70 членів, котрі і кричать найбільше, ну і в усі переговорні групи входять, хоч за усією їхньою діяльністю йдеться тільки про свій власний інтерес та їхніх найближчих помічників. Нічого конструктивного від них не почути, а галасу - через край. В кінцевому рахунку все зводиться до одного - поверніть 6-8-10. І байдуже їм, що у 10% пенсія менша однієї тисячі, а кожен другий отримує пенсію нижчу прожиткового мінімуму.
  Вони не знають і законів, окрім ст.54/3 і ст.22 Конституції. З чужих слів. Думаю, ситуація така ж і в інших регіонах. У нас же понад тисячу платять регулярно членські внески, у тих найбідніших і не збираємо, хоч 50 грн у рік не така вже фантастична сума.
  Якщо буде потреба ( а щось підказує, що буде), будемо виводити людей під ВР. Більшість наших працює, але проблему якось вирішимо. Щоб тільки консолідувались інші регіони. Всі вже розуміють, що чекати розуміння та допомоги від першої категорії – марна справа.

  ОтветитьУдалить
 5. В Виннице ни кому ни чего не дали Только инвалидам 1 категории и 1 группы и трусонюху от СЧу Бойчуку Ястремскому и Глинчевскому по 500 грн в городе и 300 грн в области!
  Все тема в ВИннице городе Гройсмана закрыта!!!!

  ОтветитьУдалить
 6. Хмельницька обл м Нетішин ліквідатор стаж понад 25 років довідок по зарплаті не має .Підприємство розпалося в архів документи не передали от і отримав пенсію при виході 949 грн просудившись з пенсійним фондом. З травня 2016 пенсія 980 грн так само на 3о років жодної копійки не отримав теж надіюсь на розумні зміни в законодавстві.

  ОтветитьУдалить
 7. А чим завинили потерпілі 4 категорії і про яких взагалі не згадується в статті 56 ЗУ№796-12 які також хворіють і мруть як мухи на забруднених територях яких ще й позбавляють статусу. А ці "розумники" депутати читали Конституцію України і як вона узгоджується з їх законопроектом. Собі депутати привілеїв не спішать позбавлятись.

  ОтветитьУдалить