понедельник, 30 мая 2016 г.

Проект Закону №4714 від 24.05.2016 ПРОЕКТ

Проект Закону №4714 від 24.05.2016
ПРОЕКТ


                     вноситься народними   депутатами України

ДИРІВИМ А.Б. (посв. №____)
РИБАКОМ І.П. (посв. №____)
ДЗЮБЛИКОМ П.В. (посв. №____)
НЕДАВОЮ О.А. (посв. №____)
ЄДНАКОМ  О.В. (посв. №____)
БАЛИЦЬКИМ Є.В. (посв. №____)
МОСКАЛЕНКОМ Я.М. (посв. №____)
ВАЛЕНТИРОВИМ С.В. (посв. №____)
ТРИГУБЕНКОМ С.М. (посв. №____)
КОЛЄСНІКОВИМ Д.В. (посв. №____)
САЖКОМ С.М. (посв. №____)
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. В частину першу статті 21 включити пункт 2 такого змісту:

«2) першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівок або виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;».

2. Статтю 50 викласти в такій редакції:

«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути нижчим для:
інвалідів І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідів ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідів ІІІ групи, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.».

3. Статтю 51 викласти в такій редакції:

«Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітям-інвалідам, не може бути нижчим 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.».

4. Статтю 53 викласти в такій редакції:

«Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу.».

5. Статтю 58 викласти в такій редакції:

«Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
Пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) незалежно від місця роботи.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій або щомісячного довічного грошового утримання. учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. «

6. Статтю 60 викласти в такій редакції:

«Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пунктів 1, 2, 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити фінансування, необхідне для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний  захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законом України № 76-VIII від 28.12.2014 року «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» та Законом України № 213-VIII від 02.03.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» внесено зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами). Ці зміни призвели до втрати громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, значної частини пільг, компенсацій та прав. Насамперед це стосується учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відповідно до статті 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. А відповідно до статті 50
Основного закону гарантується право на відшкодування шкоди, завданої порушенням права особи на безпечне для життя і здоров‘я довкілля
Державою мають бути належно забезпечені всі гарантії, пов‘язані зі шкодою, завданою особам наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.
2016 рік Указом Президента України оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою поліпшення соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Проектом Закону пропонується в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановити розміри мінімальних додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю, для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін та доповнень до статей 21, 50, 51, 53, 58 та 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Ці зміни надають право для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2, на першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівок або виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, встановлюють розміри мінімальних додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю, для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пропонують заборонити будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері правового регулювання:
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, частина норм законопроекту, що потребує додаткових видатків із Державного бюджету набуває чинності з 01.01.2017 року.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме зняттю соціальної напруги серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та приятиме відновленню соціальної справедливості.

Народні депутати України: 

ДИРІВ А.Б.
РИБАК І.П.
ДЗЮБЛИК П.В.
НЕДАВА О.А.
ЄДНАК О.В.
БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
МОСКАЛЕНКО Я.М.
ВАЛЕНТИРОВ С.В.
ТРИГУБЕНКО С.М.
КОЛЄСНІКОВ Д.В.
САЖКО С.М.ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС


Зміст положення (норми) чинного
акта законодавства

Зміст відповідного  положення (норми) чинного
проекту акта

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2


Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20;
2) відсутній


Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20;
2) першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівок або виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
  
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1


Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути нижчим для:
інвалідів І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідів ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідів ІІІ групи, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю.


Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4

       
 Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітям-інвалідам, не може бути нижчим 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю.


Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

        
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.


Додаткова пенсія за  шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи  виплачується повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу.

Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам


Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:
{Абзац перший частини першої статті 58 в редакції Закону № 911-VIII від 24.12.2015}
особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;
у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.
З 1 січня 2017 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) незалежно від місця роботи.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій або щомісячного довічного грошового утримання. учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та  компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.


Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та  компенсації, передбачені законодавством України.Народні депутати України: 

ДИРІВ А.Б.
РИБАК І.П.
ДЗЮБЛИК П.В.
НЕДАВА О.А.
ЄДНАК О.В.
БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
МОСКАЛЕНКО Я.М.
ВАЛЕНТИРОВ С.В.
ТРИГУБЕНКО С.М.
КОЛЄСНІКОВ Д.В.
САЖКО С.М.
ИСТОЧНИК: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий