среда, 20 апреля 2016 г.

ВИДЕО Рішення не прийнято! До пректу Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
        

Рішення не прийнято!


Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї) (№3281)

20.04.2016 12:35

За:77 
Проти:
Утрималися:13 
Не голосували:210
Всього:303
Рішення не прийнято
                   


Доопрацьований реєстр. №3281
Проект
вноситься народними депутатами України
Бурбаком М.Ю.
                                                                                                         Я.М. Москаленко


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
(щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)


 Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162;       1999 р., № 19, ст. 174; 2001 р., № 44, ст. 230) такі зміни:

1.    Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Закон спрямований на захист громадян: які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та розв'язання пов'язаних з ними  проблем   медичного  і  соціального  характеру.".

2.    Назву Р о з д і лу II  після слів "Чорнобильської катастрофи" доповнити словами ", інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї".

3.    У статті 9:

назву статті після слів «Чорнобильської катастрофи» доповнити словами «, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї";

абзац перший частини першої після слів «Чорнобильської катастрофи,» доповнити словами «інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,»;

частину першу доповнити новими пунктами 3) та 4) такого змісту:
"3) громадяни, які брали безпосередню участь: у ліквідації інших ядерних аварій  та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчанях  із  застосуванням  ядерної зброї, у  складанні  ядерних  зарядів   і здійснювали  на  них регламентні роботи;
4) громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих."

4.     У статті 14:

назву статті після слів "Чорнобильської катастрофи," доповнити словами "інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї";

частину четверту після слів "із застосуванням ядерної зброї," доповнити словами "які складали ядерні заряди і здійснювали на них регламентні роботи,".

5.     Назву Розділу IV після слів "Чорнобильської катастрофи" доповнити словами ", інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї".

6.     Статтю 20 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружинам (чоловікам), якщо та/той не одружилися вдруге померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів і здійснювали на них регламентні роботи. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

7.   Статті 21, 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та/той не одружилися вдруге померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  у  складанні  ядерних  зарядів і здійснювали на них регламентні роботи. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

8. Статтю 48 викласти в такій редакції:

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям за втрату годувальника та щорічна допомога на оздоровлення
Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання  ядерних  зарядів і здійснювали  на  них регламентні роботи, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання  ядерних  зарядів і здійснювали  на  них регламентні роботи,  дружинам (чоловікам), якщо та/той не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, з складанням ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи,  сім’ям, які втратили годувальника та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї,  у складанні  ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї,   у складанні  ядерних  зарядів  і здійснювали  на  них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Компенсації та допомоги, передбачені зазначеною статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.
         
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  Голова Верховної Ради

                         України

ДЖЛЕРЕЛО

5 комментариев:

 1. Анонимный4/20/2016

  Получи чернобылец гранату. Вот Вам друзья и Зрада. А кто отам говорил.что до конца года. все будет возвращено. АУ. твари из СЧУ, вы это видите? Ляшко. ты это видишь? Где твои договоренности, этот вопрос можно задать и Ковальчуку Захотел больше своих 5 500, плучи. тварь

  ОтветитьУдалить
 2. Анонимный4/20/2016

  Этот закон нам ликвидаторам не чего на давал бы,эти поправки к закону защищают права людей кто учавствовал в ликвидации других аварий и выпробование ядерного оружия.

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный4/20/2016

  Заранее было понятно будет отказ. причина проста в формулировке добавить лиц "имеющим" отношение к "ядерным зарядам" их утилизации,охране и т.д. Так вот "господа" от СЧУ прекрасно знают за время УССР "ракетчиков" добавиться примерно тысяч этак - двести и многие "закосят" на группы начнут выбивать "связь" и плати 1 категорию...

  Депутаты ВРУ отнюдь не дураки как и СЧУ в справедливые нормы для черноыбльцев прописывают заранее провальные "добавки". Все попытки примазаться к чернобыльцам со стороны различных "ядерных испытаний", "ядерных фугасов" и т.д. будут заканчиваться провалом и это умело используют ВОВЧ, СЧУ.

  ОтветитьУдалить
 4. та ні! при зачитуванні приказу;-"ВПЕРЕД НА МИНЫ! ОРДЕНА ПОТОМ!!!" самому іти "к такой то матери", а вони (хто посилає), хай ідуть через мінне поле за орденами!

  ОтветитьУдалить
 5. Анонимный4/21/2016

  Насчёт Ковальчука согласен.

  ОтветитьУдалить