вторник, 20 декабря 2016 г.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту змін до ПОРЯДКУ обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1210

  Сообщение  от  источника: gromada Muha
kopatch@ukr.net

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту змін до ПОРЯДКУ
            обчислення пенсій особам, які постраждали
               внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затвердженого
             постановою Кабінету Міністрів України
           від 23 листопада 2011 р.
N 1210Зміст положення (норми) чинного законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
2. Заробітна  плата  для  обчислення  пенсій  враховується за
будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

     3. У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження:

     1) з дня аварії не менш як 12 місяців підряд,  за її бажанням пенсія   може   обчислюватися    виходячи   із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;

     2) на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не  менш  як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із  зони  Чорнобильської  АЕС  за  медичними показниками  у  зв'язку з переопроміненням,  за її бажанням пенсія може обчислюватися  виходячи  із  заробітної  плати  за  будь-який повний   календарний  місяць  роботи  на  промисловому  майданчику
Чорнобильської АЕС;

     3) менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної   плати  за  повні  календарні  місяці  підряд  у  зоні відчуження;

     4) менше  календарного  місяця  у  1986-1990  роках,  за   її бажанням  пенсія  може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної  за  роботу  у  зоні  відчуження,   за   весь   фактично відпрацьований  час,  в  одному  із  неповних  календарних місяців роботи протягом цих років,  без додавання суми заробітної плати за період  роботи за межами зони відчуження.  У такому разі заробітна плата за  весь  фактично  відпрацьований  час  ділиться  на  число відпрацьованих днів,  а одержана сума множиться на 25,4.  Якщо дні роботи припали на вихідні і святкові  дні,  розрахунок  заробітної плати проводиться у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні,
а доплата за  вихідні  і  святкові  дні,  нарахована  за  фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати;

     5) менше місяця та захворіла  на  променеву  хворобу,  пенсія обчислюється  згідно  із  статтею  57 Закону України "Про статус і соціальний   захист   громадян,    які    постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).

     4. Якщо   робота  проводилася  вахтовим  методом,  визначення тривалості  роботи  у  зоні  відчуження  і  заробітної  плати  для обчислення  пенсії  здійснюється  виходячи  з того,  що одна повна вахта (не менш  як  14  робочих  днів  підряд)  вважається  повним
місяцем.

     5. У  разі  коли  кількість  відпрацьованих  днів у неповному календарному місяці роботи  більш  як  25,4,  пенсія  обчислюється виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час.

     6. В усіх випадках премія,  передбачена підпунктом 3 пункту 1постанови Ради Міністрів УРСР,  Укрпрофради від 10 червня 1986  р. N 207-7  ( 207с-86-п ) (не більш як 400 карбованців на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб,  які   безпосередньо брали  участь  у роботах,   пов'язаних  з   ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню навколишнього
природного середовища,   після   проведеного  розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

     7. Пенсії призваних на військові збори військовозобов'язаних,які  брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в  1986-1990  роках,  призначаються виходячи  із  заробітної  плати,  яку  вони одержували за основним місцем роботи,  з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження,  характеру  виконуваної  роботи,  місця  і  тривалості
робочого дня (незалежно від періоду проведення  розрахунку  оплати праці  за  умови,  якщо  такий  розрахунок  проведено  на підставі первинних документів про місце роботи і  тривалість  робочого  дня згідно   із   сумарною  кратністю  оплати  праці,  встановленою  у відповідні періоди за зонами небезпеки:  у III зоні - 5,  II -  4,I -  3).  При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна  бути  нижчою  від  фактично  одержаної  суми  у зазначений період.

     8. В  усіх  випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення   пенсії   за   роботу   в   зоні   відчуження    у 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

     9. Пенсії  по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС і пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника  з  числа   учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за формулою

                                     Кв
                     П = Зс х Кзс х ----,
                                    100%

     де П - розмір пенсії;

     Зс - середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові внески,  за 2006 рік,  що  застосовується  для  обчислення  пенсії відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

     Кзс -  середньомісячний  коефіцієнт  заробітної  плати,  який враховується під час обчислення пенсії;

     Кв - розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

     Середньомісячний коефіцієнт     заробітної     плати,    який враховується під час  обчислення  пенсії  (Кзс),  визначається  за формулою

                                Ск
                         Кзс = ----,
                                 К

     де Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кз3 + + ... + Кзn)  за  кожний    місяць  роботи  в  зоні   відчуження у 1986-1990 роках;

     К -   кількість   місяців,  за  які  розраховано  коефіцієнти заробітної плати.

     Коефіцієнт заробітної плати (Кз1,  Кз2,  Кз3,  ...,  Кзn)  за кожний місяць роботи в зоні відчуження,  який враховується під час обчислення пенсії, визначається за формулою

                              Зв
                        Кз = ----,
                             Зсм

     де Кз - коефіцієнт заробітної плати;

     Зв -  сума  заробітної  плати  за роботу в зоні відчуження за місяць,  за який  розраховується  коефіцієнт  заробітної  плати,за період 1986-1990 років;

     Зсм -  показник  середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, згідно з додатком 1   до   постанови   Кабінету   Міністрів   України   від 20 листопада 2003 р.  N 1783 (  1783-2003-п  )  "Про  заходи  щодо поліпшення  пенсійного  забезпечення  громадян"  (Офіційний вісник України,  2003  р.,  N  47,  ст.  2431),  за   місяць,   за   який розраховується коефіцієнт     заробітної    плати,    за    період 1986-1990 років.

     Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається:

     для пенсій   по   інвалідності   -   як    відсоток    втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи;

     для пенсій   по   втраті   годувальника -  як  співвідношення кількості непрацездатних членів сім'ї до  кількості  таких  членів сім'ї з урахуванням потерпілого (у відсотках)

                            Ку
                     Кв = ------ х 100%,
                          Ку + 1


     де Ку - кількість непрацездатних членів сім'ї.

     Під час визначення коефіцієнта заробітної плати  у  випадках, передбачених  цим  пунктом,  середня  заробітна  плата  за  рік  у відповідному періоді вважається середньомісячною платою робітників та   службовців,   зайнятих   у  галузях  національної  економіки, відповідного року.

     
2. Середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії визначається за вибором особи за будь-які 30 днів поспіль із періоду, в якому особа працювала  на території зони відчуження, незалежно від кількості відпрацьованих у цей період днів безпосередньо у зоні відчуження. 
3. Розмір пенсії розраховується за формулою                     
            
                                               Кв
                     П = Зс х Кзп х --------        ,
                                               100%
     де П - розмір пенсії;
     Кзп -  коефіцієнт  заробітної  плати,  який враховується під час обчислення пенсії;
   Кв - розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

     Зс - середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові внески,  за 2008 рік,  що  застосовується  для  обчислення  пенсії відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

Коефіцієнт     заробітної     плати,    який враховується під час  обчислення  пенсії  (Кзп),  визначається  за формулою:


                                      Ск      Пр
                         Кзп =   ----  + ----      ;
                                     25,4     Зв

     де Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз0 + Кз1 + Кз2 + Кз3 +Кзв)  за  кожний    день  роботи  в  зоні   відчуження у 1986-1990 роках із обраного особою 30-тиденного терміну, виходячи із переліку населених пунктів і виробничих об'єктів, де оплата праці здійснювалась відповідно до зон небезпеки (згідно рішень Урядової комісії), в підвищеному розмірі в залежності від рівня радіації;
 Ск = Кз0 + Кз1 + Кз2 + Кз3 +Кзв
Кз1 = 3 х Кд1, де Кд1 – кількість днів, відпрацьованих у зоні небезпеки №1;
Кз2 = 4 х Кд2, де Кд2 - кількість днів, відпрацьованих у зоні небезпеки №2;
Кз3 = 5 х Кд3, де Кд3 - кількість днів, відпрацьованих у зоні небезпеки №3;
Кз0 = 2 х Кд0, де Кд0 – кількість днів, відпрацьованих у зоні відчуження, якщо не передбачені кратні доплати згідно із переліком населених пунктів і виробничих об'єктів, де оплата праці здійснювалась відповідно до зон небезпеки (згідно рішень Урядової комісії), в підвищеному розмірі в залежності від рівня радіації;
Кзв = 1 х Кдв, де Кдв – кількість днів із обраного тридцяти денного періоду, в яких особа не працювала безпосередньо у зоні відчуження;
При виконанні особливо небезпечних робіт були випадки застосування більшої кратності. При наявності відповідних документів при обчисленні Кз застосовуються фактичні більші показники кратності.

25,4 – середня кількість робочих днів
Зв - величина середньомісячного середнього заробітку у країні, а саме::
у 1986-му році -  179 крб.
1987 р – 185,01 крб.
1988 р – 199,79 крб.
1989 р – 217,74 крб.
1990 р – 248,4  крб.
Пр – премія, не залежно від того, була вона вчасно нарахована і виплачена чи ні, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР,  Укрпрофради від 10 червня 1986  р.N 207-7  ( 207с-86-п ), що була визначена умовами оплати праці для осіб,  які   безпосередньо брали  участь  у роботах,   пов'язаних  з   ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища. Порядок та величину нарахування премії встановлює Кабінет Міністрів України.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається:

     для пенсій   по   інвалідності   -   як    відсоток    втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи;

     для пенсій   по   втраті   годувальника -  як  співвідношення кількості непрацездатних членів сім'ї до  кількості  таких  членів сім'ї з урахуванням потерпілого (у відсотках)

  
                              Ку
                  Кв =
  ------      х 100%,
                             Ку + 1


     де Ку - кількість непрацездатних членів сім'ї.

     Під час визначення коефіцієнта заробітної плати  у  випадках, передбачених  цим  пунктом,  середня  заробітна  плата  за  рік  у відповідному періоді вважається середньомісячною платою робітників та   службовців,   зайнятих   у  галузях  національної  економіки, відповідного року.

Раніше призначені пенсії не зменшуються.

 

22 комментария:

 1. Які новації в цьому розрахунку?
  1. Не має значення, яка заробітна плата у Вас була за основним місцем роботи. У всіх береться середня по СРСР у рік роботи.
  2. Ліквідатор сам обирає будь-які 30 днів, в яких у нього було найбільше виїздів у Зону. Сьогодні у того, хто працював (умовно) із 26 травня по 4 червня пенсія майже вдвічі менша того, хто працював на тому ж місці при однакових інших показниках із 1 червня по 10 червня.
  3. Розмір пенсії залежить від того, коли, де і скільки ліквідатор відпрацював у зоні. Це регулюється додатково і розміром премії. Бо премію кому виплатили, кому забули, а в кого і вкрали. Тепер премія нараховується автоматично, незалежно від того, чи була вона насправді виплачена. Саме премія відіграє роль своєрідного коефіцієнту і участі, і коефіцієнту небезпеки. Приміром, я б пропонував платити тим, хто відпрацював на проммайданчику із 26 квітня по 9 травня не менше 3 днів по 800 крб, до липня не менше 5 днів там же і у Прип’яті - 400 крб, працював у зоні в травні – червні, в йодний період – премія 400 крб, хто отримав переопромінення понад 5 р в день – 400-600 крб (в залежності від величини переопромінення), і т.д. Роботу з цими даними могли б допомогти кабміну здійснити громадські чорнобильські організації за участю фахівців, котрі знають цю тематику.
  4. Дані зміни автоматично зупиняють підняття пенсій усім максимальщикам одного дня. Найбільше таких, за документами, а це в основному керівники різного рівня, побували в зоні 1 раз на 9 травня (вихідний день, подвійна оплата вдома, плюс коефіцієнт 5, тому пенсія розраховується із одного дня з коефіцієнтом 10) і мають поза 10 тис. Їм ця нарахована пенсія так і залишиться, але ніяке осучаснення на її збільшення впливати не буде. Збільшуватиметься пенсія насамперед у чорнобильців 86-87 років і початку 88-го, коли існувала кратність при оплаті праці.
  5. Порядок застосування визначає кабмін в межах тих коштів, котрі економляться за рахунок того, що чорнобильці просто помирають. За даними мінсоцполітики, щороку помирає понад 10 тис чорнобильців. Нових пенсіонерів значно менше. Точних даних не маємо, але це приблизно декілька тисяч впродовж найближчих років. Якщо вірити урядовцям, маємо «економію» щонайменше 5 тисяч пенсій у рік. Цих коштів повинно вистарчити, щоб без додаткових вливань забезпечити осучаснення на запропонованих принципах по 2008 році. А далі – вже хто де, коли і скільки працював у зоні.
  6. Цей самий принцип пропонується і для 2 і 3 категорій, у них, щоправда, коефіцієнт стажу залишається. Автоматично усі солдати строкової служби мають можливість отримати достойне пенсійне забезпечення, пропорційне тому, що вони зробили.
  7. Залишається невирішеним питанням наявності чи відсутності документів. Отут потрібно працювати з урядом громадським організаціям. У крайньому випадку, для таких залишаються мінімальні показники, котрі залишаємо на уряд. Адже вони потребують додаткових витрат, нехай урядовці рахують. Найшли ж 100 мільярдів для Приватбанку…

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Согласен полностью с Вашими доводами Адрес указан. посылайте туда ваши замечания.

   Удалить
 2. Подаю орієнтовний розрахунок розмірів пенсій для окремих випадків.
  Ліквідатор працював на проммайданчику із 20 по 29 травня 86 року.
  10 днів х 5 = 50, додаємо ще 20 днів до 30. Разом 70. 70/ 25,4 = 2,756
  Премія (умовно) 500 крб . 500/179 = 2,793
  Разом коефіцієнт заробітку – 2,756+2,793 = 5,549
  Розмір пенсії 5,549 х 1573,99(середня зарплата за 2008 рік) = 8734,07
  Для інвалідів 3 гр (50% втрати працездатності) 8734,07 х 0,5 = 4367,04
  2 гр (70%) 8734,07 х 0,7 = 6113,85
  1 гр (90%) 8734,07 х 0,9 = 7860,66
  Додайте ще пенсію за втрату здоров’я і буде
  1 гр 7860,66 + 474,5 = 8335,16 грн
  2 гр 6113,85 +379,6 = 6493,45 грн
  3 гр 4367,07 + 284,7 = 4651,77 грн
  Кожен може сам порахувати, за своєю архівною довідкою. А премії? Тут потрібно думати. За роботу на даху у 86-му, думаю, потрібно давати 800-1000, за роботу на могильниках (в залежності, на яеих) 300-400, на ПУСО 200-400, дах і Рижий ліс 87 – 300-400, 4-й блок 88-го 300-400. Та це мій суб’єктивний погляд. Хоч думаю, можна приблизно порахувати.
  До речі, кожне осучаснення суттєво підвищуватиме пенсії. Але, як говорилося, не всім.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Ярослав! А если 180 суток на ликвидации и другой всего 20 дней,тогда ,что??

   Удалить
  2. Вибирайте будь-яких 30 днів підряд і рахуйте. В основному, за тих 20 днів ліквідатор набрав максимальну дозу (20 чи 10 бер) і більше працювати там не міг. За 180... На початках було й таке, але в 1 або 2-й зоні. Для цього і є премії, котрі мають враховувати ці моменти. Станційники взагалі роками працювали. Нехай ідуть на пенсію за загальним законом, хоч їм і так добре вийде, краще ніж звичайним ліквідаторам, котрими усі дозозатратні діри закривали. Гарматне мясо... Хто працював на дійсно небезпечних ділянках - дозу набирав швидко. В основу цього принципу покладена не робота, а небезпека, котрій піддавався ліквідатор. 2 ренггени - це 4 тисячі ренгенівських знімків на старому рентгенівському апараті. На новому - десятки тисяч. Чи є бажаючі, щоб їм зробили 4 тисячі рентгенівських знімків за день? Можливо, що вони після того і залишаться здоровими... Та щось мало віриться. За все життя, у гіршому випадку, людині зроблять якусь сотню- другу знімків. У нас багато ліквідаторів від доз у десятки і сотні раз менших стали невиліковно хворими, якщо судити за документами. Тому на цьому не зациклюємся.

   Удалить
  3. Не согласен 180 суток было много и ездили в зону и имеют по 20 дней выезда именно на 3 блок. Так вот считайте Пробыл 180 суток, из них 20 выездов с 3.4 кратным повышением И пробыть всего 20 дней на ликвидации, в Гостомеле. или Стещино.

   Удалить
  4. Спробуйте за раз підняти 20 тонн (2 рентгени) і за 10 разів, та ще й із відпочинком у 5-10 днів. Отак і для організму. Що тебе кожного дня грузять нереальними для організму берами, а що розтягують це наввантаження на півроку, коли організм встигає хоч частково відновитись. Порівняння некоректне. У першому випадку ризики значно більші. А 180 днів працювали або ті, хто Зону бачив епізодично, або ті, хто шукав якомога більше заробітку і був зацікавлений отой набір дози розтягнути на більший термін. Запитайте, як станційники працювали по декілька років. І за документами набирали по 10-20 рентген. Хоч щодня були на ліквідації. Взагалі то, не варто узагальнювати. Нікого не хочу ображати, бо різне було, у кожного своє. Та потрібно шукати один знаменник для всіх. Тут пропонується такий варіант, бо він сьогодні реальний. Хтось може запропонувати щось краще і , головне, реальніше, прошу до слова.

   Удалить
  5. Ярослав,благодарю все нормально обьясняете,с Вами полностью согласен

   Удалить
 3. Борис Андреевич, читаем закон: "ликвидатор 1986 год с 26 апреля до 1 сентября достаточно 1 дня"

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. А если он не был в зоне? На пример.много частей в зоне не были.но были на ликвидации такие какие стояли в Гостомеле, Б. Церкви Они были призваны на ликвидацию но их задача состояла в том.чтоб обеспечивать На пример тыловые структуры. Знаю таких много.что не были в зоне. а инвалиды 1 категории. Как тут быть?

   Удалить
  2. Не був у зоні - не маєш права на 57-му статтю. Вся країна забезпечувала, вся країна була тилом. Право на пенсію зіз заробітку в Зоні по закону 796-12 мають тільки ті, хто працював у зоні відчудження. Є ще деякі винятки, але для статусу, а не для пенсійного забезпечення. Статус чорнобильця 1-ї категорії і так дає чимало - пільги, мінімальні пенсійні виплати, путівки, лікування, доплату на харчування. Не може в бідній країні бути якась каста, чиї пенсії в десятки і сотні разів перевищують середні показники. Із 150 тисяч чорнобильців 2 і 3 категорій, багато з якиїх також працвали і на реакторі, і на проммайданчику, не кажу про Припять і Чорнобиль, сьогодні мають пенсію, нижчу мінімальної, кожен 5-й, а кожен 10-й має пенсію 949 грн.
   Пенсія платиться в розмірі відшкодування фактичних втрат? Візьміть методику розрахунку. Там і близько не пахне тими сумами, котрих добивається Ковальчук. Тому його і сприймають, як неадеквата. А він і далі людей мутить. І щиро вірить, що ще трохи - і вони, тих 200-300 чоловік дотиснуть уряд. Дотиснуть, але тоді, коли з теперішніх 200 тис ліквідаторів залишиться тисяч 30-40. Тут пропонується щось реальне і підйомне.

   Удалить
  3. все справедливо

   Удалить
 4. Парни, а что про срочников? Мы ведь из зоны и не выезжали.

  ОтветитьУдалить
 5. Ярослав!
  Как я понял, Вы имеете отношение к этому проекту, и поэтому можете ответить.
  Здесь нет споров и не должно быть.
  Вы сами сказали, что «…потрібно шукати один знаменник для всіх» Вот мы и ищем, не споря.
  Прав НИКОЛАЙ12/19/2016, много вопросов и в особенности срочников.
  Им как рассчитать?
  Во первых, все кто был призван на ликвидацию аварии на ЧАЭС.

  Вот выдержка из ст.14. «2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

  - з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів;

  - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;

  - у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;»
  Теперь посмотрим на реалии.
  Некоторые чвасти находились в Горностайполе, Гостомеле. Стещино, не выезжали в зону, но были в начале ликвидации и им считают, что они были до 1 июля и они имея связь, имеют 1 категорию.
  Не лучше,чтоб уже не было путаницы, забыть все эти разногласия и принять проект к изменению 1210 предложенный Гайдаком и опубликованный на блогах.
  А закон, я считаю был несовершенен, особенно в части оплаты труда по расчету пенсий за облату труда по тарифным ставках на производстве. Ведь люди работали в ЗОНЕ а не на производстве и какая разница, что работал инженер, дворник, учитель, столяр, он выполонял работу не на производстве а в ЗОНЕНЕ.
  Точно так и станционщики.Они выполняли СВОЮ прямую работу,которую делали и до аварии. А ликвидаторы на крыше блока и получают м инималку. Вот что сделала 1210.
  Теперь, в вашем варианте написано, что «Раніше призначені пенсії не зменшуються.»
  При Вашем аврианте, требуются дополнительные финансы. А КМУ их не даст ни в коем случае.
  Это путь ни куда.
  Будем еще 5-10 лет протестовать и ни чего не получим.
  Надо понять уже всем.
  Чтоб ни говорили про социальную сраведливость, про ст. 22 Конституции и т. д.
  Денег не дадут.
  Не выполняют решений судов,
  даже ЕСПЧ.

  Все против ликвидаторов-минимальщиков, все на стороне максимальщиков из за 1210.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Солдат срочник нічим не відрізняється від генерала. Принцип однаковий для всіх. Приведений розрахунок актуальний і для срочників - різниці нема.Був срочник 30 днів у зоні - підставляйте замість днів 30 і розраховуйте. Ніяких тарифних ставок. Безробітний і управляючий трестом мають однакові умови оплати. Важливі тільки час, місце і кількість відпрацьованих днів у Зоні відчудження.
   Тепер про гроші. Для початкового осучаснення вистарчить економії від тих, хто помер. Нехай вони пробачать наш цинізм. І ніяких додаткових коштів не потрібно. Аби лиш не забирали того, що є. Для маневрування Кабінету міністрів залишений порядок преміювання. Ми у обласному пенсійному взяли кілька десятків справ. Десь у 15% пенсія підвищиться і без премій. Це у тих, хто в найважчі часи працював у найбільш небезпечних місцях, а за основним місцем роботи чи то зарплату не нарахували правильно, чи маленька вона була, чи взагалі документів в архівах нема.
   Запитання залишаються тільки у тих, хто не має документів, котрі підтверджують роботу в зоні. Ось тут і є поле діяльності для громадських чорнобильських організацій. Причому, наші люди, котрі працювали в архівах на початку 90-х, ці документи бачили. А сьогодні відповідь - нема. Потрібно обрати делегацію із компетентних чорнобильців і дозволити їм попрацювати в архівах. Впевнений, багато чого знайдемо, із того, чого ніби "нема".
   І основне. Запропонований механізм дозволить покращити пенсії чорнобильцям 2 і 3 категорій, котрі сьогодні взагалі засунуті в ... Основне в цьому законі, що осучаснюють і підвищують пенсії не всім, а в першу чергу тим, хто виконав найбільшу і найнебепечнішу роботу. Кабмін може осучаснювати пенсію і по два рази в рік, якщо ресурси будуть. Всі речі сталі, окрім середньої зарплати за ..... рік. маєш суму коефіцієнтів, маєш гроші. Гроші ділиш на суму коефіцієнтів і в будь-який момент знаєш, по 2010 чи по 2012 році можеш осучаснити.
   Тут є тільки одне не вирішене питання по грошах, але стосується воно другої і третьої категорій ліквідаторів. Проте, ніхто ще ніяких обрахунків не вів, тому і даних для аналізу нема. Зрештою, законопроект ще не поданий у ВР. Просто пробую в тестовому режимі виявити його слабкі місця і виправити ще до подання. Довго мучився з ПФ, допоки вони нарешті зрозуміли, що тут зовсім інший принцип розрахунку, ніж існуючий. Зрештою, зрозуміли,порахували, навіть схвалили, бо розрахунок значно спрощується і не дає підстав для судових оскаржень. Можливо, сотні чи тисячі адвокатів і втратять клієнтів, зате суди зможуть сконцентруватися на інших сторонах нашого житття.
   Чекаю від усіх конкретних зауважень чи пропозицій.

   Удалить
 6. 2 500 человек читают блог и у каждого свое мнение.

  ОтветитьУдалить
 7. Ярослав! Этот проект в целом неплох, но суть ведь о ликвидаторах 1986-1990годов. Инвалид -минимальщик 2 гр, еле дышу .100 суток работы и проживания в зоне с апреля по июль 1988г, кратность уже была отменена, партизан , работа по приказу- порой по 16ч в сутки, как мне и таким как я, а их немного, человек 800 наберется по всей Украине, те,кто смог в буквальном смысле выдрать свои права по закону, основа- только на документы по работе в зоне( по зарплате ,к сожалению, архив в 2010 году уже! до принятия 1210, уничтожил якобы уже негодные к использованию документы), говорю только о себе -не платил никому, но упорно добивался 3 года, пока получил связь, несколько раз -отказ, но дали. А нам как пенсию считать? Умная голова- подскажи!

  ОтветитьУдалить
 8. За 30 днів підряд і при 70% втрати працездатності виходить біля 4200 грн. Там ще є доплата інваліду війни. Писав детально, але все пропало, пішла перезагрузка компютера.Якщо дуже хочеш, напишу ще раз. Думаю, 4200 все одно краще того, що зараз маєш. При осучасненні по 2011 році додасться ще десь понад 1000. Але залежить це вже не від мене, а від усіх. Будемо триматись Ляшка і Королевської (6-8-10), будемо мати те, що маємо. Вважаю, що предмет для обговорення і для торгів (цей законопроект) має набагато більшу перспективу, ніж 4442.

  ОтветитьУдалить
 9. Анатолий,Ярослав писал раннее,берете 30дней если у вас есть таковые,что вы работали в третей зоне безопасности,по формуле делаете расчет,но это если у вас есть подтверждающие справки о зароботке в зоне отчуждение,я работал в третей зоне по десять часов,на третеб энергоблоке,на могильнике и тд пятнадцать дней подряд,командированым разрешали еще работать по пять дней,выходило за вахту двадцать дней,это если доза радиации допускала,в то время все допускали,главное что бы шла работа,по основному месту работы сохранялся зароботок,меня командеровали при аварии с мирной атомной станции на чаэс,почти все первичные документы сохранились,но когда получил инвалидность связь с чаэс,написал в пф заявление что бы пересчитать по зароботку на чаэс,справку с аэс дали,но кратность сказали будут расчитывать и ставить в пф,в пенсионном сказали что кратность они не ставят,это должно предприятие которое посылало в командировку,все эта переписка длилась почти год,вскоре от атомной станции мне предоставили справку в двукратном размере по кратности,сбереженый зароботок тогда был 199 руб с копейками,они разделии пополам,сказали так как я работал вахтовым методом,я обьяснял что работал по вахтам по десять часов в день,они требуют от меня справку о том что я работал по вахтовому методу,какой то дурдом получается,вот я как и все на минимальной пенсии,перещитывать по зароботку нехотят,подскажите кто с этим сталкивался,что делать,в суд подавал,ссылаютя на постанову км 12106благодарю зараннее,Александр

  ОтветитьУдалить
 10. Я пропоную створити для цього комісію. ОДНУ. При кабміні. З правом вирішального голосу. Суд за гроші що хочеш зробить, ось тільки де ті гроші взяти? Є багато моментів, котрі знає тільки людина, котра працювала там. Але. Якщо туда ввійдуть Войтов, Проскурін чи Кобчик - пиши пропало. Там мають бути люди, котрі вивчали добре чорнобильську проблематику або добре знають хід робіт. Той же Самойленко, який самоізолювався, проф. Скалецький, є ще люди, котрі мають знання і необхідний авторитет. Туди їх можемо делегувати тільки ми, чорнобильці. Але... У нас всі пруться поговорити з начальством, хоч сказати їм, за винятком того що на блозі прочитали, нічого. Наша розєднаність та зарозумілість нас і губить.
  Відносно тебе, Анатолій. Твій заробіток нічого в цьому законопроекті не вартий. А ось 20 днів у 3-й зоні важать багато. Ти кажеш, що є первинні документи? Тоді проблем із розрахунком не буде жодних. Якщо вказаний населений пункт чи обєкт, де ти працювавав у Зоні. Для таких як ти, цей порядок розрахунку дійсно багато дає. Можеш наведений вище розрахунок помножити на 1,5 і будеш мати уяву, що вийде. Але спочатку потрібно цей проект прийняти. Для мене сьогодні він нічого не дасть. Пенсія за віком у мене більша Чорнобильської. Тому нічого особистого тут нема. Але є люди, котрі зі мною працювали, я маю перед ними борг, бо можу хоча б спробувати виправити ту несправедливість, котра існує, виходячи із сьогоднішніх реалій і можливостей. Войтов обіцяв, що це питання бодай згадає. Казав пан - кожух дам, його слово тепле...

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Дай бог,Ярослав что бы этот проект приняли,благодарю за консультацию с ув Александр

   Удалить
 11. спасибо, Ярослав. будем жить, ребята! Не дождуться!!!

  ОтветитьУдалить