среда, 31 января 2018 г.

Об утверждении Порядка предоставления льгот инвалидам,

Парковки для всех лиц с инвалидностью становятся бесплатными – решение Кабмина


Об утверждении Порядка предоставления льгот инвалидам, членам их семей, законным представителям инвалидов (детей-инвалидов), предприятиям, учреждениям, организациям общественных организаций инвалидов и сферы социальной защиты населения на безоплатную парковку и хранение транспортных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.05.2011 № 585
действует с 09.06.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. N 585
Київ

Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

Відповідно до статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, що додається.

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ 
Інд. 26

ПОРЯДОК
надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг власникам транспортних засобів, зазначеним у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", на безоплатне паркування на спеціально обладнаних або відведених майданчиках для паркування (далі - безоплатне паркування) і на безоплатне зберігання на автостоянках, на яких надаються послуги із зберігання транспортних засобів, крім автостоянок - гаражних кооперативів (далі - безоплатне зберігання).
2. Право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:
інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або отримали їх відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130) (далі - інваліди);
членам сімей інвалідів, яким згідно із зазначеним Порядком передано право на користування автомобілем;
законним представникам недієздатних інвалідів (дітей-інвалідів), які є власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або отримали їх відповідно до зазначеного Порядку і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату (далі - законні представники інвалідів);
підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення, які є власниками транспортних засобів і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату (далі - організації).
Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах другому - п'ятому цього пункту, що є власниками гаражів, розташованих у населеному пункті, в якому зареєстровані такі особи.
3. Належність організацій до громадських організацій інвалідів регулюється законодавством та статутами таких організацій.
До установ сфери соціального захисту населення належать:
реабілітаційні центри для інвалідів (дітей-інвалідів);
Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації (далі - регіональні органи праці та соціального захисту населення);
управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - районні органи праці та соціального захисту населення);
будинки-інтернати;
територіальні центри соціального обслуговування;
інші державні та комунальні установи, статутами (положеннями) яких передбачено надання послуг інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату.
До транспортних засобів, власникам яких може надаватися право на безоплатне паркування та зберігання, належать легкові автомобілі і автобуси, що вважаються такими відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Безоплатне паркування транспортних засобів

4. Документом, що посвідчує право на безоплатне паркування транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які містять запис про інвалідність у зв'язку з ураженням опорно-рухового апарату.
5. Безоплатне паркування здійснюється шляхом розташування транспортного засобу на місці для безоплатного паркування з урахуванням дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також з дотриманням Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342(Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314), і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306(Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852). При цьому в лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу розміщується зазначене у пункті 4 цього Порядку посвідчення в розгорнутому вигляді.

Безоплатне зберігання транспортних засобів

6. Органи місцевого самоврядування:
встановлюють з урахуванням потреби кількість місць для безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій (далі - місця для безоплатного зберігання транспортних засобів) на всіх автостоянках незалежно від форми власності, що є суб'єктами господарської діяльності або належать зазначеним суб'єктам, які надають послуги із зберігання транспортних засобів, що належать громадянам (крім автостоянок - гаражних кооперативів), і охороняються;
визначають обсяг видатків місцевого бюджету на відповідний рік, необхідний для облаштування місць для безоплатного зберігання транспортних засобів, та передбачають компенсаційні виплати власникам автостоянок, на яких згідно з рішенням органу місцевого самоврядування виділено зазначені місця, сума яких обчислюється з урахуванням їх кількості, фактичного часу зберігання таких транспортних засобів на автостоянці та економічно обґрунтованих тарифів на послуги з їх зберігання протягом року.
7. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад визначають порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій, що надані безкоштовно, а також їх звітування.
8. Власник автостоянки, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування надаються місця для безоплатного зберігання транспортних засобів, зобов'язаний розмістити зазначене рішення та інформацію про кількість таких місць у службовому приміщенні, в якому обладнане робоче місце чергового, та на інформаційному стенді автостоянки.
9. Підставою для надання на автостоянці місця для безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій є видане органом місцевого самоврядування направлення, адресоване її власникові, у якому, зокрема, зазначаються марка і номерний знак такого транспортного засобу.ння місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів подають до районного органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання такі документи:
заяву, заповнену інвалідом, членом його сім'ї або законним представником інваліда, із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;
оригінал та копію паспорта інваліда, члена його сім'ї, законного представника інваліда;
оригінал та копію пенсійного посвідчення інваліда або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність у зв'язку з ураженням опорно-рухового апарату;
оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
оригінал та копію посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;
оригінал та копію довіреності на керування транспортним засобом (за наявності);
оригінал та копію свідоцтва про шлюб, народження, усиновлення, документів про опіку або піклування, рішень суду та інших документів, що підтверджують взаємні права та обов'язки (для членів сім'ї та законних представників інваліда).
11. Для отримання права на користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці організація подає до районного органу праці та соціального захисту населення за місцем її державної реєстрації:
заяву за підписом керівника, скріпленим печаткою такої організації, із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;
копію статуту (положення) організації, що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою такої організації;
копію свідоцтва про реєстрацію організації, що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою зазначеної організації;
оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
оригінал та копію посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;
оригінал та копію довіреності на користування транспортним засобом (за наявності);
інформаційну довідку про надання послуг інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату (кількість перевезень, їх маршрут, мета, кілометраж, періодичність протягом року (місяця), прізвище, ім'я, по батькові, підписи та номери телефонів інвалідів, яким надавалися послуги з перевезення), засвідчену підписом керівника, що скріплений печаткою такої організації. Зазначена вимога поширюється тільки на організації недержавної форми власності.
12. Оригінали документів, зазначених у пунктах 10 - 11 цього Порядку, повертаються заявникові після проведення перевірки достовірності відомостей, що в них містяться.
Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів, керівники організацій несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
13. Районний орган праці та соціального захисту населення на підставі заяви про надання права на користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці:
реєструє заяву у спеціальному журналі;
перевіряє достовірність відомостей, що містяться у поданих документах;
перевіряє наявність у пенсійному посвідченні або посвідченні отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, запису про інвалідність у зв'язку з ураженням опорно-рухового апарату інваліда (дитини-інваліда) - для інвалідів, членів їх сімей та законних представників інвалідів;
перевіряє наявність у статутах (положеннях) організацій інформації про провадження діяльності з надання послуг інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату - для організацій;
проводить вибіркову перевірку належності осіб, яким надавалися послуги з перевезення, до інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату на підставі використання відомостей Централізованого банку даних з проблем інвалідності та з урахуванням потреби зазначеної категорії осіб у реабілітаційних заходах, а також телефонне опитування таких осіб;
подає у двотижневий строк з дати находження всіх належним чином оформлених документів органові місцевого самоврядування інформацію про наявність підстав для видачі заявникові направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці або надсилає мотивовану відмову.
14. Орган місцевого самоврядування на основі поданої районним органом праці та соціального захисту населення інформації приймає у місячний строк рішення щодо видачі інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів та організаціям направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці, місце розташування якої задовольняє заявника. У направленні обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові заявника та місце розташування автостоянки.
У разі обмеженої кількості місць для зберігання транспортних засобів на автостоянці під час прийняття такого рішення орган місцевого самоврядування надає перевагу інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів.
15. Власник автостоянки зобов'язаний у місячний строк після видачі інваліду, члену його сім'ї, законному представникові інваліда та організації направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці надати місце на строк, зазначений у направленні, про що повідомити у тижневий строк заявника, орган місцевого самоврядування і районний орган праці та соціального захисту.
16. Строк безоплатного зберігання транспортного засобу за умови його наявності в користуванні інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів відповідає строку, на який встановлено інвалідність згідно із записом у пенсійному посвідченні або посвідченні отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії. Для організацій такий строк становить один рік.
Після закінчення зазначеного строку, якщо його не було продовжено протягом одного місяця, інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів та організації позбавляються права на безоплатне зберігання транспортного засобу та зобов'язані звільнити надане їм місце.
Кількість місць для безоплатного зберігання транспортних засобів, які надаються організації, не перевищує кількості транспортних засобів, що перебувають у власності організації або використовуються її представниками за довіреністю для перевезення інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
17. Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів або організації, які набули права на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці, повинні дотримуватися Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 115 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 191).
18. Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів або організації, яким надано місця для безоплатного зберігання транспортних засобів, а також власники автостоянок не мають права розміщувати на таких місцях інші транспортні засоби, ніж ті, що зазначені у направленні.
19. Підставою для анулювання направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці є реорганізація, ліквідація організації, смерть інваліда, члена його сім'ї або законного представника інваліда, дострокове зняття інвалідності.
У такому разі подальша видача направлень здійснюється в порядку загальної черги, що складається з усіх осіб та організацій, узятих на облік згідно з пунктами 10 - 14 цього Порядку.
джерело

Парковки для всех лиц с инвалидностью становятся бесплатными – решение Кабмина

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Льготы на бесплатную парковку Кабмин распространил на всех людей с инвалидностью

Кабинет министров Украины расширил перечень лиц с инвалидностью, которым предоставляются льготы на парковку и хранение транспортных средств. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 31 января.

"Согласно принятому постановлению, льготы на бесплатную парковку и хранение транспортных средств распространено на всех лиц с инвалидностью, а не только с поражением опорно-двигательного аппарата", – говорится в сообщении.

Кроме того, термины "инвалид" и "ребенок-инвалид" заменены терминами "лицо с инвалидностью", "водитель с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", что соответствует законам Украины "О ратификации Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.
Ранее в Киеве собрались жестче бороться с "героями парковки". Киеврада утвердила перечень из 66 улиц в центре и на окраинах, где за неправильную парковку, существенно мешающую дорожному движению, обещают массово эвакуировать машины-нарушители.


Комментариев нет:

Отправить комментарий