четверг, 27 октября 2016 г.

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ


ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ
гривень
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
Прожитковий  мінімум (ПМ)
       в розрахунку на місяць на одну особу
1176 1330 1330 1399 1544
для дітей віком до 6 років 1032 1167 1167 1228 1355
для дітей віком від 6 до 18 років 1286 1455 1455 1531 1689
для працездатних осіб 1218 1378 1378 1450 1600
для осіб, які втратили працездатність 949 1074 1074 1130 1247
Мінімальна заробітна плата 1218 1378 1378 1450 1600
( у % до ПМ для працездатних осіб) 100 100 100 100 100
Мінімальна пенсія 949 1074 1074 1130 1247
( у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність) 100 100 100 100 100
Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”:
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
мінімальна допомога по безробіттю:
- застрахованим особам, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу 
974,40 1102,40 1102,40 1160,00 1280,00
( у % до ПМ для працездатних осіб) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
- особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу 544 544 544 544 544
( у % до ПМ для працездатних осіб) 44,7 39,5 39,5 37,5 35,1
допомога на поховання для безробітних 1176 1330 1330 1399 1544
( у % до ПМ на одну особу) 100 100 100 100 100
Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України „Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування”  (для застрахованих осіб):
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей 2200 2200 2200 2200 2200
( у % до ПМ для працездатних осіб ) 180,6 159,7 159,7 151,7 141,9
Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505(зі змінами)) **
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
для працездатних осіб на одну особу (члена сім`ї) 442 442 442 442 442
для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) на одну особу (члена сім`ї) 884 884 884 884 884
для інвалідів на одну особу (члена сім`ї) 884 - з січня 1074 1074 1130 1247
949 - з 17 березня
______________________________
* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами).
** Загальна сума допомоги на сім`ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сімї та не може перевищувати 2400 гривень.
Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до законів:
 „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
допомога при народженні дитини
     - всього
41280 41280 41280 41280 41280
- одноразова виплата 10320 10320 10320 10320 10320
- щомісячна виплата 860 860 860 860 860
мін. розмір макс.
розмір
мін. розмір макс. розмір макс. розмір макс. розмір макс. розмір
допомога на дітей одиноким матерям: 
до 6 років 309,6 516,0 350,1 583,5 1167 1228 1355
(у % до ПМ   для дітей віком  до 6 років) 30 50 30 50 100 100 100
від 6 до 18 років 385,8 643,0 436,5 727,5 1455 1531 1689
(у % до ПМ  для дітей віком  від 6 до 18 років)  30 50 30 50 100 100 100
від 18 до 23 років
(за умови навчання)
365,4 609,0 413,4 689,0 1378 1450 1600
(у % до ПМ для працездатних осіб) 30 50 30 50 100 100 100
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (максимальний розмір)
до 6 років 2064 2334 2334 2456 2710
(у % до ПМ   для дітей  віком до 6 років) 200 200 200 200 200
від 6 до 18 років 2572 2910 2910 3062 3378
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 200 200 200 200 200
„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям”
(Рівень забезпечення  прожиткового  мінімуму (гарантований  мінімум) для визначення допомоги)
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
для працездатних осіб 255,78 289,38 289,38 304,50 336,00
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 949 1074 1074 1130 1247
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100
для дітей з багатодітних сімей на дітей віком:
     до 6 років
877,2 991,95 991,95 1043,80 1151,75
(у % до ПМ  для дітей  віком до 6 років) 85 85 85 85 85
від 6 до 18 років 1093,1 1236,75 1236,75 1301,35 1435,65
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 85 85 85 85 85
від 18 до 23 років (за умови навчання) 1035,3 1171,3 1171,30 1232,50 1360,00
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 85 85 85 85 85
„Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам”
Державна соціальна допомога 2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
Інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд:
      - підгрупа А
1660,75 1879,5 2206,8 2322,0 2561,9
      - підгрупа Б 1423,5 1611 1611 1695 1870,5
Інвалідам з дитинства ІІ групи * 949 1074 1074 1130 1247
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд * 949 1074 1074 1130 1247
Інвалідам з дитинства ІІІ групи * 949 949 з вересня 1074 1130 1247
1074 з грудня
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд * 949 949 з вересня 1074 1130 1247
1074 з грудня
На дітей-інвалідів (від 0 до 18 років) * 949 949 з вересня 1074 1130 1247
1074 з грудня
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1180,3 1335,3 1335,3 1405,0 1550,4
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 1696,3 1918,8 1918,8 2019,0 2227,9
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1307,3 1479,3 1479,3 1556,5 1717,4
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 1950,3 2206,8 2206,8 2322,0 2561,9
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд 996,45 1127,7 1127,7 1186,5 1309,35
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 1512,45 1711,2 1711,2 1800,5 1986,85
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 2028,5 2294,7 2294,7 2414,5 2664,35
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1639,5 1855,2 1855,2 1952,0 2153,85
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 2282,5 2582,7 2582,7 2717,5 2998,35
„Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” 
2015 рік 2016 рік
з січня з вересня з січня з травня з грудня
Інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня" * 949 1074 1074 1130 1247
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100
Інвалідам II групи * 949 1074 1074 1130 1247
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100
Інвалідам IIІ групи * 949 949 з вересня 1074 1130 1247
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 88,4 100 100 100,0
1074 з грудня
100,0
Священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях * 949 949 949 949 949
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 88,4 88 84 78,6
Особам, які досягли віку, встановленого Законом * 949 949 949 949 949
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 88,4 88 84 78,6
______________________________
* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами).

Комментариев нет:

Отправить комментарий