суббота, 19 декабря 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ ГРУППЫ КОВАЛЬЧУКА И. Д, И СПЕЦИАЛИСТОВ МИНСОЦПОЛИТИКИ ОТПРАВЛЕНО В КМУ ДАННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Результатом  работы  группы  Ковальчука  И. Д,   и специалистов    минсоцполитики  отправлено    в КМУ  данный  законопроект 

Надежда  умирает  последней.
Конечно, есть опасения,что это  для  успокоения  чернобыльской  общественности. 

 1) Дефицит  Пенсионного фонда   велик
2) В бюджете  на  2016 год  таких финансов  не предусмотрено.
3 ).  Как всегда  в приконечных  положениях  ЗУ  "Про Бюджет 2016 года"  надается  КМУ  право  регулировать соц. выплаты,  исходя  из  финансового положения  страны,  и есть опасение, что снова  появится  какое  то постановление. 
Но что делать?
 Будем  ждать, и в это время  хоронить наших  друзей.
  И все  из  за иуд  в 2011 году.
( Просьба  ко всем чернобыльцам. Быть толерантным  друг  к другу  в коомментах.  Из 10 комментов,пропускаю  2-3,  а то все  только нецензурная  лексика)

  Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):
1. Статтю 50 викласти в такій редакції:
„Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
-     інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року – 50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-     інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року – 40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-     інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року –            30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.
2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
„Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з      1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.”.
3. Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
„В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів, а з  1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року –  200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.”.
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

              Голова
Верховної Ради України
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Зміст положення (норми) чинного
акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми)
проекту акта
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року –   50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року –                     40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року – 30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з 1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України
..…
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.    

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –         500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –       400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –     300 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –        400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –      300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року –200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністр соціальної
політики України                                                                                         Павло Розенко

____ ____________ 2015 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання пункту 6 доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.2015 № 44283/0/1-15.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом акта пропонується в Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” встановити розміри мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи зауваження Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Пенсійного фонду, а також застереження Міністерства юстиції, в частині фінансово-економічного забезпечення реалізації проекту акта, пропонується підвищити пенсійні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поетапно, з 1 квітня 2016 року. Такий варіант законодавчих змін дозволить зменшити видатки на реалізацію проекту акта з 5,3 млрд гривень на рік до 1,6 млрд гривень на 9 місяців.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Додаткові видатки для реалізації цього проекту Закону складуть 1,6 млрд грн на 9 місяців 2016 року.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано, – Міністерством юстиції України; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Пенсійним фондом.

Висновок Мін’юсту від 15.12.2015 р., із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено із зауваженнями Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, які не враховано.

Проект акта погоджено без зауважень Всеукраїнською організацією інвалідів „Союз організацій інвалідів України”.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

10 1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту  акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить законодавчо врегулювати деякі питання матеріального забезпечення чорнобильців та поліпшити матеріальне становище інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдів, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Міністр соціальної
політики України                                                                             Павло Розенко

____ ____________ 2015 р.


17 комментариев:

 1. А не пошёл-бы ты,Ваня Ковальчук куда подальше.......Бродовский разумный и справедливый проэкт по 6,5,4 предлагает и это небольшая нагрузка для бюджета

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный12/18/2015

   А тебе ,что максимальщику завидно? Переживаешь за своих пиарщиков босов из СЧУ или ВОВЧА Кол им в ж...у, за ихнюю защиту.

   Удалить
 2. тормоз12/18/2015

  На сайте ВОВЧ мой комент с 13:25 18.12.2015г "Ваш комментарий ожидает проверки". Полный текст моего сообщения: Пока одни — «выпускают пар», другие — планируют «поход». ///
  Членам Центральної Ради ВГОІ «Союз Чорнобиль України»
  21 грудня 2015 року (понеділок) об 11.00 в приміщенні центрального офісу відбудеться засідання Центральної Ради ВГОІ «Союз Чорнобиль України».
  Порядок денний:
  2.Про зустріч з Президентом України.
  7.Звернутися з пропозицією перед Президентом про нагородження активістів-чорнобильців, які є ветеранами чорнобильського руху.
  З повагою, Президент ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Володимир Войтов
  /// Интересно, будут ли ВАТАЖКИ ВГОІ СЧУ добиваться от Порошенка "осучаснення"???

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный12/18/2015

  шо опять за договорняки шо за перенесення було предложение поетапно 456 не понравилось шо за нова переговорочна група откуда ви беретесь з такими переговорщиками ничого не буде .......

  ОтветитьУдалить
 4. Анонимный12/18/2015

  Сей час СЧУ снова начнет кричать ВСЕМ, как было по решениям судов. Помните как кричал андреев всем надо платить по ст 54, ч. 4 а не только по решениям судов Сейчас начнется катавасия. Блокировать СЧВУ или ВОВЧ или ЧЕРН,86 не давать им лезть куда не следует На каждое решение ихнее писать в гос. органы опровержение Не могут халавщики решать за всех чернобыльцев.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный12/18/2015

   НЕТ ЧИСЛА И МЕСЯЦА. НЕТ ПОДПИСИ И МОКРОЙ ПЕЧАТИ. И КУДА ЭТОТ ПРОЕКТ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ. В КАМИН ИЛИ ВЕРХОВНУЮ РАДУ.

   Удалить
 5. Анонимный12/18/2015

  А откуда известно, что этот законопроект готовила группа Ковальчука. Как такое вообще может быть. Я ещё понимаю, что в переговорной группе должны быть известные всем организации, но при чём здесь Ковальчук. Так давайте тогда каждый создаст свою переговорную группу и будем тянуть одеяло каждый на себя, как делал счу. Так не дадут же. Если так и есть, то за Ковальчуком кто то стоит.

  ОтветитьУдалить
 6. ЦЕ ОПРИЛЮДНЕНО НА САЙТІ МІНСОЦПОЛІТИКИ.-"Міністерством соціальної політики на виконання пункту 6 доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.2015 № 44283/0/1-15 утворено робочу групу, до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади та громадські організації з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  За результатами проведених засідань Робочої групи було визначено категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким пропонується підвищити рівень пенсійного забезпечення та розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
  Враховуючи зауваження Мінфіну, Мінекономрозвитку та Пенсійного фонду, а також застереження Мінюсту в частині фінансово-економічного забезпечення реалізації проекту акта, Мінсоцполітики внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, яким пропонується встановити розміри мінімальних пенсійних виплат (лист Мінсоцполітики від 16.12.2015 № 6541/0/10-15/039):
  ♦ для інвалідів – чорнобильців АЕС І – ІІІ груп з 1 квітня 2016 року, відповідно, 500, 400 та 300 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з 1 грудня 2016 року, відповідно, 1000, 800 та 600 відсотків прожиткового мінімуму;
  ♦ для інших інвалідів (потерпілих) І – ІІІ груп – з 1 квітня 2016 року, відповідно, 400, 300 та дітям-інвалідам – 200 відсотків прожиткового мінімуму.
  Також пропонується поетапно встановити щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю:
  ♦ інвалідам І – ІІ груп, з 1 квітня 2016 року, відповідно, 50 та 40 відсотків прожиткового мінімуму, а з 1 грудня 2016 року – 100 та 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно;
  ♦ інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, з 1 квітня 2016 року 30 відсотків, а з 1 грудня 2016 року – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  ОтветитьУдалить
 7. Анонимный12/18/2015

  "Хамса"
  Вы как дети маленькие не видите как "верхушка" сцепилась в горло друг другу в дележке скудных ресурсов страны.Технический дефолт перерастает в государственный. Вы, что не понимаете при признании "государственного" дефолта платить з/п, пенсии, выплаты эта власть не будет (казна пуста - все разворовали). Льготы отменяют, проводят "ревизию" доходов каждого на возможность отмены ком.льгот,выплат, компенсаций.
  Переговоры это не более чем продолжение игры власти с чернобыльцами типа в "напёрстки". Наверное автор блога не пропустит мой комментарий по причине моего мнения на вопрос - "что делать".... мой ответ - "эту власть не только гнать, но и сажать на нары с полной конфискацией (как на Украине, так и имущества за рубежом). Думаю никто уже не верит хунтятам ворующим так, что и предыдущей власти не снилось. P.S. Вообще то звените за резкость, многие думают на "чудо" к 30-летию не буду Вам мешать "мечтать" и "грезить".

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный12/18/2015

   Всем большой привет.Успокойтесь,все получат то что заслужили и герои-86 и не герои 87-90.То-есть гулькин нос.Нехрен было делить чернобыльское братство на героев и не героев.А то каждый тянул одеяло на себя вот вам и итог.В четверг принимают бюджет,на доработку его не возвращали,значит будет принят какой есть.Так что мечтайте пока на наши мечты не ввели налог,в нашей стране все может быть.Всем удачи и здоровья.Дожить бы до 30-летия.

   Удалить
  2. Анонимный12/20/2015

   перегрызлись все и минимальщики и максимальщики... стыдно и обидно. а власть радуется. у нас был закон ст 54. и все всех устраивало, кроме власти

   Удалить
 8. Анонимный12/18/2015

  Анонимный14:50 как ты все правильно написал,поддерживаю тебя на 200%.

  ОтветитьУдалить
 9. ЛИКВИДАТОР12/20/2015

  група КОВАЛЬЧУКА ГОТОВИЛА ПРОЭКТ НА 6 8 10 И ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО И БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ КТО ВСЕМ ЖИЗНИ СПАСАЛ ТОЕСТЬ ЛИКВИДАТОРАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

  ОтветитьУдалить
 10. уляна12/21/2015

  євакуйованих треба прирівняти до ліквідаторів люди два дня були в пеклі хворіють і вони і діти їх багато немає

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ХАРАШО,А ЕЩЕ КОГО ПРИРАВНЯТЬ ДО ЛИКВИДАТОРОВ,ЭВАКУЕВАНИ У ТЕХ ЧЬЯ ИНВАЛИДНОСТЬ СВЯЗАНА С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИЕЙ

   Удалить
  2. Анонимный12/23/2015

   да евакуированных люди тоже хватанули не мало и не надо жадничать всеровно никому не добавят

   Удалить
  3. эвакуированые получили сполна тогда от ссср,давали квартиры,мебель,компенсацию,если сравнить ту компенсацию которую давали эвакуированым на эти гривны,рубли тогда были дороже доллара

   Удалить