среда, 7 декабря 2016 г.

прошу оприлюднити


 Информация  от


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги


М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 680/20993
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування” (далі - форма № 070/о).
2. Форма № 070/о видається особам, яким показано санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії, а також застрахованим особам за умови часткового фінансування санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3. Форма № 070/о надається всіма закладами охорони здоров'я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) для одержання путівки на санаторно-курортне лікування або оздоровлення до санаторію-профілакторію.
4. У пункті 1 “Видана” вказуються прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (оздоровлення).
5. У пункті 2 “Стать” шляхом підкреслювання зазначається стать: чоловіча - 2.1, жіноча - 2.2.
6. У пункті 3 вказується дата народження хворого (число, місяць, рік).
7. У пункті 4 “Місце проживання хворого” зазначається місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників).
8. У пункті 5 “Діагноз” зазначаються діагнози - коди захворювань згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (далі - МКХ-10), з приводу якого хворий направляється на санаторно-курортне лікування:
8.1. У підпункті 5.1 вказується захворювання, з приводу якого хворий направляється в санаторій (код за МКХ-10).
8.2. У підпункті 5.2 зазначається основне захворювання або захворювання, яке є причиною інвалідності (код за МКХ-10).
8.3. У підпункті 5.3 вказуються супутні захворювання у хворого.
8.4. Підпункти 5.1-5.3 пункту 5 та пункт 6 заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого”, затвердженої цимнаказом, та форми облікової статистичної документації № 112/о “Історія розвитку дитини”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.
9. У пункті 6 “Загальні протипоказання для направлення на санаторно-курортне лікування відсутні” зазначається відсутність у хворого загальних протипоказань до санаторно-курортного лікування, що засвідчується підписом лікуючого лікаря.
10. У пункті 7 “Рекомендовано” шляхом підкреслювання зазначаються рекомендації:
10.1. У підпункті 7.1 вказуються дані щодо санаторно-курортного лікування із зазначенням профілю санаторно-курортного закладу.
10.2. У підпункті 7.2 зазначаються дані щодо амбулаторно-курортного лікування із зазначенням профілю курорту.
10.3. У підпункті 7.3 вказуються дані щодо оздоровлення застрахованої особи в санаторно-курортних закладах за умови часткового фінансування оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (у період навчання або канікул (особам, які навчаються у вищому навчальному закладі) та у період відпустки або без відриву від виробництва (для працюючих)).
11. У пункті 8 “Рекомендоване місце лікування” для хворого вказується: у місцевому санаторії із зазначенням його найменування та профілю або із зазначенням декількох курортів, де хворому рекомендовано лікування.
12. У пункті 9 зазначається пора року (взимку, весною, влітку, восени), коли хворому рекомендовано санаторне лікування.
13. У пункті 10 має бути підпис лікуючого лікаря, у пункті 11 - завідуючого відділенням, у пункті 12 - голови ЛКК закладу охорони здоров'я.
14. У кінці форми ставиться дата видачі довідки.
15. Довідка засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я, яким вона видана.
16. У разі ведення форми № 070/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.
17. Термін зберігання форми № 070/о - 3 роки.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги


М.К. Хобзей


4 комментария:

 1. А зачем ему это?, в каждой поликлинике это было и есть, но для того чтобы получить эту справку, необходимо пройти всех врачей, и иметь свежие анализы. Но лучше всего выписку из стационара."Довідка дійсна протягом 12 місяців з часу видачі".

  ОтветитьУдалить
 2. ЦЕ витяг з Порядку надання путівок,або грошової компенсації."-пункт24. За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.
  25. Для виплати грошової компенсації громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають органу соціального захисту населення за місцем проживання заяву на отримання грошової компенсації замість путівки та документи, передбачені абзацами третім — шостим підпункту 1 або абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим і десятим підпункту 2 пункту 9 цього Порядку.
  26. Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо відповідно до пункту 8 цього Порядку.
  27. Інформація про кількість громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, яких взято на облік для забезпечення путівками та для виплати грошової компенсації у наступному році, подається органами соціального захисту населення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій до 1 листопада поточного року (уточнена інформація — до 1 червня наступного року) з метою узагальнення такої інформації та подання Мінсоцполітики до 15 листопада поточного року (уточнена — до 15 червня наступного року)."

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Пане Михайле Ви дуже добре все скопіювали, але там є такий нюанс, що грошову компенсацію, Ви зможете отримати при умові, що Ви писали в минулому році до 15 жовтня заяву на оздоровлення, з вище упомянутою довідкою, і Вас НЕ забеспечили путівкою, (що буває дуже рідко) вони пропонують що небудь, а головне щоб Ви письмово відмовились від тієї горе-путівки. А раз путівку пропонували - то компенсації за неї НЕМАЄ! Читайте уважно повністью постанову і Порядок.

   Удалить
 3. так.Ви вірно кажете.Я для тих хто не уміє, (але читає коменти на цій сторінці) знайти потрібну інформацію.

  ОтветитьУдалить