суббота, 17 декабря 2016 г.

ХАЛВА, ХАЛВА А ВО РТУ НЕ СЛАДКО

Отримано     від 
 
михаил   golubvana@yandex.uaДо №№ 4442 від 14.04.2016 р, 4442-1 від 04.05.2016 р. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Вносимо на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442 від 14.04.2016 р.), поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Мосійчуком І.В., Вовком В.І., Галасюком В.В., Чижмарем Ю.В., Рибалкою С.В., Ленським О.О., Скуратовським С.І. та про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442-1 від 04.05.2016 р.), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В. У проекті закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442) пропонується в Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" встановити розміри мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зокрема, законопроектом пропонується розмір мінімальної пенсійної виплати для інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення І-ІІІ груп виплачувати у розмірі 1000, 800 та 600 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні мінімальний розмір пенсії для зазначених категорій осіб становить 180, 160 та 145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно). Іншим інвалідам щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою І-ІІІ груп пропонується виплачувати 400, 300 та 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно (на сьогодні – 150, 125 та 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Крім того, пропонується встановити розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю (у розмірі 100, 75 та 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в залежності від категорії осіб та групи інвалідності) (на сьогодні розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, що належать до категорії 1, складає 474,5, 379,6 та 284,7 гривні в залежності від групи інвалідності; дітям- інвалідам та хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 гривні), та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) (на сьогодні зазначена компенсація виплачується у розмірі 113,88 гривні). Згідно висновку Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у проекті акта (реєстр. № 4442) не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. За висновком Міністерства соціальної політики України, пропозиція щодо збільшення розмірів пенсій, передбачених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, безперечно заслуговує на увагу з точки зору підвищення рівня соціальних гарантій держави особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проте, авторами законопроекту всупереч частині першій статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, не наводяться реальні джерела покриття додаткових витрат, необхідних для впровадження положень законопроекту, у зв’язку з чим нівелюється можливість досягнення цілей, задекларованих у пояснювальній записці до законопроекту. Розрахунково прийняття законопроекту потребуватиме 485,5 млн грн на місяць, або понад 5,8 млрд грн на 2017 рік. За висновком Пенсійного фонду України, пропозиція щодо збільшення розмірів пенсій, передбачених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, безперечно заслуговує на увагу. Однак, як зазначено Конституційним Судом України у рішенні від 25.01.2012 у справі № 3-рп/2012, однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України виходячи з фінансових можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги – принципам пропорційності і справедливості. За інформацією Міністерства соціальної політики України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Пенсійний фонд України підтримують поданий законопроект за умови позитивного висновку Міністерства фінансів України. Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. За висновком Мінфіну, в умовах здійснення заходів з економії коштів на виплату пенсій та за необхідності наближення законодавства до єдиних принципів пенсійного забезпечення, запровадження запропонованих законопроектом змін призведе до поглиблення різниці у розмірах пенсій та викличе соціальне невдоволення інших категорій пенсіонерів. Так, на даний час мінімальний розмір пенсії інвалідів – ліквідаторів прирівняний до пенсії інвалідів війни, які також вимагатимуть підвищення пенсій. Крім того, середній розмір пенсії по Україні станом на 01.04.2016 складає 1703,43 гривень. Таким чином, наприклад розмір пенсії інваліда-ліквідатора ІІ групи більш ніж у 5 разів перевищуватиме середній розмір пенсії по Україні. Разом з цим, зважаючи на наявність протягом останніх років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, вважаємо, що внесення змін до законодавства, які вимагають збільшення видатків бюджету, має здійснюватися на основі обов’язкового врахування фінансових можливостей держави. Головне науково-експертне управління в цілому підтримує необхідність підвищення рівня соціального захисту зазначених категорій населення. Разом із висловило ряд зауважень щодо змісту проекту. Зокрема, Головне науково-експертне управління у своєму висновку звертає увагу на те, що встановлення соціальних гарантій у відсотках прожиткового мінімуму більших ніж 100 % такого мінімуму є методологічно некоректним, оскільки у чинному законодавстві зазначені гарантії, як правило, визначаються у величинах, кратних прожитковому мінімуму, а не у 600, 800 та 1000% його мінімуму. Пропозиція про визначення нових розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, лише для осіб, віднесених до категорії 1, матиме, на думку Головного управління, наслідком порушення принципу рівності громадян перед законом, оскільки залишаються незмінними розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4, осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка наразі також визначається у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (стаття 51 Закону), що не повною мірою відповідає вимогам статті 24 Конституції України. Проект вимагає техніко-юридичного доопрацювання. Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат із Пенсійного фонду, які, за його даними складуть 433 млн. на місяць. Тому відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України до проекту повинно бути надане фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів щодо скорочень витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету, які необхідні у разі, якщо зміни показників бюджету передбачають збільшення його витрат, для досягнення збалансованості бюджету. Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. У проекті закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442-1) пропонується встановити розміри мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та передбачено поступове запровадження норм про підвищення пенсій, а також відновлення повної виплати пенсій працюючим пенсіонерам- чорнобильцям. Зокрема, пропонується встановити такі розміри пенсійних виплат: пенсії інвалідам, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: - для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, інвалідів з дитинства, які досягли повноліття: по І групі інвалідності – 1000%; по ІІ групі інвалідності – 800%; по ІІІ групі інвалідності – 600% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність(на сьогодні мінімальний розмір пенсії для інвалідів- ліквідаторів аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 285, 255 та 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно, для інших інвалідів-ліквідаторів, а також евакуйованих і відселених – становить 180, 160 та 145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно); - для інших інвалідів, щодо яких установлений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: по І групі інвалідності – 400%; по ІІ групі інвалідності – 300%; по ІІІ групі інвалідності, дітям-інвалідам – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність(на сьогодні – 150, 125 та 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1: інвалідам І групи – 100%; інвалідам ІІ групи – 75%; інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність(на сьогодні розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, що належать до категорії 1, складає 474,5, 379,6 та 284,7 гривні в залежності від групи інвалідності; дітям- інвалідам та хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 гривні,. Також передбачено встановити розмір щомісячної компенсації у разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, на рівні 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні зазначена компенсація виплачується у розмірі 113,88 гривні). Законопроектом визначено, що пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі, без урахування одержуваного заробітку (доходу) та незалежно від місця роботи. Як видно із пояснювальної записки, враховуючи складну фінансово- економічну ситуацію в державі пропонується поступове запровадження норм про пенсійне забезпечення чорнобильців. Так, зокрема, встановлюється, що у 2016 році рівень виплат становитиме 50% від запровадженого законом, у 2017 році – 75%, а починаючи з 1 січня 2018 року – рівень виплат буде доведений до 100%. За висновком Міністерства соціальної політики України, пропозиція щодо збільшення розмірів пенсій, передбачених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, безперечно заслуговує на увагу з точки зору підвищення рівня соціальних гарантій держави особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. За розрахунками автора, додаткові видатки з державного бюджету на реалізацію поданого проекту складуть біля 216,0 грн на місяць або 1,3 млрд гривень на 6 місяців 2016 року. При цьому, у порушення частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не подано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України підтримують поданий законопроект за умови позитивного висновку Міністерства фінансів України. Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. За висновком Мінфіну, реалізація законопроекту у разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами. Зважаючи на наявність протягом останніх років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, Мінфін вважає, що внесення змін до законодавства, які вимагають збільшення видатків бюджету, має здійснюватися на основі обов’язкового врахування фінансових можливостей держави. Головне науково-експертне управління у своєму висновку звертає увагу на те, що встановлення соціальних гарантій у відсотках прожиткового мінімуму, більших ніж 100 % такого мінімуму, є методологічно некоректним, оскільки у чинному законодавстві зазначені гарантії, як правило, визначаються у величинах, кратних прожитковому мінімуму, а не у 600, 800 та 1000% його мінімуму. Пропозиція про визначення нових розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, лише для осіб, віднесених до категорії 1, матиме, на думку Головного управління, наслідком порушення принципу рівності громадян перед законом, оскільки залишаються незмінними розміри додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4, осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка наразі також визначається у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (стаття 51 Закону), що не повною мірою відповідає вимогам статті 24 Конституції України. Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат із Пенсійного фонду, що визнається і у Пояснювальній записці до проекту, згідно з якою "щомісячна додаткова потреба коштів у 2016 році становитиме близько 216 млн. грн.". Тому відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України до проекту повинно бути надане фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів щодо скорочень витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету, які необхідні у разі, якщо зміни показників бюджету передбачають збільшення його витрат, для досягнення збалансованості бюджету. Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет рекомендує Верховній Раді України проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442), та про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442-1) повернути на доопрацювання суб’єктам законодавчої ініціативи. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Я.М. Перший заступник Голови Комітету А.ДИРІВ

3 комментария:

  1. Карусель Янека продожается!

    ОтветитьУдалить
  2. А тепер питання до МІНСОЦПОЛІТИКИ.Скільки коштів залишається по чорнобильському КВЕСТУ кожного бюджетного року? потрібні цифри за 5 попередніх років.

    ОтветитьУдалить