пятница, 7 июля 2017 г.

Пенсії чорнобильцям


Призначення пенсії особам, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи, має певні особливості. 
Розглянемо на ситуаціях, як обчислюється пенсія із заробітку та її розміри. Окрему увагу приділимо довідкам про заробіток, оскільки саме від них залежить розмір пенсії чорнобильця.

Обчислення із заробітку

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за бажанням громадян можуть обчислюватись із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 та 57 Закону № 796 визначено Порядком № 1210.

Заробітна плата для обчислення пенсій враховується у період роботи особи в зоні відчуження у 1986 — 1990 рр. за будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

Ситуація 1

Чоловік брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у період з серпня 1986 р. по квітень 1988 р.
У такому випадку за бажанням чоловіка пенсія визначиметься за будь-які 12 місяців роботи підряд в зоні відчуження. Для визначення періоду роботи з найбільшим заробітком чоловіку слід до органу Пенсійного фонду надати довідку за весь період роботи в зоні відчуження.

У разі якщо особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи.

Ситуація 2

Чоловік брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і безпосередньо працював у зоні відчуження у період з 26.04.1986 р. по травень 1987 р.
У цьому випадку пенсія за бажанням чоловіка може бути обчислена за будь-який місяць із зазначеного періоду роботи в зоні відчуження.

У випадку коли особа працювала на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше як 12 місяців у період з 26.04.1986 р. до 01.08.1987 р., то за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, то за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи.

Проте якщо особа пропрацювала у зоні відчуження менш як 12 місяців підряд, то пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд.

Ситуація 3

Чоловік брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у період з 06.04.1987 р. по 10.07.1987 р. Відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК), — 80 %.

Заробітна плата враховуватиметься за два повні місяці роботи в зоні відчуження, а саме травень — червень 1987 р.

У травні заробітна плата, отримана за роботу в зоні відчуження, становила 876 крб, у червні — 653 крб.

Визначаємо коефіцієнт заробітної плати.

Заробітну плату згідно з довідкою про заробіток ділимо на показник заробітної плати за місяць, за який вона розраховується.

Слід зазначити, що показник заробітної плати у 1987 р. становив 185,01 крб.

876 крб : 185,01 крб = 4,73488,

864 : 185,01 = 4,67002,

4,73488 + 4,67002 = 9,40490 : 2 (кількість місяців) = 4,70245 — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати.

Визначаємо заробітну плату для обчислення пенсії.

4,70245 × 928,81 грн (середня заробітна плата за 2006 р.) = 4367,68 грн.

Заробіток для обчислення розміру пенсії становить 4 367,68 грн.

Розмір пенсії визначається у відсотках втрати працездатності, визначених органами МСЕК, від отриманого заробітку.

Розмір пенсії становитиме 3 494,14 грн (4 367,68 грн × 80 %).

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження менше календарного місяця у 1986 — 1990 рр., то за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Якщо дні роботи припали на вихідні й святкові, то розрахунок заробітної плати здійснюється у такому самому порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні та святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати.

При вахтовому методі роботи визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менш як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більше як 25,4, то пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час.

Премія, передбачена пп. 3 п. 1 постанови № 207 (не більш як 400 крб на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь у роботах, пов’язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища, після проведеного розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у такій зоні, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо такий розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні — 5, у II — 4, у I — 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період.

Зверніть увагу, що розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986 — 1990 рр. не може перевищувати 3 тис. крб.

Ситуація 4

Чоловік працював у зоні відчуження у червні 1986 р, заробітна плата якого за такий період становила 3 120 крб. На сьогодні чоловік — інвалід ІІІ групи, втрата працездатності — 60 %. Розглянемо, як правильно обчислити розмір його пенсії.

Для обчислення пенсії буде враховано заробітну плату у розмірі 3 тис. крб.

Здійснюємо розрахунок заробітної плати із застосуванням формульного підходу.

Визначаємо середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії:

3 000 крб : 179 крб (показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, тобто за червень 1986 р.) = 16,75978

Заробіток для обчислення пенсії:

16,75978 × 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії) = 15 566,65 грн.

Розмір пенсії становитиме:

9 340 грн (15 566,65 грн × 60 % (розмір відшкодування фактичних збитків, визначений органами МСЕК).

До пенсії чоловіка призначається також додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, розмір якої становить 284,70 грн.

Слід зазначити, що в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь військовослужбовці строкової служби, тобто солдати, заробітна плата яким не нараховувалась.

Розмір пенсії такій категорії ліквідаторів-інвалідів визначається виходячи з п’яти­кратного розміру мінімальної заробітної плати, який було встановлено на час перебування в зоні відчуження. Мінімальна заробітна плати у 1986 р. становила 70 крб.

Розмір пенсії

Порядком № 1210 встановлено мінімальні розміри пенсій, які призначаються відповідно до ст. 54 Закону № 796.

Мінімальні розміри пенсії

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності 
II групи інвалідності 
III групи інвалідності

180 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
160 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності 
II групи інвалідності 
III групи інвалідності

150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
125 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Діти-інваліди

100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

на одного непрацездатного члена сім’ї 
на двох і більше непрацездатних членів сім’ї
50 % пенсії по інвалідності померлого годувальника 
100 % пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами

Крім того, для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, гарантовано мінімальну пенсійну виплату.

Отже, у разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності, I групи — 285 %, II групи — 255 %, III групи — 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

Відповідно до статей 50 та 51 Закону № 796 особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Крім того, сім’ям, які внаслідок Чорнобильської катастрофи втратили годувальника, до пенсії надається щомісячна компенсація (ст. 52 Закону № 796).

Право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними і утриманцями, визначаються відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 23-річного віку.

Розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 113,88 грн.

Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю

Особам, які належать до категорії 1: 

Особам, які належать 
до категорій 2 — 4: 

Дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: 

особам, які належать до кате­горії 2, — 170,82 грн 
особам, які належать до кате­горії 3, — 113,88 грн 
особам, які належать до кате­горії 4, — 56,94 грн

інвалідам I групи — 474,5 грн 
інвалідам II групи — 379,6 грн 
інвалідам III групи — 284,7 грн 
інвалідам I групи — 341,64 грн 
інвалідам II групи — 227,76 грн 
інвалідам III групи — 170,82 грн

Де отримати довідку про заробіток

Згідно зі ст. 15 Закону № 796 довідки про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заробітну плату за цей період видаються підприємствами, установами, організаціями за основним місцем роботи працівника або їхніми правонаступниками, які відповідно до законодавства з пенсійного забезпечення несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.

Зважаючи на те що після аварії на Чорнобильській АЕС минуло понад 30 років і за цей час ліквідовано значну кількість державних підприємств, установ, організацій, колгоспів та радгоспів, з яких особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, були відряджені на ліквідаційні роботи або призвані на військові збори через військові комісаріати для взяття участі в ліквідаційних роботах, документи передано на зберігання до архівних установ, довідки про заробітну плату видати нікому, то обчислити пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника виходячи із заробітної плати за роботу в зоні відчуження немає можливості.

Для врегулювання зазначеного питання прийнято постанови № 685 та № 886, відповідно до яких було створено центральні та регіональні комісії.

Розглянемо, як отримати довідку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження згідно з постановою № 886. У такому випадку йдеться про осіб, які відряджались на ліквідаційні роботи підприємствами, установами, організаціями або призивались на військові збори, які передбачали саме роботу в зоні відчуження, через військові комісаріати.

Центральна комісія з розгляду звернень щодо видачі довідок про заробітну плату за роботу в зоні відчуження саме цієї категорії громадян створена при Мінсоцполітики України, а регіональні комісії — при обласних державних адміністраціях.

Державними комісіями за поданням райдержадміністрацій розглядаються письмові заяви громадян України із числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр.

Отже, якщо підприємство, з якого особу було відряджено на роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідовано без визначення правонаступника, а документи передано на зберігання до архіву, то для отримання довідки про заробітну плату за роботу в зоні відчуження така особа має звернутися до уповноваженої особи районної державної адміністрації за місцем проживання, надавши пакет документів, необхідних для розгляду на регіональній комісії, та відповідну заяву.

При поданні уповноваженій особі райдержадміністрації заяви для розгляду на регіональній комісії особа має надати копії таких документів:
перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів)
архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією
особового рахунку, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986 — 1990 рр. заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності)
довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони України, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження
документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986 — 1990 рр., визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності)
колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду — місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або подорожнього листа, що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником (за наявності)

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само­врядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Голова регіональної комісії у день надходження письмової заяви забезпечує надсилання до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про підприємство, установу, організацію, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.

За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання регіональної комісії.

Рішення такої комісії оформляється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом, яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

Якщо заявник не згодний з рішенням регіональної комісії, то він може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.

Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з документами заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія у тижневий строк повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

Заявник у разі незгоди з прийнятим центральною комісією рішенням має право його оскаржити у суді.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 796 — Закон України від 23.11.2011 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова № 207 — постанова Ради Міністрів УРСР, Української республіканської ради професійних спілок від 10.06.86 р. № 207 «Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій і установ, зайнятих на роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забрудненню навколишнього середовища». Постанова № 685 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 р. № 685 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 — 1990 роках». Постанова № 886 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 роках». Порядок № 1210 — Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210

Комментариев нет:

Отправить комментарий