пятница, 22 сентября 2017 г.

О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц

О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2017 № 704
действует с 01.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 704
Київ

Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:
тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу згідно з додатком 1;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту згідно з додатком 2;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Управління державної охорони згідно з додатком 3;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Служби безпеки згідно з додатком 4;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів згідно з додатком 5;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту згідно з додатком 6;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації згідно з додатком 7;
схему тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби згідно з додатком 8;
схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції апарату Державної фіскальної служби згідно з додатком 9;
схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції головних управлінь в областях, м. Києві та органу з обслуговування великих платників податків Державної фіскальної служби згідно з додатком 10;
схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій Державної фіскальної служби згідно з додатком 11;
тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців строкової військової служби згідно з додатком 12;
схему тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів військових навчальних закладів, навчальних закладів Міністерства інфраструктури, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної фіскальної служби, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з додатком 13;
схему тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу згідно з додатком 14;
додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 15;
розміри надбавки за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу згідно з додатком 16.
2. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
3. Виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку, що затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції, Службою безпеки, Управлінням державної охорони, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - державні органи).
4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.
5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:
1) установлювати:
посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 1 - 11 за аналогічними посадами;
посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3 - 7 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника;
надбавку за особливості проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та особам рядового і начальницького складу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.
Порядок та умови виплати такої надбавки визначати керівникам державних органів залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов'язків за посадою;
2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;
3) надавати один раз на рік військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.
6. Виплачувати:
1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 16;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;
3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5, професора - 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплату встановлювати за одним (вищим) званням;
4) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивне звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", в розмірі 10 відсотків посадового окладу, "майстер спорту" - 5 відсотків посадового окладу. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;
5) надбавку за почесні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання "заслужений", "народний", в розмірі 5 відсотків посадового окладу;
6) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;
7) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, в розмірі восьми, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - дванадцяти посадових окладів;
8) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу після укладення ними першого контракту в таких розмірах:
особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;
особам сержантського і старшинського (молодшого начальницького) складу - дев'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;
особам офіцерського (середнього, старшого та вищого начальницького) складу - десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.
7. Видатки, пов'язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.
8. Умови грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються цією постановою та іншими актами Кабінету Міністрів України.
Умови оплати праці державних службовців та інших працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.
9. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
10. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН
Інд. 73

ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу

Тарифний розряд
Тарифний коефіцієнт
60
5,76
59
5,68
58
5,6
57
5,52
56
5,44
55
5,36
54
5,28
53
5,2
52
5,12
51
5,04
50
4,96
49
4,88
48
4,8
47
4,72
46
4,64
45
4,56
44
4,48
43
4,4
42
4,32
41
4,24
40
4,16
39
4,08
38
4
37
3,92
36
3,84
35
3,76
34
3,68
33
3,6
32
3,52
31
3,44
30
3,36
29
3,28
28
3,2
27
3,12
26
3,04
25
2,96
24
2,88
23
2,8
22
2,72
21
2,64
20
2,56
19
2,48
18
2,4
17
2,32
16
2,24
15
2,16
14
2,08
13
2
12
1,95
11
1,9
10
1,85
9
1,8
8
1,75
7
1,7
6
1,65
5
1,6
4
1,55
3
1,5
2
1,45
1
1,4
Примітки:
1. Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.
2. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського (осіб рядового і молодшого начальницького) складу установлюються за 1 - 12 розрядами (крім окладів за окремими посадами, тарифні розряди для яких визначаються керівниками державних органів).

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади
Тарифний розряд
апарат міністерства, служби
військова ланка, територіальні органи (підрозділи)
Перший заступник та заступники командувачів видів Збройних Сил, командувачів окремого роду військ (сил) Збройних Сил, начальника Об'єднаного оперативного штабу

59 - 60
Директор департаменту, начальник Головного управління, керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби
58

Командувач військ оперативного командування, командир корпусу, командир повітряного командування

58
Начальник регіонального (територіального) управління

54
Начальник самостійного управління
54
54
Начальник самостійного відділу
51

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління
47

Завідувач самостійного сектору
39

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу
37

Старший офіцер
30

Командир бригади, командир об'єднаного загону, начальник прикордонного загону

35 - 39
Офіцер
28

Командир полку, командир загону, завідувач сектору регіонального управління

26 - 31
Командир батальйону (дивізіону), командир окремого загону

21 - 25
Командир роти, батареї

17 - 20
Командир взводу

9 - 13

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Управління державної охорони

Найменування посади
Тарифний розряд
Директор департаменту
58
Начальник служби
54
Начальник відділу
52
Консультант-експерт
45
Начальник відділення (сектору)
43
Фахівець
30
Офіцер, оперуповноважений
28

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Служби безпеки

Найменування посади
Тарифний розряд
центральне управління
регіональні органи, органи військової розвідки
Начальник департаменту
58

Начальник управління
56
56
Начальник служби
54

Начальник відділу
52
43
Начальник сектору (відділення)
43
35
Старший оперуповноважений
30
27
Оперуповноважений
28
24

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів

Найменування посади
Тарифний розряд
Директор департаменту
58
Начальник управління
56
Начальник служби
54
Начальник відділу
52
Начальник відділення
43
Начальник сектору
37
Старший офіцер, старший оперуповноважений, спеціаліст I категорії
30
Офіцер, оперуповноважений, спеціаліст
28

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

Найменування посади
Тарифний розряд
апарат ДСНС
територіальні органи (підрозділи)
Директор департаменту
58

Начальник самостійного управління
54

Начальник територіального органу

51 - 54
Начальник самостійного відділу
51

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління
47

Завідувач самостійного сектору
39

Начальник управління, самостійного відділу у складі територіального органу

31 - 36
Завідувач сектору, начальник служби, начальник чергової зміни
33 - 37

Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектору (відділення) територіального органу

25 - 29
Начальник (командир) центру швидкого реагування, спеціального авіаційного загону

34 - 40
Начальник сектору, відділення у складі управління, відділу територіального органу

23 - 26
Начальник загону, центру зв'язку, бази центрального підпорядкування

27 - 31
Начальник загону, підпорядкованого територіальному органу

26 - 29
Головний: фахівець, інспектор
31
22 - 24
Провідний: фахівець, інспектор
27
20 - 22
Начальник самостійної частини

23 - 26
Начальник самостійної групи, відділення

20 - 24
Начальник: відділення, варти

17 - 19
Старший фахівець, інспектор

15 - 17
Фахівець, інспектор

13 - 15

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Найменування посади
Тарифний розряд
Адміністрація Держспецзв'язку
територіальний орган Адміністрації Держспецзв'язку, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальний підрозділ, заклад, установа, організація
підрозділ урядового фельд'єгерського зв'язку
Директор департаменту
58


Начальник територіального органу, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, територіального підрозділу, закладу, установи, організації

53 - 54

Начальник підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку


50 - 52
Начальник самостійного управління
54


Начальник управління у складі департаменту, Головного управління, закладу, установи, організації
52
50

Начальник самостійного відділу
50
48
46
Начальник відділу у складі департаменту, управління
48
46

Начальник самостійного сектору (відділення)
45
44
42
Начальник сектору (відділення) у складі департаменту, управління, відділу
43
42
40
Головний інспектор із захисту інформації, старший інспектор з особливих доручень
40
38

Головний спеціаліст, старший дипломатичний кур'єр
38
36

Провідний спеціаліст, інспектор із захисту інформації, дипломатичний кур'єр
36
34

Спеціаліст, старший офіцер фельдзв'язку з особливих доручень
34
32
30
Старший офіцер

30
28
Офіцер

28
26
Старший офіцер фельдзв'язку

26
24
Офіцер фельдзв'язку

24
22

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

Найменування посади
Тарифний розряд
апарат
територіальні органи управління
установи виконання покарань, слідчі ізолятори
Начальник департаменту
58


Начальник самостійного управління
54
51 - 54

Начальник самостійного відділу
51
33 - 38

Начальник управління у складі департаменту
49


Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління
47
33 - 40
26 - 30
Начальник самостійного сектору
39


Начальник установи виконання покарань, слідчого ізолятора


33 - 37
Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу
37
28 - 29
25 - 26
Черговий помічник начальника установи виконання покарань, слідчого ізолятора


25 - 29
Начальник відділення соціально-психологічної служби


22 - 23
Головні: спеціаліст, інспектор; старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень
30
27

Старший оперуповноважений
28
25
23 - 24
Оперуповноважений, старший інспектор
26
22 - 23
17 - 21
Інспектор
24
19 - 21
13 - 16

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції апарату Державної фіскальної служби

Найменування посади
Тарифний розряд
Перший заступник Голови
60
Заступник Голови
59
Начальник Головного управління, начальник самостійного управління, директор (начальник) департаменту
58
Перший заступник: начальника Головного управління, начальника самостійного управління, директора (начальника) департаменту
56
Заступник: начальника Головного управління, начальника самостійного управління, директора (начальника) департаменту
54
Начальник управління (штабу, відділу) у складі Головного управління, самостійного управління, департаменту
52
Заступник начальника управління (штабу, відділу) у складі Головного управління, самостійного управління, департаменту
50
Начальник відділу у складі управління (штабу) Головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту
48
Заступник: начальника відділу у складі управління (штабу) Головного управління, начальника відділу у складі управління (штабу) департаменту
46
Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ
43
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ
30
Старший: слідчий, оперуповноважений, інспектор
28
Слідчий, оперуповноважений, інспектор
24
Помічник: слідчого, оперуповноваженого
12

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції головних управлінь в областях, м. Києві та органу з обслуговування великих платників податків Державної фіскальної служби

Найменування посади
Тарифний розряд
Перший заступник начальника: Головного управління, органу з обслуговування великих платників податків
54
Заступник начальника: Головного управління, органу з обслуговування великих платників податків
52
Начальник: управління, самостійного відділу
48
Перший заступник начальника управління
46
Заступник начальника: управління, самостійного відділу
44
Начальник штабу (відділу) у складі управління
42
Заступник начальника штабу (відділу) у складі управління
40
Завідувач сектору
39
Начальник відділення, старший слідчий з особливо важливих справ
37
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ
27
Старший: слідчий, оперуповноважений, інспектор
26
Слідчий, оперуповноважений, інспектор
22
Помічник: слідчого, оперуповноваженого
11

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій Державної фіскальної служби

Найменування посади
Тарифний розряд
Перший заступник начальника державної податкової інспекції
48
Заступник начальника державної податкової інспекції
46
Начальник: управління, самостійного відділу
43
Заступник начальника: управління, самостійного відділу
41
Начальник штабу (відділу) у складі управління
39
Заступник начальника штабу (відділу) у складі управління
37
Завідувач сектору, начальник відділення
35
Старший слідчий
25
Старший: оперуповноважений, інспектор; слідчий
24
Оперуповноважений, інспектор
20
Помічник: слідчого, оперуповноваженого
10

ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців строкової військової служби

Тарифний розряд
Тарифний коефіцієнт
I
0,2
II
0,24
III
0,28
IV
0,32
V
0,36
VI
0,4
Примітка.
Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.

СХЕМА
тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів військових навчальних закладів, навчальних закладів Міністерства інфраструктури, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної фіскальної служби, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Категорія курсантів (ліцеїстів)
Тарифний коефіцієнт
Курсанти з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання:

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

першого і другого курсу навчання
0,35
третього курсу навчання
0,4
четвертого і кожного наступного курсу навчання
0,45
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

першого і другого курсу навчання
0,3
третього і кожного наступного курсу навчання
0,35
Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа:

що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр":

першого і другого курсу навчання
0,45
третього курсу навчання
0,5
четвертого і кожного наступного курсу навчання
0,55
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

першого і другого курсу навчання
0,4
третього і кожного наступного курсу навчання
0,45
Ліцеїсти військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
0,3
Примітка.
Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.

СХЕМА
тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу

Військові (спеціальні) звання
Тарифний коефіцієнт
Генерал армії України, генерал служби цивільного захисту
1
Генерал-полковник, адмірал, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал-полковник внутрішньої служби, генерал-полковник податкової міліції
0,96
Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-лейтенант податкової міліції
0,92
Генерал-майор, контр-адмірал, генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-майор внутрішньої служби, генерал-майор податкової міліції
0,88
Полковник, капітан I рангу, полковник служби цивільного захисту, полковник внутрішньої служби, полковник податкової міліції
0,84
Підполковник, капітан II рангу, підполковник служби цивільного захисту, підполковник внутрішньої служби, підполковник податкової міліції
0,8
Майор, капітан III рангу, майор служби цивільного захисту, майор внутрішньої служби, майор податкової міліції
0,76
Капітан, капітан-лейтенант, капітан служби цивільного захисту, капітан внутрішньої служби, капітан податкової міліції
0,72
Старший лейтенант, старший лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант податкової міліції
0,68
Лейтенант, лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант внутрішньої служби, лейтенант податкової міліції
0,64
Молодший лейтенант, молодший лейтенант служби цивільного захисту, молодший лейтенант внутрішньої служби
0,6
Старший: прапорщик, мічман, прапорщик служби цивільного захисту, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик податкової міліції
0,58
Прапорщик, мічман, прапорщик служби цивільного захисту, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик податкової міліції
0,54
Старшина, головний корабельний старшина, старшина служби цивільного захисту, старшина внутрішньої служби
0,5
Старший сержант, головний старшина, старший сержант служби цивільного захисту, старший сержант внутрішньої служби
0,46
Сержант, старшина I статті, сержант служби цивільного захисту, сержант внутрішньої служби
0,42
Молодший сержант, старшина II статті, молодший сержант служби цивільного захисту, молодший сержант внутрішньої служби
0,38
Старший: солдат, матрос
0,34
Солдат, матрос, рядовий служби цивільного захисту, рядовий внутрішньої служби, рядовий податкової міліції
0,3
Примітка.
Оклади за військовим (спеціальним) званням визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше
50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли розмір окладу визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до десяти гривень.

ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

Вид грошового забезпечення
Розмір
Категорія військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, найменування частин, підрозділів
Щомісячні
Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу

курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, що проходять військову службу, службу цивільного захисту за контрактом, осіб начальницького складу, які проходять службу в податковій міліції) вищих військових навчальних, вищих навчальних і навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи з підготовки офіцерів, навчальних закладів Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, ДФС призначені за стройовим розподілом на посади чи допущені до виконання обов'язків за вакантними посадами:
10
командира відділення
15
головного сержанта взводу
20
головного старшини роти (батареї), курсу, командира взводу
Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, що проходять військову службу, службу цивільного захисту за контрактом, осіб начальницького складу, які проходять службу в податковій міліції), які мають

за результатами екзаменаційної сесії оцінки:
50
тільки відмінні
25
добрі та відмінні
Надбавка за кваліфікацію, відсотків посадового окладу

особи офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи рядового і начальницького складу (крім осіб начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків, вертольотів), що мають клас:
3
другий
5
перший
7
майстра

особи офіцерського складу - військові льотчики і штурмани, військові льотчики і штурмани інструкторського складу, особи начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків, вертольотів, які мають клас:
5
другий
7
перший
9
снайпера

військовослужбовці строкової військової служби, які мають клас:
5
другий
10
перший
Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу, відсотків посадового окладу

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах, підрозділах-стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:
7
другу
9
першу
11
вищу

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах), провізорів, особи рядового і начальницького складу, які займають посади медичного та фармацевтичного персоналу, що мають кваліфікаційну категорію:
3
другу
5
першу
7
вищу

особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і мають кваліфікаційну категорію:
3
другу
5
першу
7
вищу
Надбавка за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, відсотків посадового окладу
10
військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу в частинах і підрозділах Сил спеціальних операцій Збройних Сил
Одноразові
Морська винагорода, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом
2 за кожну добу перебування в плаванні, але не більше 20 за місяць
військовослужбовці, які, перебуваючи на надводних кораблях, катерах, підводних човнах, суднах, що зараховані в кампанію, в управліннях їх з'єднань, що постійно розташовані на кораблях, які перебувають у кампанії, виконують плавання (з дня вибуття з порту і до дня прибуття в порт)
Винагорода за стрибки з парашутом, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом
3 за кожен стрибок, але не більше 30 за місяць
військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які виконують стрибки з парашутом з літаків і вертольотів

за ускладнений стрибок винагорода збільшується:
2
за кожне ускладнення, але не більш як два фактори ускладнення, а випусковому - не більш як три фактори ускладнення
3
за катапультування і стрибок на воду
10
за десантування всередині техніки або разом з нею
2 - 7
додатково за експериментальні стрибки
Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом
до 20 на місяць
військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які залучаються до розшуку, піднімання, розмінування, тралення та знешкодження вибухових предметів у порядку, встановленому керівниками державних органів
Винагорода за водолазні роботи, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом
до 10 на місяць
військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи в порядку, встановленому керівником державного органу
Винагорода за бойове чергування (бойову службу), відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом
до 20 на місяць
військовослужбовці у частинах і підрозділах ракетних військ, у частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони України, розвідувальних (спецпризначення) з'єднаннях, частинах і підрозділах, а також у підрозділах Держприкордонслужби, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, екіпажів, літаків, вертольотів, кораблів і катерів, що виконують завдання з охорони державного кордону, територіального моря та виключної (морської) економічної зони України за час бойового чергування (бойової служби)

РОЗМІРИ
надбавки за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу

Вислуга років
Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням
Від 1 до 5 років
25
Від 5 до 10 років
30
Від 10 до 15 років
35
Від 15 до 20 років
40
Від 20 до 25 років
45
25 і більше
50

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

15. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. N 377 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 41, ст. 1474).
16. Пункти 35 і 46 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 41, ст. 1477).
18. Пункти 16 і 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. N 162 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 47, ст. 1238).
____________

Комментариев нет:

Отправить комментарий