четверг, 20 октября 2016 г.

ЗАКОН УКРАЇНИЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 23, ст.476)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру".
2. Назву розділу II доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї".
назву та абзац перший після слів "Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї";
доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:
"3) громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
4) громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих".
назву після слів "Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї";
частину четверту після слів "із застосуванням ядерної зброї" доповнити словами "у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт".
5. Перше речення назви розділу IV доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї".
6. Статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини першої цієї статті, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
7. Статті 21 і 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини першої статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
8. Статтю 48 викласти в такій редакції:
"Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення
Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
21 квітня 2016 року 
№ 1339-VIII
джерело


2 жовтня 2016 року віце-президент ВГОІ «Союз Чорнобиль України» В. Яценко взяв участь у засіданні Урядового комітету, де, серед інших, обговорювався проект Закону України «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Як зазначається у Пояснювальній записці до цього законопроекту, під час прийняття Закону України від 21.04.2016 року №1339-VІІІ «Про внесення змін Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виникла технічна помилка, в результаті чого діти, які втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйовані із зони відчуження у 1986 році, були позбавлені права на щорічну допомогу на оздоровлення.
Законопроектом пропонується поновити право дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році, на отримання щорічної допомоги на оздоровлення згідно зі статтею 48 Закону.
У своєму виступі В. Яценко повідомив членів Урядового комітету, що ВГОІ «Союз Чорнобиль України» таку законодавчу пропозицію підтримує. Це стосується частини другої статті 48 Закону.
Водночас він зазначив, що у Пояснювальній записці практично нічого не повідомляється про зміни, які пропонуються законопроектом до частини першої статті 48, де йдеться про одноразову компенсацію членам сімей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою. Законопроектом пропонується виплачувати таку компенсацію у випадку втрати годувальника. На переконання ВГОІ «Союз Чорнобиль України», такі зміни спричинять обмеження прав людини, оскільки члени сім’ї змушені будуть доводити, що вони були на утриманні померлого. Інакше вони компенсацію не отримають.
Представнику ВГОІ «Союз Чорнобиль України» доводилося двічі брати слово з цього питання, проте Урядовий комітет вирішив внести законопроект  на розгляд Кабінету Міністрів України.
Після того, як Уряд, який є суб’єктом права законодавчої ініціативи, внесе зазначений законопроект до Верховної Ради України, ВГОІ «Союз Чорнобиль України» проситиме народних депутатів України врахувати позицію нашої організації і не допустити будь-якого ущемлення прав членів сімей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою.

1 комментарий:

  1. хтось тягав "гарячі каштани" з полум*я,а хтось інший буде їх жерти!БАБА ЯГА ПРОТИ!

    ОтветитьУдалить