четверг, 20 июля 2017 г.

Обновлен порядок перерасчета ранее назначенных пенсий


Кабмин одобрил новую редакцию Порядка

Перерасчет ранее назначенных пенсий предусмотрен в случае увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, на коэффициент, соответствующий не менее 20% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, по сравнению с предыдущим годом.

Как и раньше, перерасчету подлежат пенсии, назначенные по обращениям, поступившим до 31 декабря года, предшествующего тому, в котором проводится перерасчет.

Коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, и дату проведения перерасчета определяет ежегодно Кабмин по установленной формуле в пределах бюджета ПФУ.

Перерасчет пенсии проводится путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который в соответствии с законодательством учтен для расчета пенсии, на коэффициент увеличения.

Каждый последующий перерасчет будет проводиться с учетом увеличенного в предыдущие годы показателя средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Не подлежат перерасчету пенсии, назначенные или переведенные впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, по обращениям, которые поступили с 1 января текущего года, в котором проводится перерасчет.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 12 июля 2017 года № 486.


О внесении изменений в Порядок перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

КМ Украины
Постановление КМ от 12.07.2017 № 486

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. N 486
Київ

Про внесення змін до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 795 "Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 87, ст. 3208), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН
Інд. 73

ПОРЯДОК
перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

1. Цей Порядок визначає механізм перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески.
2. Перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок.
4. Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески (К), та дата проведення перерахунку визначаються щороку в межах бюджету Пенсійного фонду України Кабінетом Міністрів України за такою формулою:
К = Кз x відсоток збільшення (відсоток збільшення не може бути меншим 20 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, порівняно з попереднім роком),
де Кз - показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, порівняно з попереднім роком, що визначається за такою формулою:
Кз = Псзп (1) : Псзп (2) - 1,
де Псзп (1) - показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, який враховується в році проведення перерахунку пенсії;
Псзп (2) - показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, який враховується в році, що передує року проведення перерахунку пенсії.
5. Перерахунок пенсії проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та який відповідно до законодавства врахований для обчислення пенсії, на коефіцієнт збільшення.
6. Кожен наступний перерахунок у зв'язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески, проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески.
7. Перерахунку не підлягають пенсії, призначені або переведені вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за зверненнями, які надійшли з 1 січня поточного року, в якому проводиться перерахунок.

Комментариев нет:

Отправить комментарий