четверг, 24 ноября 2016 г.

Семинар прошел. Думаем. Предлагаем. Обсуждаем

Недилько

Віце-президенту ВГОІ
«Союз Чорнобиль України»

Лігуну А.М.
Голові Харьківської обласної організації
ВГОІ «Союз Чорнобиль України»
Віннику А.І.
Члена робочої групи
з підготовки ПРОЕКТУ
Голови Кіровоградської обласної
громадської організації
«Союз Чорнобиль України»
Неділька О.М.

Пропозиції
до ПРОЕКТУ КМУ, стосовно внесення зміни до постанови КМУ №1210 від 23 листопада 2011 рокуПорівняльна таблиця
Діюча редакція постановиПРОЕКТ
9. Пенсії  по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва чи  захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС і  пенсії  у  зв’язку  з  втратою  годувальника  з  числа   учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за
формулою
Кв
П = Зс х Кзс х —-,100%
де П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну  застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові
внески,  за 2006 рік (928,81 грн.),  що  застосовується  для  обчислення  пенсії  відповідно  до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
9. Пенсії  по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва чи  захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС і  пенсії  у  зв’язку  з  втратою  годувальника  з  числа   учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за
формулою
Кв
П = Зс х Кзс х —-,100%
де П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові
внески,  за 2008 рік (1573,99 грн.) ,  що  застосовується  для  обчислення  пенсії  відповідно  до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
11. Мінімальний розмір пенсії становить:
1) для    учасників    ліквідації    наслідків    аварії   на Чорнобильській АЕС:
I групи інвалідності — 180  відсотків  прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
II групи  інвалідності  — 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
III групи інвалідності — 145 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
2) для  інших  інвалідів,  щодо  яких  встановлено  причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
I групи інвалідності — 100  відсотків  прожиткового  мінімуму для  осіб,  які втратили працездатність,  з 1 січня 2012 р.  і 150 відсотків   прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;
II групи  інвалідності  — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили  працездатність,  з  1  січня  2012  р.  і 125 відсотків   прожиткового   мінімуму  для  осіб,  які  втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;
III групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність,  з  1  січня  2012 р.  і 110 відсотків  прожиткового  мінімуму  для  осіб,   які   втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;
3) для  дітей-інвалідів — 100відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
4) для непрацездатних членів  сім’ї  померлого  годувальника, які були на його утриманні:
на одного  непрацездатного  члена сім’ї — 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;
на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100  відсотків пенсії  по інвалідності померлого годувальника,  що розподіляється
між ними рівними частинами.
11. Мінімальний розмір пенсії становить:
1) для    учасників    ліквідації    наслідків    аварії   на Чорнобильській АЕС:
I групи інвалідності — 250  відсотків  прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
II групи  інвалідності  — 220 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
III групи інвалідності — 200 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
2) для  інших  інвалідів,  щодо  яких  встановлено  причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
I групи інвалідності — 180  відсотків  прожиткового  мінімуму для  осіб,  які втратили працездатністьII групи  інвалідності  — 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність.
III групи інвалідності — 150 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність.
3) для  дітей-інвалідів — 150відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
4)  Відсутній
12. У разі  коли  розмір  пенсійної  виплати  (з  урахуванням надбавок,   підвищень,   додаткових   пенсій,   цільової  грошової
допомоги,  сум індексації та інших доплат до пенсії,  встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  в  інвалідів  —  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській   АЕС,  щодо  яких  встановлено  причинний  зв’язок
інвалідності   з   Чорнобильською   катастрофою,  I  групи  —  285відсотків,  II  групи  —  255 відсотків, III групи — 225 відсотків прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму  для  осіб,  які  втратили працездатність,  проводиться   перерахунок   зазначеної   допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
  12. У разі  коли  розмір  пенсійної  виплати  (з  урахуванням надбавок,   підвищень,   додаткових   пенсій,   цільової  грошової
допомоги,  сум індексації та інших доплат до пенсії,  встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  в  інвалідів з числа  —  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській   АЕС та осіб евакуйованих з 10-ти кілометрової зони відчуження,  щодо  яких  встановлено  причинний  зв’язок інвалідності   з   Чорнобильською   катастрофою,  I  групи  —  550відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ,  II  групи  —  500 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи — 450відсотків прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність.
Абац відсутнійОсіб, евакуйованих із 30-ккілометрової зони відчуження у 1986 році, осіб які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового ) відселення з моменту аварії до прийняття Постанови про відселення, а також для вдів (вдівців) померлих інвалідів ліквідаторів:I групи інвалідності — 450  відсотків  прожиткового  мінімуму для  осіб,  які втратили працездатністьII групи  інвалідності  — 400 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність
III групи інвалідності — 350 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність
13. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду,  заподіяну здоров’ю, відповідно  до  Закону  України «Про статус  і  соціальний  захист
громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» виплачується у таких розмірах:2) особам, що належать до категорій 2-4:  особам, що належать до категорії 2, — 170,82 гривні;особам, що належать до категорії 3, — 113,88 гривні;
особам, що належать до категорії 4, — 56,94 гривні;
2) особам, що належать до категорій 2-4:
особам, що належать до категорії 2, — 25 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатністьособам, що належать до категорії 3, — 113,88 гривні;
особам, що належать до категорії 4, — 56,94 гривні;
Планується що дана Постанова набирає чинності з 1 грудня 2016 року
ВИСНОВОК На мою думку, запропонований ПРОЕКТ, є неприйнятним для прийняття, нівелює принципи та критерії соціального захисту безпосередніх  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, при цьому надаючи перевагу евакуйованим із зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового ) відселення перед учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1987-1990 роках і співвідносячи їхнє пенсійне забезпечення до пенсійного забезпеченн сімей померлих Героїв-ліквідаторів.
На моє переконання це аморально.
А також суперечить нормам статті 40 Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» стосовно визначення коефіціенту року, де встановлено, що
 1. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:
Зп = Зс х (Ск : К), де:
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики;(посилання на статистичні дані ttps://i.factor.ua/ukr/info/pension/avg/)
Враховуючи, що нормативні документи стосовно оплати праці за період роботи (служби) по ліквідації наслідів аварії на Чорнобильській АЕС враховували в першу чергу характер, умови, тривалість та інтенсивність роботи  (зону опасності), а тому критерій визначення розміру шкоди, завданої здоров’ю, на мою думку, повинен бути єдиний для всіх. Що для працівника станції, що для водія, що для бібліотекаря з глухого села, що для шахтаря, що для військовослужбовця строкової служби. На прикладі подій сьогодення спробую пояснити. На Майдані, під час Революції гідності, отримали ушкодження здоров’я бізмесмен, студент і безробітній, і їм кожному нарахували розмір шкоди, різний, виходячи із їхніх доходів, систем оплати праці та преміювання, характеру та умов праці за місцем основної роботи.
Невже Майдан сприйняв би такий розподіл?
Аналогічно і з учасниками АТО
            Виходячи із вище викладеного, та враховуючи той факт, що законну заробітну плату отримали не всі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (навіть у судовому порядку), вважаю справедливим проводити розрахунок шкоди із середньої заробітної плати працівника станції, корегуючи її по роках, але не менш ніж 20 крб. на день для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які проводили роботи (службу) в 1986 році в 3 зоні опасності. Зменшуючи зону опасності, відповідно й кратність оплати праці, зменшувати, пропорційно, й розмір заробітку.

 ПРОПОНУЮ

Діюча редакція постановиПРОПОЗИЦІЯ
7. Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які  брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в  1986-1990  роках,  призначаються виходячи  із  заробітної  плати,  яку  вони одержували за основним місцем роботи,  з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні
відчуження,  характеру  виконуваної  роботи,  місця  і  тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення  розрахунку  оплати
праці  за  умови,  якщо  такий  розрахунок  проведено  на підставі первинних документів про місце роботи і  тривалість  робочого  дня
згідно   із   сумарною  кратністю  оплати  праці,  встановленою  у відповідні періоди за зонами небезпеки:  у III зоні — 5,  II —  4,
I —  3).  При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна  бути  нижчою  від  фактично  одержаної  суми  у
зазначений період.
7. Пенсії учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків, включаючи військовослубовців, у тому числі й строкової служби, та призваних на військові збори військовозобов’язаних, які  брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в  1986-1990  роках,  призначаються на підставі первинних (архівних) документів про місце роботи і  тривалість  робочого  дня та зони небезпеки. При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна  бути  нижчою  від  середньої заробітної плати працівника станції у цей період, або 20 крб. за один день, для участників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
8. В  усіх  випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення   пенсії   за   роботу   в   зоні   відчуження    у 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.8. В  усіх  випадках розмір пенсії по інвалідності, призначений із заробітку  за   роботу   в   зоні   відчуження    у 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, не може перевищувати максимальний розмір пенсії, встановлений законодавством
9. Пенсії  по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва чи  захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС і  пенсії  у  зв’язку  з  втратою  годувальника  з  числа   учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за
формулою
Кв
П = Зс х Кзс х —-,100%
де П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну  застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові
внески,  за 2006 рік (928,81 грн.),  що  застосовується  для  обчислення  пенсії  відповідно  до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
9. Пенсії  по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва чи  захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС і  пенсії  у  зв’язку  з  втратою  годувальника  з  числа   учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за
формулою
Кв
П = Зс х Кзс х —-,100%
де П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід)  в  середньому  на  одну застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові
внески,  за 2015 рік (3661,41 грн.) ,  що  застосовується  для  обчислення  пенсії  відповідно  до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
12. У разі  коли  розмір  пенсійної  виплати  (з  урахуванням надбавок,   підвищень,   додаткових   пенсій,   цільової  грошової
допомоги,  сум індексації та інших доплат до пенсії,  встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  в  інвалідів  —  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській   АЕС,  щодо  яких  встановлено  причинний  зв’язок
інвалідності   з   Чорнобильською   катастрофою,  I  групи  —  285 відсотків,  II  групи  —  255 відсотків, III групи — 225 відсотків прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму  для  осіб,  які  втратили працездатність,  проводиться   перерахунок   зазначеної   допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
12. У разі  коли  розмір  пенсійної  виплати  (з  урахуванням надбавок,   підвищень,   додаткових   пенсій,   цільової  грошової
допомоги,  сум індексації та інших доплат до пенсії,  встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  в  інвалідів  —  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській   АЕС,  щодо  яких  встановлено  причинний  зв’язок
інвалідності   з   Чорнобильською   катастрофою,  I  групи  —  1000 відсотків,  II  групи  —  800 відсотків, III групи — 600 відсотків прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму  для  осіб,  які  втратили працездатність,  проводиться   перерахунок   зазначеної   допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
  13. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду,  заподіяну здоров’ю, відповідно  до  Закону  України «Про статус  і  соціальний  захист
громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» виплачується у таких розмірах:1) особам, що належать до категорії 1:
з    числа   учасників   ліквідації   наслідків   аварії   на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I групи — 474,5 гривні;
інвалідам II групи — 379,6 гривні;
інвалідам III групи — 284,7 гривні;
для  інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
інвалідам I групи — 341,64 гривні;
інвалідам II групи — 227,76 гривні;
інвалідам III групи — 170,82 гривні;2) особам, що належать до категорій 2-4:
особам, що належать до категорії 2, — 170,82 гривні;
особам, що належать до категорії 3, — 113,88 гривні;
особам, що належать до категорії 4, — 56,94 гривні;3) дітям-інвалідам,  а також хворим внаслідок  Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу — 170,82 гривні.
  13. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду,  заподіяну здоров’ю, відповідно  до  Закону  України «Про статус  і  соціальний  захист
громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»
1) особам, що належать до категорії 1:
з    числа   учасників   ліквідації   наслідків   аварії   на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I групи — 100 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність
інвалідам II групи — 75 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
інвалідам III групи — 50 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
для  інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
інвалідам I групи  40 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
інвалідам II групи — 30 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
інвалідам III групи — 20 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;2) особам, що належать до категорій 2-4:
особам, що належать до категорії 2 А, — 100 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
особам, що належать до категорії 3 А, — 75 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатністьособам, що належать до категорії 4 А, — 50 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність3) потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітям-інвалідам та хворим внаслідок  Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 100 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність;
   14. Щомісячна   компенсація  сім’ям  за  втрату  годувальника внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  призначається  на   кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі 113,88 гривні.   14. Щомісячна   компенсація  сім’ям  за  втрату  годувальника внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  призначається  на   кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі
100 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб,  які  втратили  працездатність. При цьому щомісячна   компенсація  призначається незалежно від отримуваної пенсії чи іншого доходу.
Голови Кіровоградської обласної
громадської організації «Союз Чорнобиль України» Неділька О.М.

4 комментария:

 1. Согласен с Недилько А.Н. Я уже говорил, что не может инвалид ликвидатор работавший в защищенном боксе, но получающий на тот момент большую зар.плату сейчас иметь пенсию болше, сем инвалид ликвидатор выходивший на крышу 3—4 блоков, но имевший на тот момент маленькую зар.плату по основному месту работы. В результате сейчас у кого то пенсия 12000—15000 грн., а у кого то 2500 грн., хотя не известно кто из них выполнял более необходимую работу и в результате этого получил большиф вред для здоровья

  ОтветитьУдалить
 2. Опять те же грабли! п.7 ! Пенсии по 1210 НЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ ФАКТ. УБЫТКОВ ( справка МСЭК с % потери трудоспособности) : ликвидаторы-срочники , в/о запаса и остальные ликвидаторы, у которых УНИЧТОЖЕНЫ!!! в архивах, на действующих предприятиях ( их остался мизер) правительством азирова основные документы по зарппате- первичные док-ты ( лицевые счета!!!), поэтому мы сейчас и получаем мизерные пенсии! Ведь сначала уничтожены были эти документы , а потом выпущена позорная 1210! И ещё! Ликвидатор аварии 1986г имеет 1 гр инвалидности и ликвидатор 1987-1990 г имеет 1 гр инвалидности , а получат опять разные пенсии, та же максималка и минималка! Идентично как и на майдане?!!! ВЕРНУТЬ СТ. 54 = САМОЕ СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ!!!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Наше желание не всегда сходится с власть имущими и им подыгиывющим

   Удалить