среда, 20 июля 2016 г.

ОБНОВЛЕНИЕ КОММЕНТАРИЙ ВСТРЕЧИ В МИНСОЦПОЛИТИКИ

КОММЕНТАРИЙ  ВСТРЕЧИ  В

МИНСОЦПОЛИТИКИ
ССУЧЕННЫЕ   ЧМОШНЫЕ  УРОДЫ
.
Не  знаю,  оставил   равнодушно  кого либо  этот цирк,  устроенный  минсоцполитики?
Это  не  влазит   в рамки здравого смысла.
Что это  за  постановка  вопроса? 
Нельзя  аннулировать Постановление  КМУ №1210 ?
 Это игры  самого  минсоцполитики.
Постановление,  которое  нарушило  статьи  Конституции и законов  Украины, сделало  богатых   одних  и превратило  в нищих  других  ликвидаторов  аварии  на ЧАЭС.
Начнем  с Закона  796-XII, ст.71 
(. Особливості внесення змін до цього Закону
Дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону. )
Законом  76-VIII  уже  нарушено  ВРУ принцип  социальной  справедливости  по отношению  к чернобыльцам.
Теперь перейдем  к  Постановлению  КМУ 1210.  Вот ,что нарушено  этим постановлением.
Подаю  в полном  объеме.

(ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ:

- статтю 113 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України;

- статтю 116 Конституції України, якою встановлено, що Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і Законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- статтю 1 Конституції України, якою встановлено, що Україна є соціальною і правовою Державою;

- статтю 3 Конституції України, якою встановлено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є ГОЛОВНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ Держави;

- статтю 6 Конституції України, якою встановлено, що органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України;

- статтю 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;

- статтю 16 Конституції України, якою встановлено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є обов’язком держави;

- статтю 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України;

- статтю 21 Конституції України, якою встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;

- статтю 22 Конституції України, якою встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийняті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

- статтю 24 Конституції України, якою встановлено, що громадяни є рівними перед Законом;

- статтю 50 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди;

- статтю 56 Конституції України, якою встановлено, що кожен має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої діями чи бездіяльністю органів державної влади;

- статтю 68 Конституції України, якою встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

2.  ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»:

-  пунктом 11 Постанови встановлений мінімальний розмір пенсій для інвалідів Чорнобиля, який НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 54 Закону;

-  пунктом 13 Постанови встановлена щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статтям 50, 51 Закону;

-  пунктом 14 Постанови встановлена щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 52 Закону;

-  пунктом 15 Постанови встановлено підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, що НЕ ВІДПОВІДАЄ статті 39 Закону.

3.     ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ»

- підпунктами 1,2 частини 1 статті 2 Закону встановлено, що до основних завдань Кабінету Міністрів України належать виконання Конституції і Законів України та вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- пункти 1,2 статті 3 Закону встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів ґрунтується на принципах верховенства права, законності і відповідальності. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України;

- пункти 1,2 статті 4 Закону встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими Законами України. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами України.

4. ПОСТАНОВОЮ ПОРУШЕНО ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»:

- статтею 1 Закону встановлено, що державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах соціального захисту, ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- статтею 13 Закону встановлено, що Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується її відшкодувати за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою, матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону;

- статті 39, 50, 51, 52 і 54 Закону встановлюють конкретний розмір компенсацій, пільг, доплат, пенсій і додаткових пенсій в залежності від мінімальної заробітної плати чи мінімальної пенсії за віком.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ, всупереч положень Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України» прийняв протиправні, замовлені, рішення № 20-рп/2011 від 26.12.2011 р. та №3-рп/2012 від 25.01.2012p., якими визнано конституційним внесення змін до Законів України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про Державний бюджет України на 2012 рік» в частині повного заниження відшкодування збитків ГАРАНТОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ інвалідам-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, та заниження відшкодування збитків передбачених ДЕРЖАВОЮ інвалідам війни (що захищали національні інтереси країни, при цьому отримали поранення, контузію чи невиліковні хвороби).Виносячи зазначені вище протиправні рішення, судді Конституційного Суду України, які прийняли ці рішення порушили цілу низку Законів України і Міжнародних Законів, які ратифіковані Україною. В першу чергу це ОСНОВНИЙ ЗАКOH УКРАЇНИ - Конституція України, а саме статті 3, 8,16, 19, 22, 24, 46, 50, 56, 58, 60, 64, 68, 92, 113, 150, 152, статті діючих Кодексів та Законів України (проігноровано конституційний принцип верховенства права та положення, Закону України «Про конституційний Суд України»), положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікованої Законом країни №475/97-ВР від 17.07.1997 p.), положення Конвенції про права інвалідів ратифікованої Законом України № 1767-VI (1767-17) від 16.12.2009 p.), положень Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня  63 року (ратифікованої Законом України №334/96-ВР від 12.07.1996 p.).
И после  этого,  минсоцполитики,   несмотря  на такое  количество  нарушений,   путем  развода  чернобыльцев, еще предлагает  снова  обращение  в минюст,  для консультации  по ЗАКОННОСТИ  отмены  Постановления  КМУ № 1210 от 23-11-2011 года.
 А если представить,  что минюст,  не подтвердит правомочность  изменения,  что скорее всего  и будет  не смотря  на отмену  пенсий  минимальщикам,  по решениям  судов.  Зам.министра,  по сути саботирует  отмену  или  изменение  Постановления  КМУ №1210.  
При  её  принятии,  не проводились  ни какие согласования  с минюстом  и в результате  НЕЗАКОННО,  нарушив  множество статей  Конституции  Украины, лишили  многих ликвидаторов, получавших  к тому времени  пенсии по решениям  судов.
Просто минсоцполитики  пошло  на поводу  СЧУ  и решило так  сэкономить финансы,  притом  ввело   в постановление  расчетную  норму,  по которой  1-3 дня, нахождения  в зоне отчуждения, рассчитывается,  как  за работу  в полный  месяц,  и им признать свой  промах,  как то не резонно. 
 Или это тонкий  расчет? Ввели эту норму  для псевдоликвидаторов  из числа  проверяющих  или курирующих  чиновников.?
Только настойчивые  требования  чернобыльцев  и их представителей  на переговорах,   достигнут положительного результата   и социальной  справедливости  и положат  конец  этой дискриминации. 
Этого СЧУ  и минсоцполитики,  не  понять,  слишком  сильно  они пали  в своем  воображении  или  считают  чернобыльцев  неграмотными или того хуже, болванами.Нем буду употреблять слов  аюба.которыми он награждал ликвидаторов  в  свое время.
То такое  беззаконие  будет продолжатся  еще  2 года, до принятия  нового закона? 
 С принятием  нового закона, что  ранее начисленные  максимальные пенсии сохранятся? 
Сомнений  много  на этот счет.
 Изменение  постановления, должно  было исходить  от самого минсоцполитки  для  снижения  социальной  напряженности.
Но   министерству   видимо  всего оно добивается?
Скорее всего  дестабилизации  гражданского  общества.
Это называется  по простому,  вождение  хороводов.
 Преступной организацией  СЧУ, пролоббировано  постановление  в интересах определенной группы чернобыльцев ( станционщиков ,) преступной   властью,  принято,  а  так званной «народной» пришедшей  на крови  к власти,  не  может отменится.
Парадокс.
Парадокс  заключается  и в том, что, ну не могут  чиновники пенсионного фонда  и министерства  понять простую  истину. 
Что за  1 день  нахождения  в зоне, выплачивается  минимальная и пенсия,  в то время,  когда  за 180 суток  нахождения  на ликвидации аварии  и имея  15-40 выездов,  по 1 группе,  выплачивается  минималка.
Чиновники сокрушаются,  что нельзя отнять ранее призначенные пенсии.
Полная  чушь. 
Всем чернобыльцам  изменили  начисление  пенсий     в сторону  уменьшения в  связи  с изменением  законодательства., наплевав  при этом  на решения  судов, как  отечественных,  так  и ЕСПЧ.
Поэтому  требование   изменения   постановления  1210, законно  и   справедливо. 
Вот статус  ликвидатора  аварии на ЧАЭС  для  станционщиков,  сомнителен.
Напомню, что из 11  членов центрально совета  СЧУ в заседании прошедшем  19-11-2011 года,  против принятия  античернобылького постановления  1210, был только  Геращенко О. В., обл. председатель Днепропетровщины, остальные  были ЗА, хотя  пенсии получают  по своим  спец. законам,  постановление  их  не касалось, касалось только станционщиков  и  пенсий   их вдов.

Смотрите  видео  с Тигипко  и все  станет  ясно.
http://chornobylnabat.blogspot.com/2016/07/18-07-2016.html
Правы,ох правы  переговорщики,  когда  говорят  о вице-президентах  СЧУ,  сидящих  постоянно  в минсоцполитке,  с таким же успехом,  каждый  из нас,  может назватся Папой Римским, так  как они внеуставные, просто призначенные,  в свое время  аюбом  и в последствии, войтовым,  ради заработанных плат  и в немалом  количестве, 5 000гр. 
А минсоцполиьтики  смотрит  на это  сквозь пальцы.
СЧУ,   которое  мы  лелеяли,  с  2011 года,  превратилсь   во  врага ликвидаторов и оно  в запасе  у минсоцполитики, как  авангард, иначе  не субсидировалась.
В городской организации СЧУ,  г. Черкасс,  аж  12  членов  и так  по всей области  и наверное  и по всей Украине,  и минсоцполитики  считает её  руководящей  организацией.
ПАРАДОКС  НА ПАРАДОКСЕ,  ПАРАДОКСОМ  ПОГОНЯЕТ.

1 комментарий:

  1. Дякую, дуже правдива і добра стаття. Дякую В.Самодіну, за те,що надав відео зустрічі без редагування. Надіюсь тепер не будуть говорить про те, що Ковальчук І.Д. і люди які його підтримують ходять тільки за себе. Ми цілеспямовано хочемо довести почате в жовтні 2015 року, до прийняття закону. І не вірте нікому, що в Державі немає грошей, ЦЕ БРЕХНЯ, тому 26.07.2016 року йдемо до Мінфіну. Запрошуємо усих не байдужих до своїх пенсій прєднатися до нас.

    ОтветитьУдалить